Görsel Tasarım Araçları Kavram haritaları ve Çalışma Yaprakları Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Kavram Haritaları ve Çalışma YapraklarıKavram Haritaları-3- Kavram Haritaları Belli bir konudaki kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri grafiksel yapılar içinde özetlemeyi sağlayan görsel yapılardır. Öğretmen tarafından, bir konuyu açıklamak için önceden hazırlanıp sınıfa getirilebileceği gibi; öğrencilere de hazırlatılabilir. Öğrencinin kavram haritası yapması, O’nun konuyu kavraması açısından son derece etkili bir yol olabilir.-4- Kavram Haritaları-2 Konuyla ilgili temel çerçeveyi veren, şema, tablo, çizelge ve matrisler bilginin yapılandırılmasında, örgütlenmesinde dolayısıyla da bilgiyi anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. Örneğin; somut kavramlardan soyut kavramlara doğru ilerlemeyi sağlayan hiyerarşik bir biçimde örgütlenen “kavram şemaları (haritaları)” bilginin anlamlı bir biçimde öğrenilmesini sağlar. -5- Bilginin Sunum Yolları Baba Anne Yakınlık derecesi Babaanne Anneanne Annesi Büyükbaba Büyükbaba Babası Hala Teyze Kız kardeşi Amca Dayı Erkek kardeşi Bilgi, tablolar ve matrisler halinde verilerek ya da öğrencinin bilgiyi tablolara, matrislere dönüştürmesi sağlanarak bilgiyi örgütlemesine, diğer bir deyişle anlamlı öğrenmesine yardım edilebilir.Kavram Haritalarına Örnekler-7--8- Kaynak: http://www.alomaliye.com/sorularla_ist_7.gif-9- Kaynak: http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryCmaps/Fig1CmapAboutCmaps-large.png-10- Kaynak: http://ecrp.uiuc.edu/v8n2/birbili/images/fig2conceptmap.gif-11- Kaynak: http://www.uwstout.edu/soe/profdev/images/inspiration08/TUrberg_speech.gif-12- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-13- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-14- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-15- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-16- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-17- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-18- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-19- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-20- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.asp-21- Kaynak: http://www.k8accesscenter.org/training_resources/udl/GraphicOrganizersHTML.aspÇalışma Yaprakları-23- Çalışma Yaprağı Öğrencilerin, belli bir konuyla ilgili öğrenmelerini tekrarlamalarını ya da öğrendiklerini yeni durumlarda kullanmalarını sağlayan öğretim materyalleridir. Ödev olarak ders dışında kullanılabileceği gibi, ders içinde alıştırma ya da değerlendirme amacıyla da kullanılabilir.Çalışma Yaprağı Örnekleri-25- Konu: Ailedeki bireyler, rolleri ve sorumlulukları? 1. Soru ……………………… ………… 2. Soru ……………………… ………… 3. Soru ……………………… …………-26- • Yukarıdaki resimlere bakarak bir hikâye yazınız. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …… ?