Genel Kamu ( vize - final sınav soruları ) www.denizsevim.org Afacan Deniz 1 VİZE SINAV SORULARI Vergi Hukuku S1) Vergi borcunu sona erdiren nedenler nelerdir. Bir tanesini açıklayınız. S2) Vergi hukukunda sürelerin uzaması? S3) Vergilendirme işlemlerinden tarh ve çeşitlerini yazınız? S4) Kanuni mükellef – kanuni sorumlu arasındaki farkı örnek vererek açıklayınız? Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi S1) Fransa’da yerel özerklik faktörünü açıklayınız? S2) Fransa – Türkiye Cumhurbaşkanı karşılaştırarak açıklayınız? S3) Fransa’da 1982 – 1986 arası yapılan düzenlemeler nelerdir? İş Hukuku S1) Sözleşme özgürlüğünün sınırları nelerdir? S2) İş kanunu kapsamı dışındaki işler nelerdir? S3) İş sözleşmesinin şekil şartlarını yazarak. Biçim şartını açıklayınız? S4) Belirli – Belirli süreli iş sözleşmelerini açıklayınız? S5) İşyeri kavramını ve kapsamını açıklayınız? FİNAL SINAV SORULARI Vergi Hukuku S1) Verginin tebliği ve tebliğ usullerini açıklayınız. S2) Vergi ziyaı suçu ve cezası? S3) Vergi idaresinin görevleri ( uzlaşma- hatanın düzeltilmesi ) S4) Vergi hukukunda süre Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi S1) Fransa’da Cumhurbaşkanı – Başbakan ilişkileri nasıldır. Türkiye ile karşılaştırarak açıklayınız? S2) ABD’nin yerel yönetim birimlerin yazarak. Belediye Yönetimini açıklayınız? S3) ABD’nin yönetim sistemini belirleyen faktörler nelerdir. S4) ABD’nin anayasal kurumları nelerdir? ABD başkanın nitelik ve yetkileri S5) İngiltere’de Başbakan hükümet üyelerini seçerken nelere dikkat eder? İş Hukuku S1) Sözleşme türleri nelerdir? ( birini açıkla ) S2) İşverenin sağlığı ve iş güvenliği yükümleri nelerdir? S3) Fazla çalışmanın tanımı ve türleri nelerdir. S4) İş güvenliğinin uygulandığı hallerde feshi ihbarın koşulları nelerdir. Feshe itirazı açıklayınız?