Patoloji Kalp Yetersizli─či T kanamalar, dehidrasyon ve Kalp yeter (1) (2) (3) ini olumsuz etkiler; bu duruma kalp tamponunda ve konstriktif perikarditiste olumunde damarsal komplikasyonlar yetersi ONU Kalp dilatasyonu tonojen (kompenzatorik) ya da myojen (dekompenzatorik) olarak ikiye Tonojen dilatasyon rinde uzama belli bir . Myojen dilatasyon ise dejeneratif kardiomyopatiler ve myokarditisler islerin Kalp hipertrofisi konsantrik hipertrofi ve ekzantrik hipertrofi olarda ince olabilir. Sol ventrikulusta hipertrofiye . Sol taraftaki hipertrofi kalp olur. Konsantrik hi stolik dyum ve su sodyum ve su tutma mekanizmalar ize olur; mitral yetersizlik, koroner yetersizlik sonu o hipoksik uya N e rinde kor pulmonale ( Akut kor pulmonale Kronik kor pulmonaleye enlerde ve atlarda iken kedilerde Makroskobik olarak de patent duktus arteriozis, pulmoner stenozis, subaorta stenozis ve , atrial ve septal defekt ile Domuzlarda en Kedilerde Atlarda gerekir. kardiak malformasyonlar olarak kabul edilemez; bunlar septal defekt ya da patent duktus ria pulmonalis ve aortadan Duktus, ir ventrikulusun fazla kanla dol duktus endok nde bir defektleri (sinuz venozus defektleri septum primum septum sekundum foramen ovale ventrikulus tutabilir ya da d ve or Eisenmenger kompleksi Konotrunkal klinik bulgular DAMARLARIN TAM OLARAK AYRILAMAMASI YA DA ANORMAL da arteriozus (ligamentum arteriosum burun deliklerinden geri akar. e arteria da nedeni ile ventrikulus trunkus transpozisyonunda Transpozisyonlarda : (1) (2) (3) (4) arteria pulmonalis ise sol Congenital Heart Disease Type of Defect Mechanism Ventricular Septal Defect (VSD) There is a hole within the membranous or muscular portions of the intraventricular septum that produces a left-to-right shunt, more severe with larger defects Atrial Septal Defect (ASD) A hole from a septum secundum or septum primum defect in the interatrial septum produces a modest left-to-right shunt Patent Ductus Arteriosus (PDA) The ductus arteriosus, which normally closes soon after birth, remains open, and a left-to-right shunt develops Tetralogy of Fallot Pulmonic stenosis results in right ventricular hypertrophy and a right-to-left shunt across a VSD, which also has an overriding aorta Transposition of Great Vessels The aorta arises from the right ventricle and the pulmonic trunk from the left ventricle. A VSD, or ASD with PDA, is needed for extrauterine survival. There is right-to-left shunting. Truncus Arteriosus There is incomplete separation of the aortic and pulmonary outflows, along with VSD, which allows mixing of oxygenated and deoxygenated blood and right-to-left shunting stenozis. kal poststenotik dilatasyon pulmonalis Tek ba Stenozis sonu sol ventrikulusta kompenzatorik konsantrik hipertrofi ve aortada Myokard nek Aorta koartraksyonu benzer. ek ile birlikte bulunabilir. l kalp anomalisidir. Anatomik olarak, annulus (hemokist) olu kistlerdir. (limfokist) Kardiomiyopatiler, kardiak disfonksiyonla birlikte miyokardiyumun neticesinde olabilir. gerekir.