1 - Göz Hastalıkları Katarakt KATARAKT Doç. Dr. Cem Evereklioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı http://evereklioglu.8m.com • Lenste veya kapsülünde herhangi bir doğumsal veya kazanılmış opasite varlığına katarakt denir KATARAKT TİPLERİ • KAZANILMIŞ KATARAKT • KONJENİTAL KATARAKT KATARAKT TİPLERİ • KAZANILMIŞ KATARAKT KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL • PRESENİL • TRAVMATİK • İLAÇ-TOKSİK • SEKONDER KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL KATARAKT SENİL KATARAKT Morfolojik Sınıflama • Arka subkapsüler katarakt • Nüklear katarakt • Kortikal katarakt SENİL KATARAKT Morfolojik Sınıflama • Ön subkapsüler katarakt SENİL KATARAKT Morfolojik Sınıflama • Arka subkapsüler katarakt Nüklear katarakt miyopi, mavi rengi algılamada azalma Evre (sertlik) • 1-Gri • 2-Sarı • 3-Amber • 4-Kahve/Siyah SENİL KATARAKT Morfolojik Sınıflama • Kortikal katarakt SENİL KATARAKT Matürite’ye göre sınıflama • İmmatür • Matür • Hipermür • Morgagnian (sütsü korteks sıvısı) Matürite’ye göre sınıflama • Matür Matürite’ye göre sınıflama • Hipermür Matürite’ye göre sınıflama • Morgagnian kataraktı KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL KATARAKT • PRESENİL KATARAKT • TRAVMATİK KATARAKT • İLAÇLARA BAĞLI KATARAKT • SEKONDER KATARAKT KAZANILMIŞ KATARAKT • PRESENİL KATARAKT PRESENİL KATARAKT ETİYOLOJİ • Diyabet • Miyotonik distrofi • Atopik dermatit • Nörofibromatöz tip II • Pozitif aile hikayesi-genetik faktörler • Pemfigus • İktiyoz KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL KATARAKT • PRESENİL KATARAKT • TRAVMATİK KATARAKT • İLAÇLARA BAĞLI KATARAKT • SEKONDER KATARAKT KAZANILMIŞ KATARAKT • TRAVMATİK KATARAKT TRAVMATİK KATARAKT ETİYOLOJİ • Künt (Vossius-rozet) • Direkt penetran • Ultraviyole • Elektrik • İyonize radyasyon • Infrared radyasyon (Eski cam şişe üreticileri) • Mikrodalga radyasyonu KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL KATARAKT • PRESENİL KATARAKT • TRAVMATİK KATARAKT • İLAÇLARA BAĞLI KATARAKT • SEKONDER KATARAKT KAZANILMIŞ KATARAKT • İLAÇLARA BAĞLI-TOKSİK KATARAKT İLAÇLARA BAĞLI & TOKSİK KATARAKT •KS •Klorpromazin •Busulfan •Amiodaron •Altın •Allopurinol • Herbal ürünler • Nikotin (gebelikte) • Yoğun kafein tüketimi (gebelikte) KAZANILMIŞ KATARAKT • SENİL KATARAKT • PRESENİL KATARAKT • TRAVMATİK KATARAKT • İLAÇLARA BAĞLI KATARAKT • SEKONDER KATARAKT KAZANILMIŞ KATARAKT • SEKONDER KATARAKT SEKONDER KATARAKT • Kronik ön üveit • Akut açı kapanması glokomu –Glokom Flecken • Yüksek (patolojik) miyopi • Herediter fundus distrofileri –RP Katarakt gelişimi önlenebilir mi? veya geciktirilebilir mi? • Herbal besinlere dikkat • Sigara / aşırı kafein gebelikte dikkat • UV-B’den koruyucu gözlük • Vit C-E • Bal • Üzüm (çekirdeği ile) • Fındık (tabii yerseniz ?) KATARAKT TEDAVİ EDİLMEZSE • Fakomorfik glokom • Fakolitik glokom • Fakoantijenik uveit KATARAKT TİPLERİ • KAZANILMIŞ KATARAKT • KONJENİTAL KATARAKT KATARAKT TİPLERİ • KONJENİTAL KATARAKT KONJENİTAL KATARAKT • İzole herediter katarakt –Genetik faktörler –Pozitif aile hikayesi KONJENİTAL KATARAKT İzole herediter katarakt – Nüklear zonuler katarakt – Lamellar zonuler katarakt – Kapsüler zonuler katarakt – Ön ve arka polar katarakt – Ön kortikal katarakt – Ön subkapsüler katarakt – Stellat katarakt KONJENİTAL KATARAKT İzole herediter katarakt – Yılbaşı ağacı kataraktı – Supranüklear katarakt – Sütüral katarakt – Mavi nokta kataraktı – Matür-total katarakt – Membranöz katarakt – Epikapsüler star – Mittendorf kataraktı Mavi nokta kataraktı Mittendorf kataraktı Epikapsüler star Herbal Ürünler Stellat-sütür kataraktı Ön polar Katarakt Nüklear Katarakt Arka polar katarakt Membranöz katarakt Lamellar zonuler katarakt Lamellar zonuler katarakt Nüklear katarakt Yılbaşı ağacı kataraktı KONJENİTAL KATARAKT • Sistemik birliktelikler KONJENİTAL KATARAKT Sistemik birliktelikler – Galaktozemi – Galaktokinaz eksikliği – Hiperparatiroidizm – Psödohiperparatiroidizm – Mannozidaz – Hipoparatiroidizm – Homosistinüri – Hipervitaminöz D – Fabry hastalığı – Wilson hastalığı Sistemik birliktelikler –Metabolik hastalıklar (galaktozemi vb.) –TORCH, Down, Alport, Turner KONJENİTAL KATARAKT TETKİK –Serolojik testler (TORCH) –Süt içimi sonrası idrar analizi –AKŞ, serum Ca, fosfor –Eritrosit GPUT ve galaktokinaz düzeyleri KATARAKT TEDAVİSİ AMAÇ • Görme keskinliğini artırmak • Medikal nedenler –fakolitik/fakomorfik • Kozmetik nedenler KATARAKT TEDAVİSİ ANESTEZİ TİPLERİ • Genel • Retrobulbar • Peribulbar • Parabulbar (sub-tenon) • Topikal-intrakameral (Modern tedavi) KATARAKT TEDAVİSİ LENSLER • Kapsül içi/sulkus/ön kamara • Sert/katlanabilir • Monofokal/multifokal • Monoblok/3 parça KATARAKT TEDAVİSİ SERT LENSLER • PMMA KATARAKT TEDAVİSİ YUMUŞAK LENSLER • Silikon • Akrilik • Hidrojel • Kollamer (kollajen+hidrojel) KATARAKT TEDAVİSİ KATARAKT CERRAHİSİ • İKKE • EKKE • FAKO FAKOEMÜLSİFİKASYON FAKOEMÜLSİFİKASYON Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları • Yara yeri yanığı • İris prolapsusu • Arka kapsül yırtılması • Lens parçalarının arkaya düşmesi • GİL’in arkaya dislokasyonu Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları • Suprakoroidal hemoraji • Postop. endoftalmitis • Arka kapsül opasifikasyonu • Korneal ödem • GİL malpozisyonu Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları • Retinal dekolman • KMÖ • Postop astigmatizma Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları • Postop. astigmatizma Travmatik/lukse lens veya bir komplikasyon nedeniyle kapsül desteği olmayan olgularda KONJENİTAL KATARAKT TEDAVİ –Bilateral yoğun katarakt = 6 hafta içinde erken cerrahi –Bilateral kısmi katarakt = Biraz bekle KONJENİTAL KATARAKT TEDAVİ –Unilateral yoğun katarakt = Günler içerisinde erken cerrahi –Unilateral kısmi katarakt = Beklenebilir veya dilatasyonla takip edilir Arka kapsülotomi+Ön vitrektomi KONJENİTAL KATARAKT KOMPLİKASYON –Erken arka kapsül opasifikasyonu –Sekonder membranlar –Glokom –RD KONJENİTAL KATARAKT GÖRSEL REHABİLİTASYON • Gözlük • KL • GİL • Oklüzyon ted. GÖRSEL REHABİLİTASYON