1 - Ortopedi ve Travmatoloji Kas - İskelet Sistemi Tümörü örnek sorular DR. AHMET GÜNEY KAS-İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRÜ ÇOKTAN SEÇMELİ SORU ÖRNEKLERİ SORU 1. Kas – iskelet sistemi tümörleri semptomatolojilerinden yanlış olanı işaretleyiniz. a. Malign kemik tümörlerinde en erken ortaya çıkan semptom ağrıdır. b. Bening kemik tümörlerinde ağrı, mekanik bası veya patolojik kırık, olmadan görülmez. c. Sınırlı kompartmanlara yerleşen tümörlerde ağrı çok daha şiddetlidir. d. Çocuklarda görülen ağrıların çoğu gelişmeye bağlı büyüme ağrısı şeklindedir. e. Ağrıda ani artış patolojik kırığı düşündürür. Doğru cevap1: D Çocuklarda görülen ağrıların çoğu gelişmeye bağlı büyüme ağrısı şeklindedir. BÜYÜME AĞRISI DİYE BİRŞEY YOKTUR! SORU 2. Kas – iskelet sistemi tümörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Kas – iskelet sistemi tümörleri tanısında direk grafilerin (X-Ray) yeri, CT ve MRG (manyetik rezönans)’tan sonra azalmıştır. b. Biopsi tüm tetkikler yapıldıktan sonra nihai tedavinin yapılacağı yer ve ekip tarafından yapılmalıdır. c. Kas – iskelet sistemi primer tümörlerinin insidansı diğer malignitelere göre çok düşüktür (Tüm tümörler içinde %0,2). d. Kas – iskelet sistemi tümörlerinde kemiğe yerleşim yerlerine ayrıcı tanıya gidilebilir. e. Kas – iskelet sistemi tümörlerinin tedavi algoritması tümör konseyince şeklendirilir. Doğru cevap 2: A Kas – iskelet sistemi tümörleri tanısında direk grafilerin (X-Ray) yeri, CT ve MRG (manyetik rezönans)’tan sonra azalmıştır. AKSİNE TANIDA HALEN YERİNİ KORUMAKTADIR. SORU 3. En sık rastlanan primer maling iskelet sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a. Kondrosarkom b. Ewing sakomu c. Osteojenik sarkom d. Fibrosarkom e. Malign Fibroz Histiyositoma Doğru cevap 3: C Osteojenik sarkom SORU 4. En sık rastlanan maling iskelet sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a. Kondrosarkom b. Ewing sakomu c. Osteojenik sarkom d. Fibrosarkom e. Multipl Myelom Doğru cevap 4: E Multipl Myelom SORU 5. En sık rastlanan maling iskelet sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a. Kondrosarkom b. Ewing sakomu c. Osteojenik sarkom d. Metastatik kemik tümörleri e. Multipl Myelom DOĞRU VEVAP 5: D Metastatik kemik tümörleri SORU 6. En sık rastlanan bening iskelet sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir? a. Enkondroma b. Osteoid osteoma c. Osteokondroma (Exostoz) d. Osteoblastoma e. Dev hücreli tümör DOĞRU CEVAP 6: C Osteokondroma Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi bening kemik tümörlerinin özelliklerinden değildir. a. Çevre normal dokuları infiltre etmezler. b. İntakt bir kapsülleri vardır. c. Kemiği osteoklastları stimüle ederek destrükte ederler. d. Yüzeysel yerleşimli olanlar medüllaya invaze olma eğilimindedirler. e. Kemiği ekspanse ederler. DOĞRU CEVAP 7: D Yüzeysel yerleşimli olanlar KORTEKS İÇİNDE olma eğilimindedirler. SORU 8: Osteoid osteoma ile ilgil aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. a. Vaskülarize bir nidusu bulunur. b. En sık 4-5 dekatta görülür. c. Malign kemik