(1) (3) restriktif formlar. Hipertrofik kardiomyopati ( Orta- otozomal dominant - Restriktif kardiomyopatide endomyokardial fibrozis ile karakterize olur. ER - - bulun Dilate formun aksine, hipertrofik kardiomyopati diastolik bir bozukluktur; kalp usta Restriktif kardiomyopati engellenir. Klin KALP VE MEMBRANLARINDA KANAMALAR klost ola -fibrinliye, irinliden- ile olur. durumlarda kalp fonksiyonu olumsuz etkilenmez. etk Kalp tom ENDOKARD Diffuz ya da fokal, konjenital ya da edinsel olabilir. Ventrikuluslarda ya da sol atriumda opak p ilgili klinik bulgul MYOKARD Myokard Dejenerasyonu Myokard Nekrozu: Haemophilus somnus hastal dejenerasyonlarla birlikte bulunur. Gevi ra kardiotoksik etki glikozidler sodyum/potasyum in dir; emboluslar sol - -esmer Onuncu Mikroskobik olarak, ilk 6- kulla -1,00 gellenir. Daha az etkilenenlerde . Mikroskobik olarak - Selenyum, membran peroksidleri hidroksi asitlere indirger. E vitamini bir antioksidan olup selenyum ile birlikte ve ventra la tum etkilenir. zlenir. Nekrotik kas tellerinde kalsifikasyon Streptococcus equi, Actinobasillus equuli, Escheichia coli, Pseudomonas aeroginosa ve - - gri ren ncak lezyonlar hafif ise DAMARLAR ve endotel defekti - kana hem vazokonstruksyon ve dilatasyonda etkilidir hemde Claviseps purpurea ) ve fescue otu (Festuca arundinacea) (ergotizm de) damar daral -negatif bakteriler endotoksinleri ya da Corynebacterium pseudotuberculasis gibi bakteriler endotoksinleri ile etkili olurlar. olur, -benzeri reaksyonu Schwartzman- enfeksiyoz fibrinoid Konjenital Anomaliler edinsel olarakta meydana gelebilir.klinik olar Arteriosklerozis ve deje -beta ve mitoje (myointimal ile birlikte muskuloelastik olarak elastik hiperplastik bir tabaka bulunur. Aterosklerozis - elastik arterlerde (aorta, ili kanama ve anovrizmal dilatasyon endotel zedelenmesi ya da y - ki domuzlarda plaklar Da - giderek dam membranlar, endokard, - m flavescens, 3 ) rodentisid ile Sistemik hipertansiyon hipertansiyonun he -angiotensin- olur; hiperadrenokortisizm, hipo- ve hipertiroidizm ve diabetes mellitus bulunur. Kedilerde hipertansiyona kronik ar. yonlara daha az glikozaminoglikanlar ile az miktarda amiloid bulunur. organlarda, hepatozis dietetika nen domuzlarda deneysel olarak aorta, arteria pulmonalis ve sorumlu, - r ve dirofilarialar gibi larval ya da olgun parazitler arterial uzak m Atlarda Aortik- kapillarlarda generalize intravask bozukluk olarak da Gram(- -1 ve nlar viral ya da anti- -kinin sisteminin aktivasyonudur; kininler damar T ek olarak kanama sist Histolojik olarak, mikrot (hyalin postmo Primer zedelenme endotelde ve intimada olabilir; mikroorganizmalar vazo vazorumda septisemik salmonellozis, erisipe parazitler ( B eritamat - r, beyin, kalp, mide- -hemolitik stimulusa ma - - - VENALAR Vena anomalilerine konjenital portosistemik anastomozlarda ya da vena agi Venalarda dilatasyon Flebektazi, variks ya da rupturu ir; bu durumun nedeni antitrombin -6 saatten tromboz - antikor kompleks birikiminden ve so s asyon olarak LENF DAMARLARI hipoproteinemi, kalp gelerinde fazla uksiyonun distalindeki damarlar konjenital anomaliler, dirofilariazis ve blastamikozis yer al treptokozisinde lenfangitis belirgin bir bacaklar lezyonlar bulunur. AT VEBASI Subakut ya yanakla epikard Kalp formunda, en karakteristik lezyon subkutan, subfasial, subseroz ve intermuskuler koroner damarlat