1 - Fizyoloji Kalbin Metabolizması KALBİN METABOLİZMASI Dr.Bekir Çoksevim coksevim@erciyes.edu.tr 1 KALB'İN METABOLİZMASI ? İnsan kalbi bir günde 11gr glukoz ? 10gr laktat kullanır. ? Kalbin enerji ihtiyacının %67'i yağlardan ? %33'ü karbohidratlardan . (glukoz,pürivat,laktat) ? Fizik aktivite sonucu oluşan laktat kalp için enerji kaynağıdır. ? Kalp laktat'tan enerjisinin %50'den fazlasını temin eder 2 Kalp Met. ? Amin asitlerinin enerji kaynağı olarak okside edilebilmesi için alfa amin grubu ayrılarak alfa keto asitler oluşur. ? Aspartat'ın amin grubunu alfa ketoglutarat'a transfer eden enzim aspartat aminotransferaz'dır. ? Aminotransferaz enzimleri hem mitokondride hem de sitozol de bulunur ? Serumda aminotransferaz bulunması doku harabiyetinin işareti olarak kabul edilir. ? Kalp gerekli enerjisini aerobik koşullarda sağlar ? Gerekli enerjinin ancak %1’i anaerobik metabolizmadan sağlanır 3 Kalp Met-2 ? Kalpte bir MI bulgusu durumunda serum aspartat aminotransferaz ya da Glutamat oksaloasetat aminotransferaz miktarları artar. ? HDL ve LDL miktarları da kalbin metabolizması için önemlidir ? Uzamış egzersizlerde(yüzme,kayak,koşma) serbest yağ asitleri gerekli toplam enerjinin %70'ini sağlarlar. ? Kalp diğer dokulardan daha çok oksijen kullanır. ? Kalp kasının metabolizması aerobiktir. 4 ?Bazal koşullarda insan kalbi dakikada 100 gr başına 2 ml O 2 kullanır ?Kalp gerekli O 2 i koroner kandan sağlar ?Kalbin yaptığı iş arttığında O 2 gereksinimide artar ?Preload artışı O 2 gereksinimini az arttırırken, afterload ve frekans artışı O 2 ihtiyacını daha çok arttırır. ?O 2 tüketimi : ?ventrikül içi basınç, ? ventrikül yarıçapı ve ?frekansla doğru orantılı; ventrikül duvar kalınlığı ile ters orantılıdır. ?Myokardın O 2 gereksinimi arttığında koroner kan akımınında artması gerekir. ?Koroner kan akımının artmış olan O 2 ihtiyacını karşılayacak düzeyde arttırılamaması halinde myokard iskemisi meydana gelir. Kalp Met ? Koroner kan akımının artması ile kalbin oksijen ihtiyacı karşılanır ? Kalp istirahatte toplam kan hacminin %4'ünü (200ml/dk) kullanır ? Beyin %14, kaslar %20, böbrekler%22, karaciğer dalak %27'sini kullanır, ? Koronerler 14ml O2/100ml kan, beyinde 6.3ml O2/100ml kan ? İnsan vücudu 250ml/dk oksijen kullanır. ? Miyokardın bazal oksijen tüketimi 2ml/100gr/dk'dir. ? Fizik aktivite esnasında bu değer 9ml'dir. 7 Kalp Met ?Kalbin oksijen tüketimini: ? -miyokardın kasılabilirliği, ? -miyokardın gerim düzeyi, ? -kalp atım hızı, tarafından belirlenir. ?Statik iş olan (sistem volümü nedeniyle) preload da oksijen tüketimi azdır. ?Dinamik iş olan(sistemin basıncı nedeniyle) afterload da oksijen tüketimi çok daha fazladır. 8 Kalp met. ?Periferde dokuyu terk eden venöz kanda oksijen %13-14 iken kalpte bu oran %4-7 kadardır ?Miyokard çok az oksijen borcuna girer. ?Fazla miktarda mitokondri içerir ?Miyoglobin miktarı çok fazladır ?Esterleşmemiş yağ asitleri önemli enerji kaynaklarıdır 9 Kalp Met ? Miyokard KH 'a göre lipidleri tercih eder ? Anaerobik metabolizma miyokard için önemsizdir ? Normal şartlarda %1, hipokside %10 kadar. ? ATP miktarı çizgili kastan farklı değildir(3-6mM/kg taze kas) 10 Kalp met. ?Miyokard oksitatif enzimler bakımından çok zengindir ?Fosfokreatin miktarı 5-10 kat azdır ?Miyokard glikojen deposu azdır ?Glikoliz ile ilgili enzimler miyokartta daha az aktiftir ?Oksijen yetersiz ise miyokard performansı bozulur 11 Kalp Met ? Amino asitlerin enerji kaynağı olarak rolü azdır ? Kalp metabolizmasında Tiamin, tiroid hormonları önemli rol oynar ? İskelet kasına göre kalp daha çok oksijen kullanır ? Glukoliz iskelet kasında daha fazladır ? Yağ asitleri miyokartta daha çok kullanılır 12 1 MET ? Enerji maliyetini ifade etmek için kullanılan bir diğer ? kavramdır. ? 1 MET sakin bir şekilde otururken ml/kg/dk olarak ifade edilen enerji tüketimi olarak tanımlanmaktadır ? 1 MET, dinlenim VO2 hızıdır. ? Ortalama bir yetişkinde 1 MET =3,5 ml/kg/dk dır. ? Bu değer dinlenim O2 tüketim hızını ve enerji tüketim hızını ifade içinde kullanılabilir 13 ?Birden yüksek olan MET kişinin dinlenimdeki metabolizmasının katlanarak artmasıdır. ?10 MET lik bir egzersiz bir aktivitenin oksijen maliyetinin dinlenim VO2 sinden 10 kat kadar fazla olduğu anlamına gelir ? 3,5 ml/kg/dk * 10 =35 ml/kg/dk 14 A common classification for public health purposes is: ?Light-intensity activities are defined as ? 1.1 MET to 2.9 MET; ?Moderate-intensity activities are defined as ? 3.0 to 5.9 METs; ?Vigorous-intensity activities are defined as ? 6.0 METs or more. 15 16 Physical Activity MET Light Intensity Activities < 3 sleeping 0.9 watching television 1.0 writing, desk work, typing 1.8 walking, less than 2.0 mph (3.2 km/h), level ground, strolling, very slow 2.0 Moderate Intensity Activities 3 to 6 bicycling, stationary, 50 watts, very light effort 3.0 sexual activity (position dependent) 3.3 calisthenics, home exercise, light or moderate effort, general 3.5 bicycling, <10 mph (16 km/h), leisure, to work or for pleasure 4.0 bicycling, stationary, 100 watts, light effort 5.5 Vigorous Intensity Activities > 6 jogging, general 7.0 calisthenics (e.g. pushups, situps, pullups,jumping jacks), heavy, vigorous effort 8.0 running jogging, in place 8.0 Bazı Aktivitelerin MET Değerleri ?Bowling 3…… .Demir işçiliği 4,5 ?Masa başı işi 4,5-6… ..Kar temizliği 6 ?Marangoz 6……….Kayak 5-7 ?Otobüs şoförlüğü 3…….Güvenlik gör. 2,5 ?Golf 3,5-5,5 ?Tenis 7………..Savaş pilotluğu 12 ? Yüzme 8………..Masa başı işi 1,5 17 teşekkürler 18