Yem Kaba Yemler - 5 ayr k otuçimDiğer yeşil yemler kök yemlerin yapraklar • hayvan pancar – şeker pancar – şalgam – havuç – yumru yemlerin yapraklar • patates – tapiyoka –hayvan pancarşeker pancarşalgamhavuçpatatestapiyoka