Korozyon kavitasyon 1 KAVİTASYO N ? Su türbinleri ve pompa kanatları, gemi pervaneleri ve benzeri sistemlerde rastlanan bozunma türüdür. 2 KAVİTASY ON ? . 3 KAVİTASYO N ? Hızla sıvıların malzeme yüzeyine yakın bölümlerde oluşan düşük basınç kabarcıkları giderek büyürler ve patlarlar . 4 KAVİTASYON Kavitasyona yol açan su kabarcıkları 5 KAVİTASYO N ? Böylece başlatılan şok dalgaları yüzeye çarparak malzeme içinde yüksek gerilimlerin oluşmasını sağlarlar. ? Gözlemler bu gerilimlerin malzemenin plastik deformasyonuna yol açacak düzeye ulaşabildiklerini göstermektedir. 6 ? . KAVİTASYON 7 KAVİTASYO N ? Şok dalgalarının yüzeye çarpması sırasında malzeme yüzeyini örten tabaka yer yer yara alarak koruyucu özelliğini kaybeder. ? Bu bölgeler pasif tutumdan aktif tutuma geçerek çözünürler . 8 KAVİTASYON ? . 9 KAVİTASYO N ? Kabarcıkların oluşumu, büyümeleri ve patlamaları çok kısa sürelerle tekrarlandığında bozunma hızı genellikle çok yüksektir. ? Çukurcukların çoğalması ile gelişen yüzey kabalaşması türbülansı ve bu nedenle de kavitasyon hızını artırıcı bir etmendir. . 10 KAVİTASYON ? . 11 KAVİTASYO N ? Kavitasyon hızı ortamın saldırganlığı ile artar. Ancak bu artış çukurcuk korozyonuna yol açabilen ortamlarda daha belirgindir. ? Ortamda çözünmüş oksijen ve katı parçacıklar kavitasyonun hızını arttırıcı diğer etmenlerdir. . 12 KAVİTASYO N ? Kavitasyon hızı sıcaklıkla artarak 45°C yakınında en yüksek değerine ulaşır. ? Daha yüksek sıcaklıklarda kavitasyon hızının azaldığı görülür.. 13 KAVİTASYON ? . 14 KAVİTASYO N ? Kavitasyona karşı alınabilecek önlemlerin başında malzeme seçimi gelir. ? Örneğin krom ve krom-nikel paslanmaz çelikler düşük alaşımlı çelikler ve bakır alaşımlarına oranla daha mukavemetlidirler. . 15 KAVİTASYO N ? Ayrıca sert ve korozyona mukavemetli yüzey kaplamaları ve astarlar da başarı ile kullanılabilir. ? Malzemenin sürekliliği de önemlidir. ? Çünkü, yüzey düzgünlüğü gerçekleştirilerek kabarcıkların oluşumuna elverişli noktaların sayısı minimum düzeye indirgenebilir. . 16 KAVİTASYO N ? Şok dalgalarını söndürücü özellikte malzeme veya yüzey kaplamaları kullanmak yarar sağlar. ? Kabarcıkların oluşumuna yol açıcı basınç düşmesi ve türbülans uygun tasarım yolu ile önemli ölçüde azaltılabilir. 17 KAVİTASYO N ? Kavitasyona karşı katodik korumanın başarı ile kullanılabileceği haller vardır. ? Katodik korumanın yararlı etkisinin malzeme yüzeyini kaplayan hidrojen kabarcıklarının şok dalgalarını söndürme özelliğinden ileri geldiği sanılmaktadır.. 18 ? . KAVİTASYON