1 - Fizyoloji Kalbin Metabolizması KALBİN METABOLİZMASI Dr.Bekir Çoksevim coksevim@erciyes.edu.tr 1 KALB'İN METABOLİZMASI ? İnsan kalbi bir günde 11gr glukoz ? 10gr laktat kullanır. ? Kalbin enerji ihtiyacının %67'i yağlardan ? %33'ü karbohidratlardan . (glukoz,pürivat,laktat) ? Fizik aktivite sonucu oluşan laktat kalp için enerji kaynağıdır. ? Kalp laktat'tan enerjisinin %50'den fazlasını temin eder 2 Kalp Met. ? Amin asitlerinin enerji kaynağı olarak okside edilebilmesi için alfa amin grubu ayrılarak alfa keto asitler oluşur. ? Aspartat'ın amin grubunu alfa ketoglutarat'a transfer eden enzim aspartat aminotransferaz'dır. ? Aminotransferaz enzimleri hem mitokondride hem de sitozol de bulunur ? Serumda aminotransferaz bulunması doku harabiyetinin işareti olarak kabul edilir. ? Kalp gerekli enerjisini aerobik koşullarda sağlar ? Gerekli enerjinin ancak %1’i anaerobik metabolizmadan sağlanır 3 Kalp Met-2 ? Kalpte bir MI bulgusu durumunda serum aspartat aminotransferaz ya da Glutamat oksaloasetat aminotransferaz miktarları artar. ? HDL ve LDL miktarları da kalbin metabolizması için önemlidir ? Uzamış egzersizlerde(yüzme,kayak,koşma) serbest yağ asitleri gerekli toplam enerjinin %70'ini sağlarlar. ? Kalp diğer dokulardan daha çok oksijen kullanır. ? Kalp kasının metabolizması aerobiktir. 4 ? Bazal koşullarda insan kalbi dakikada 100 gr başına 2 ml O 2 kullanır ? Kalp gerekli O 2 i koroner kandan sağlar ? Kalbin yaptığı iş arttığında O 2 gereksinimide artar ? Preload artışı O 2 gereksinimini az arttırırken, afterload ve frekans artışı O 2 ihtiyacını daha çok arttırır. ? O 2 tüketimi : ? ventrikül içi basınç, ? ventrikül yarıçapı ve ? frekansla doğru orantılı; ventrikül duvar kalınlığı ile ters orantılıdır. ? Myokardın O 2 gereksinimi arttığında koroner kan akımınında artması gerekir. ? Koroner kan akımının artmış olan O 2 ihtiyacını karşılayacak düzeyde arttırılamaması halinde myokard iskemisi meydana gelir. Kalp Met ? Koroner kan akımının artması ile kalbin oksijen ihtiyacı karşılanır ? Kalp istirahatte toplam kan hacminin %4'ünü (200ml/dk) kullanır ? Beyin %14, kaslar %20, böbrekler%22, karaciğer dalak %27'sini kullanır, ? Koronerler 14ml O2/100ml kan, beyinde 6.3ml O2/100ml kan ? İnsan vücudu 250ml/dk oksijen kullanır. ? Miyokardın bazal oksijen tüketimi 2ml/100gr/dk'dir. ? Fizik aktivite esnasında bu değer 9ml'dir. 7 Kalp Met ? Kalbin oksijen tüketimini: ? -miyokardın kasılabilirliği, ? -miyokardın gerim düzeyi, ? -kalp atım hızı, tarafından belirlenir. ? Statik iş olan (sistem volümü nedeniyle) preload da oksijen tüketimi azdır. ? Dinamik iş olan(sistemin basıncı nedeniyle) afterload da oksijen tüketimi çok daha fazladır. 8 Kalp met. ? Periferde dokuyu terk eden venöz kanda oksijen %13-14 iken kalpte bu oran %4-7 kadardır ? Miyokard çok az oksijen borcuna girer. ? Fazla miktarda mitokondri içerir ? Miyoglobin miktarı çok fazladır ? Esterleşmemiş yağ asitleri önemli enerji kaynaklarıdır 9 Kalp Met ? Miyokard KH 'a göre lipidleri tercih eder ? Anaerobik metabolizma miyokard için önemsizdir ? Normal şartlarda %1, hipokside %10 kadar. ? ATP miktarı çizgili kastan farklı değildir(3-6mM/kg taze kas) 10 Kalp met. ? Miyokard oksitatif enzimler bakımından çok zengindir ? Fosfokreatin miktarı 5-10 kat azdır ? Miyokard glikojen deposu azdır ? Glikoliz ile ilgili enzimler miyokartta daha az aktiftir ? Oksijen yetersiz ise miyokard performansı bozulur 11 Kalp Met ? Amino asitlerin enerji kaynağı olarak rolü azdır ? Kalp metabolizmasında Tiamin, tiroid hormonları önemli rol oynar ? İskelet kasına göre kalp daha çok oksijen kullanır ? Glukoliz iskelet kasında daha fazladır ? Yağ asitleri miyokartta daha çok kullanılır 12 1 MET ? Enerji maliyetini ifade etmek için kullanılan bir diğer ? kavramdır. ? 1 MET sakin bir şekilde otururken ml/kg/dk olarak ifade edilen enerji tüketimi olarak tanımlanmaktadır ? 1 MET, dinlenim VO2 hızıdır. ? Ortalama bir yetişkinde 1 MET =3,5 ml/kg/dk dır. ? Bu değer dinlenim O2 tüketim hızını ve enerji tüketim hızını ifade içinde kullanılabilir 13 ? Birden yüksek olan Met kişinin dinlenimdeki metabolizmasının katlanarak artmasıdır. ? 10 MET lik bir egzersiz bir aktivitenin oksijen maliyetinin dinlenim VO2 sinden 10 kat kadar fazla olduğu anlamına gelir ? 3,5 ml/kg/dk * 10 =35 ml/kg/dk 14 A common classification for public health purposes is: ? Light-intensity activities are defined as ? 1.1 MET to 2.9 MET; ? Moderate-intensity activities are defined as ? 3.0 to 5.9 METs; ? Vigorous-intensity activities are defined as ? 6.0 METs or more. 15 16 Physical Activity MET Light Intensity Activities < 3 sleeping 0.9 watching television 1.0 writing, desk work, typing 1.8 walking, less than 2.0 mph (3.2 km/h), level ground, strolling, very slow 2.0 Moderate Intensity Activities 3 to 6 bicycling, stationary, 50 watts, very light effort 3.0 sexual activity (position dependent) 3.3 calisthenics, home exercise, light or moderate effort, general 3.5 bicycling, <10 mph (16 km/h), leisure, to work or for pleasure 4.0 bicycling, stationary, 100 watts, light effort 5.5 Vigorous Intensity Activities > 6 jogging, general 7.0 calisthenics (e.g. pushups, situps, pullups,jumping jacks), heavy, vigorous effort 8.0 running jogging, in place 8.0 Bazı Aktivitelerin MET Değerleri ? Bowling 3…… .Demir işçiliği 4,5 ? Masa başı işi 4,5-6… ..Kar temizliği 6 ? Marangoz 6……….Kayak 5-7 ? Otobüs şoförlüğü 3…….Güvenlik gör. 2,5 ? Golf 3,5-5,5 ? Tenis 7………..Savaş pilotluğu 12 ? Yüzme 8………..Masa başı işi 1,5 17 teşekkürler 18