Korozyon Kalay-Kurşun Kaplamalar 1 KALAY KAPLAMALAR 2 KALAY KAPLAMALAR KALAY KAPLAMA TESİSİ: FIRIN + DALDIRMA HAZNESİ 3 KALAY KAPLAMALAR KALAY KAPLAMA 4 5 ? Kalayın insan sağlığı açısından zararlı olmaması onun kaplama metali olarak çelik ve bakır üzerinde çok uzun zamandır kullanılmasının nedenleri arasındadır. ? Kalay atmosferik korozyona çok dirençli bir metaldir. ? Endüstriyel ve özellikle denizel ortamda ise bu direnç azalır. KALAY KAPLAMA 6 ? Kalay kaplamaların atmosferik koşullara direnci, yapıdaki gözeneklerin azaltılması yani daha kalın kalay kaplama yapılması ile arttırılabilir. ? Atmosferdeki kükürtlü kirleticiler dahi kalayın ancak çok az lekelenmesine neden olurlar. ? Kalay kaplamalar sulu çözeltilere çok dirençlidir . KALAY KAPLAMA 7 ? Kalay kaplamalar alkalilere dayanıklı olmamakla beraber asit çözeltilerde dirençleri yüksektir, özellikle organik asitlere dayanıklıdırlar. KALAY KAPLAMA 8 ? Bu nedenle özellikle gıda sanayinde kalay kaplı saçlar kullanılabilir. ? Konserve kutuları içinde havasız organik ortamda kalay çeliğe göre anodiktir ve dolayısı ile çeliği katodik olarak korur. KALAY KAPLAMA 9 ? Kalay genel olarak bakır ve demire göre anodik, çinko ve alüminyuma göre ise katodiktir. ? Kalay kaplama sıcak daldırma, püskürtme elektrolitik ve sementasyon yolu ile yapılmaktadır. KALAY KAPLAMA 10 ? . KALAY KAPLAMA ? Kaplama kalınlığı genelde sıcak daldırma ile üretilenlerde 1,5-25 mikron, elektrolitik olarak üretilen kalay kaplı saçlarda ise 0,4 ~ 2 mikron arasındadır. ? Püskürtme yolu ile ise 75-380 mikron arası kalınlıkta kaplama elde edilir. 11 KURŞUN KAPLAMALAR 12 KURŞUN KAPLAMALAR 13 ? Kurşun yüzeyinde meydana gelen katı ve çözünmeyen korozyon ürünleri; ? sülfatlar, ? karbonatlar, ? sülfürlü bileşikler ? oksitler, metale korozyon direnci kazandırılar. KURŞUN KAPLAMA 14 ? Bu nedenle kurşun kaplamalar endüstriyel ortama, toprağa, suya yüksek dirençlidir. KURŞUN KAPLAMA 15 Fakat klorür koruyucu tabakayı tahrip ettiği için bu iyonları içeren ortamlarda korozyon direnci azalır. Buna rağmen denizel atmosferde başarı ile kullanılır. Kurşun asit ortama dayanıklıdır. KURŞUN KAPLAMA 16 ? Genelde kurşun çelik yapıya göre katodik olduğu için onu kendisini harcıyarak koruyamaz. ? Kurşun elektrolitik olarak bile 2,5 cm kalınlığına kadar kaplanabilir. KURŞUN KAPLAMA 17 ? Kurşun sıcak daldırma veya elektrolitik olarak kaplanabilir. ? Kurşun yumuşak olduğu, kolay çizildiği ve gözenekli kaplanmak istendiği için genellikle kalın olarak kaplanır. KURŞUN KAPLAMA