Korozyon Katodik Koruma 18 1 KATODİK KORUMA 18 2 ? Korozyona karşı önlemlerin en güçlüsü katodik korumadır. ? Zemine gömülü ve boyu yüzlerce kilometreyi bulan boru nakil hatlarından evlerde kullanılan sıcak su hazırlama tesislerine kadar hemen her alanda başarılı uygulamaları vardır KATODİK KORUMA 18 3 Ayrıca zemin, su ve deniz suyu gibi değiştirilmesi veya saldırganlığını sınırlama yönünde işlemine genellikle olanak bulunamayan ortamlarda, ? geniş yüzeyli çelik yapıları KATODİK KORUMA 18 4 ? zemine ve suya terk edilen çelik boru hatları, ? depolar, ? deniz taşıma araçları, ? su veya zemine gömülü köprü ayakları vb. korozyona karşı korumak için rakipsiz yöntemdir. KATODİK KORUMA 18 5 ? Katodik koruma korozyona uğrayan metallerin katot olarak polarizasyonunu gerektirir. ? Bu korunacak metali daha aktif bir metalle (galvanik anot veya kurban anot) eşleyerek sağlanacağı gibi dıştan akım uygulayarak da gerçekleştirilebilir. KATODİK KORUMA 18 6 ? İlk yöntemde (Şekil 90) koruma için gerekli doğru akım korunan metal ve galvanik anot çiftinin oluşturduğu hücre tarafından üretilir. KATODİK KORUMA 18 7 KATODİK KORUMA Şekil 90. Zemine döşenen boruların galvanik anotlarla korunması 18 8 KATODİK KORUMA Şekil 91. Zemine döşenen boruların dıştan akım uygulanarak katodik korunması 18 9 MİNİMUM POTANSİYEL YAKLAŞIMI Şekil 92. Katodik korumada akım gereksinimini gösteren polarizasyon diyagramI: (1) yetersiz koruma, (2) tam koruma, (3) aşırı koruma. 18 10 KATODİK KORUMA Şekil 93. Aktif, pasif ve geçiş bölgeleri için polarizasyon diyagramı 18 11 KATODİK KORUMA Tablo 4. Katodik koruma için gerekli minimum potansiyeller 18 12 KATODİK KORUMA Şekil 95. Zeminde potansiyel ölçümü için uygulanan devre 18 13 KATODİK KORUMA Şekil 96. Katodik korunan bir boruda anotların yerlerine göre potansiyel salınımı ve borudan geçen elektrik akımının değişimi 18 14 KATODİK KORUMA Tablo 5. Katodik koruma akım gereksinimi ve bir besleme istasyonu ile korunabilir boru uzunluğu. 18 15 KATODİK KORUMA Şekil 97. Kaplama türüne bağlı olarak koruma için akım gereksinimleri. 18 16 ? Katodik korunmayan yapılar çatlak ve boşluk diplerinde korozyona uğrarlar. ? Koşullar bu bölgelerde daha çok çukurcuk korozyonuna öncelik sağlar. KATODİK KORUMA 18 17 ? Sonuç olarak yüzeyinin büyük kısmı ile korozyona karşı korunmasına rağmen yapılarda yer yer delinmelerle sonuçlanan korozyon olaylarına rastlanır. KATODİK KORUMA 18 18 ? O halde, yalıtkan yüzey kaplamaları ve katodik korumayı birlikte uygulayarak korozyonu etkili ve ekonomik bir biçimde önlenmesi mümkün olabilmektedir. KATODİK KORUMA