tümörüdür. d. Kondrojenik kaynaklıdır. e. Genellikle 1.5 cm üzerindedir. DOĞRU VEVAP 8: A Vaskülarize bir nidusu bulunur. DR. AHMET GÜNEY KAS-İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRÜ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ SORU 1: Kas iskelet sistemi tümörlerinin semptomatolojisini, yaş dağılımını kısaca yazınız. SORU 2: Kas iskelet sistemi tümörlerinde biopsinin önemi ve biopsi kurallarını kısaca yazınız. SORU 3: Kas iskelet sistemi tümörlerinde biopsi çeşitlerini kısaca yazınız. SORU 4: Kas iskelet sistemi tümörlerinde tedavi algoritmasında yapılması gerekenler ve tümör konseyinin yerini kısaca yazınız. SORU 5: Kas iskelet sistemi tümörlerinde sınıflama sistemi nedir, kısaca yazınız. SORU 6: Kas iskelet sistemi benign tümörlerinden en sık görülen üçü nedir, içlerinden birini kısaca yazınız. SORU 7: Kas iskelet sistemi malign tümörlerinden en sık görülen üçü nedir, içlerinden birini kısaca yazınız. SORU 8: Osteosarkom nedir, kısaca yazınız. SORU 9: Ewingsarkomu nedir, kısaca yazınız. SORU 10: Kondrosarkom nedir, kısaca yazınız. DR. AHMET GÜNEY KAS-İSKELET SİSTEMİ DİSPLAZİLERİ-KONGENİTAL ANOMALİLER YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ SORU 1: Cücelik nedir ve kaç çeşittir kısaca yazınız. SORU 2: En sık rastlanan iskelet displazisi nedir, kısaca yazınız. SORU 3: Akondroplazinin klinik özelliklerini kısaca yazınız. SORU 4: Akondroplazi ile temel bozukluk nedir, hangi sistemin bozulmasına neden olur, kısaca yazınız. SORU 5: Aşağıdaki iskelet displazilerinin karşılarındaki nedenlerle eşleştirniz; Akondroplazi…………………….COMP(cartilag oligometrik matrix proteini) Pseudoakondroplazi……………...FGFR3(fibroblast growth faktor reseptor 3) Spondiloepifizyal displazi………..Sülfat taşıyıcı protein Multipl epifizyal displazi………....COMP(cartilag oligometrik matrix proteini) Hipokondroplazi…………………. FGFR3(fibroblast growth faktor reseptor 3) SORU 6: Akondroplazi ile pseudoakondroplazi arasındaki farklardan ikisini yazınız. SORU 7: Diastrofik displazinin klinik özelliklerini kısaca yazınız. SORU 8: Marfan sendromunun klinik özelliklerini kısaca yazınız. SORU 9: Osteogenezis imperfectanın klinik özelliklerini kısaca yazınız. SORU 10: Konjenital musküler tortikolizin klinik özelliklerini ve tedavisini kısaca yazınız. DR. AHMET GÜNEY OMUZ HASTALIKLARI YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ SORU 1: Omuz eklemini oluşturan yapıları kısaca yazınız. SORU 2: Glenohumeral eklemin dinamik stabilizatörlerini kısaca yazınız. SORU 3: Glenohumeral eklemin statik stabilizatörlerini kısaca yazınız. SORU 4: Glenohumeral eklemin anterior, inferior ve posteriora primer translasyon kısıtlayıcısı hangi yapıdır. SORU 5: Glenohumeral eklemin antero-inferiora dislokasyonlarında öncelikle hangi yapı zarar görür ve bu lezyona ne denir. SORU 6: Subakromial sıkışma sendromunun kliniği nedir? SORU 7: Subakromial sıkışma sendromunun evreleri nedir? SORU 8: Subakromial sıkışma sendromunun patofizyolojisini kısaca yazınız. SORU 9: Rotator kuf yırtılmalarının kliniği nedir? SORU 10: Rotator kuf yırtılmalarının tedavisi nedir.