Korozyon Kazımalı Korozyon 1 KAZIMALI KOROZYON ? Yeterli yük altında birbirleri üzerinde ileri geri hareket eden metal yüzeylerde görülen bozunma türüdür. 2 KAZIMALI KOROZYON ? Bozunan yüzeylerin görünümü çok sayıda oksit parçaları ile çevrelenmiş çukurcuklardan oluşur. ? Olaya korozyonla desteklenen aşınma olarak bakılabilir. 3 KAZIMALI KOROZYON ? Başlangıçta parçaların teması yüzeylerin çıkıntılı kısımlarının birbirlerine değmesi ile sağlanır. ? Yüksek gerilim altında birbirleriyle kaynayan sivri uçlar parçaların kayma hareketi sırasında kazınırlar ve ara yüzeye giren havanın oksijeni ile oksitlenirler. 4 ÇELİK RİNG MALZEMEDE KAZIMALI KOROZYON 5 KAZIMALI KOROZYON ? Böylece oluşan oksit parçacıklarını ara yüzeyden uzaklaştırma olanağı yoktur. Bunlar genellikle serttir ve kazıyıcı ortam olarak etkilidirler 6 KAZIMALI KOROZYON ? Olay kazınan parçaların oksitlenmesi ile tekrarlayarak sürdürülürler. Kazımalı korozyon için gerekli olan bağıl kayma miktarı çok düşüktür. (yaklaşık 10 cm). 7 KAZIMALI KOROZYON ? Metal kaybı bağıl kayma büyüklüğü ve çevrim sayısı ile doğrusal artış gösterir. ? Çevrim frekansı arttıkça metal kaybında azalma olur. ? Ancak frekansın belirli bir minimum değerinden sonra metal kaybının sabit kaldığı yani frekans değişiminden etkilenmediği görülür 8 ÇELİK HALATLARDA KAZIMALI KOROZYON İHTİMALİ 9 KAZIMALI KOROZYON ? Kazımalı korozyona ilişkin ilginç bir gözlem metal kaybının artan havadaki nem miktarı ve sıcaklık ile azalmasıdır. ? Bu kazımalı korozyonun elektro- kimyasal bir mekanizma ile oluşmadığını gösterir niteliktedir. 10 KAZIMALI KOROZYON ? Kazımalı korozyon dar toleranslarla işlenmiş makine parçalarının bu özelliklerini kısa zamanda yitirerek işlevlerini sürdüremeyecek ölçüde bozunmalarına yol açabilir. 11 ÇELİK KASNAK YÜZEYİNDE KAZIMALI KOROZYON 12 KAZIMALI KOROZYON ? Çatlak oluşum döneminin kısaltılması makine parçalarının ömrünü büyük ölçüde kısaltabilir. 13 KAZIMALI KOROZYON ? Kazımalı korozyona karşı uygulanabilecek önlemler: 1- Kazımalı korozyon yükün uzaklaştırılması ile tamamen önlenebilir. ? Örneğin makinaların uzak mesafelere taşınması sırasında taşıyıcı araçtan kaynaklanan titreşimler kazımalı korozyon açısından tehlikeli olurlar. 14 KAZIMALI KOROZYON ? Taşıma sırasında makinaların kısmen veya tamamen askıya alınarak etkili olabilecek yüklerin kaldırılması gerekir. 15 KAZIMALI KOROZYON ? Diğer yandan yükü yeterince artırarak bağıl kayma miktarını azaltmak, hatta sıfıra indirgemek mümkündür. ? Böylece yükü yeterli düzeye çıkartarak kazımalı korozyon önlenebilir. 16 KAZIMALI KOROZYON ? 2- Temas eden yüzeylerin viskositesi düşük yağ veya gresle kaplanması: ? Bu önlem sürtünmeyi azalttığı gibi ara yüzeyde mevcut boşlukların yağla dolmasına olanak sağlar 17 KAZIMALI KOROZYON ? Böylece kazımalı korozyon için gerekli olan havanın ara yüzeye girmesi engellenmiş olur. ? Temas eden yüzeyleri fosfatlayarak yağlamanın etkenliğini arttırmak mümkündür. 18 KAZIMALI KOROZYON ? 3- Bağıl kaymayı azaltıcı önlemlerden biri de yüzeyler arası sürtünmenin azaltılmasıdır. Bu amaçla yüzeyleri kurşunla kaplamak yararlı olur. ? Belirli bir süre (örneğin taşınma boyunca) parçalar arası bağıl hareketi söndürerek görevlerini yerine getiren bu tür kaplamalar normal çalışma koşullarında çabucak aşınarak yerlerini gerçek malzemelere terkederler. 19 ? Kurşun metalinin ağır oluşu onun ağırlık olarak ta kullanınımına yol açar. ? Yumuşaklığı, kurşunun tel çekmede “yağlayıcı” göreviyle kullanımına yol açar. KURŞUN ve ALAŞIMLARI 20 KAZIMALI KOROZYON ? 4- Malzeme seçimi: İlke olarak sert malzemelerin yumuşak malzemelerle eşlenmesi önerilebilir. ? Bu koşullarda sert malzemenin kazınması olanaksızdır. ? Yumuşak malzeme ise kazınmayıp yalnızca deformasyona uğrar. 21 KAZIMALI KOROZYON ? Ayrıca yumuşak malzemenin kolaylıkla şekil değiştirmesi ara yüzeydeki boşlukların dolmasını ve böylece hava girişinin engellenmesini sağlar. ? Yükün yeterli olduğu hallerde örneğin kalay, gümüş, indiyum ve kadmiyum ile kaplanmış parçaların çelikle beraber kullanılmaları önerilebilir