Genel Kimya-1 Kimya Ders Notları FULL (Nevin San)_Part2 1.1\ i iii.. ri;; --i 14!U .IJ \ i i~i\ i je{L Ilf.lvr'· .••..• i i i ~~ 5Ql di~iIl- M jOi ru'n i•••••• ~çnlffir '" + + i i- i i i : 'Q~L i +---!9 i SI,T K 11-1/ i . ~i i i i i i i i i i i +--t--+-h i i i ~ i i i i ~ i i ,i i; i i i, i i i i i, - , i i i i i i i i ~ ') . "'i 'I_~.! i 'L .• ·1..- i i i i i i i , - ~ ")~I{Pi\ ii••••• '. • ~ i,. - jl_.I .. .l" yi m i ~ ~j1a/Jr uU, H4d ~ ) -w 1\. . .lLI. -u \i . i i . <::....i1\~fI'v '~ ii i i i i i i~ L-i [-ii 1 i i i , i i i i i i .i , i i ! i -t , i , i ~ i ' ! i T ! +--t 11 i i i i i , H i i i i ~ t --+----+ tt i i i i i -+ i -ri i i i 1 i i LL i----i--'-t -+ --1--+ i i i i i i i i + t-H i , i i i i i i i i i~ i ~ i i . i ii iiftt)~yi ~' t i i i 1 i i T T i t + -+ i i i -i- i i r t i- i ----r-- i ~ '\ i +---+ +---+ i ,­ i +---+ i i i i i i i 1 i M i i i ' i i i i , i ! i 4- i i i 1 T -l- ! i +-l i .. i T i i T i i i i iT i , i i i i tl , 1 ! i i i i i i ! i +-i i i i i i i -l i ! T + i t 1 -t i i + 1 i i i i i , 1-1 i i i i Tl t--t i i , i i i t i i + i ;, A .1 i i T i i i + i i 1 i i 1 i 1 t i T T! i i i i i i -r-t Tl i i i -- i , iT i 'I i . i i i i . i ;fC +~ 4~!iij);~~ ,50.,,: ~(~4~:~ ~:~ i : FE i LLL ,,1 i i I,.i) i i ! i i i . i i _ ~ •.• ' i i i i i ! i i I· i ,tl' ,i o, i rj --. ;.a ' ••••• j 1 , i i -Li! i ' : i i i t - i ! i i i ' r ' i . i ~f--+-! i , ~ i ''- - i i i i i' '~ i I : i ! i i 1 i ~~oA I 'W; ~ 1 : 4~--= i i ! i ! i i i ; i' ; i i ~ li .1~llllillllll ifio(~: :~~~ : i .: ; : : rT~1 :: i i i : : ~ 1Of-~~I'-:~-q(\:- ~,B1~}jS~~~i ~ i~~(:~ ~f :~~ 'd,:k201dl~~ :~~,]7IckML ; i-i . '. i; . ' i i i i i . -+--+ . . ' ' i i i i iu(\ M!\~. -W2lrl~If)', .' i i tl' ~. ' . ' ~ ~Ab~ iP" ~(~ ' irfc if. i . " i\. i· i i i i i a14 ~{~ ;§~:~« ;): ~o:(): ,--+-7t~:-r-~~'v~d-'-Gj_~~J ~-~: ! i 1,: ;': i: : :i:~~~~~i~~~ ::': ~;' ;~'~~~ e: 1-+ : :8.- ~-J: i '~.!,' i. ,'I >----ri I i i i i i i i ':'" i i . '~E "i H ' · i i . ;' " ,': • 'I. ' -+ .. "i i • : i i ~ ' , ~,! ;": ~~': : :L.f : :. " i ,i i i i- i i i i~: : ! ! : : ii: : : i : : i: ; i ~i i, i L- i i i! i i i i L + i r 1 1 i i i i +--+ ! i i i i t + t 1 i . + i + + T i i -1- + 1 i i H i . i iU~ • i -+- i . i i [ ~i-q' i i i [ i i +---H- ~ii lt' , i t i =;;-j- i ~ i---_0- i -J- -1- --1- i i i- r i 1 .l i i 1 i i i i i : i i i t ! ' i i i i i LT i i i i i i i i + i .[ i i i ! ! 1 i ! i , t. i ! i i -i---i i i ! i i ! i i i q i i i i t T i ! ;----f i ! i 1 t t i t \ i -J­ i i r i i L i T i IT t + i i i i i i i il i i i i j i 1 i1 iH i i ,-i i i ii ~ i i i i i i t i ti . T i H i i T . i i i : i-r---i i i i . !tL i i i 1 i i i i i . H i i i i-+ 1--+ --L i i i- -i t H j ~ -++ i r +-+ L--i---i i----+i i i i ! : i i i i -r-f , i t i i i i i i , L +- h -t : L 4 +-t i +---t -+----+ W i ~ i -+- i i + 4- i i i ! +-+ :----t --+----+ i , ~ i --.----. H +--T +-t i---+- i +-----+ 1 t t i i i--+ --i-----l- i- i -+----i-- i i ii i T - , i i i­ i i T + i i -t -+ i ~- , i + ~ i I' i -+ i i i i i i i i i i i + 4'11 i " i i i i i ,- ii •. i i 1 -+ -l- +-+ j+ t; + i i i i i 1 + + + i i i i i i ti i+ i i T ++-- t - -w i i i ---i---+ i - . i i i tt i ' -+ i - ! --i -- ~ i - i + in­ H---i' i i. i h- ~! i i w+1 Q=t=t !Tr ~ i i i + -i-J Ll U i i w -+- i i i i i -t 1 i + i i! i -i-t i . i· -i-w---htk L~ i - i i i -L-J i .i i i T i i i W-i-- i '\ T i i i iH i t _, +h-i i i ! \ ---!----! i i -i i \ i , i ' ++i ~ i i i i i j i i i ! +-- i i i i ri L +1 i ! i i ! i i t i \ i i i i i i i i , ! i j f , i i i --i--t ! i . 4; : ~tIOb~mfiqi i i i 1/ -+ i 1 i -+- i i i i i i i i i i i i i i i i ! Tr T i i i f i i i t-t i i ~lli 1 i i : i ; i ! i i 1~og:~O:.:)_1 t--H-ti t -+­ i i i 1 i i i , + i j i i 1 T i J i i i i ~L4la i i~d' i 16-+~1'"i~ei ItcH i i" -I i i ,- T ! i ~ i i i -+ i i i J i i ! ~ :~1,J.,:17~ i i , i H i i tF i eL-~\I- ~ 4 J, l1~ JR. i i ~~~h ~ "i i i H i i i t i i i i , i i i i i +---t --L-L i i ! i ! i T -1 i t i i i -+ i i 1 i i~ -ll- i i i i i • i i , -i +-+ i li i , i - --J- i i , i 1 i ki i i i L - j T i i t i i + i i i -+ i -+ i i i t-t i i , -r*i i i -t-J i , i i i i i i i • i i i I ,------j , i i i ! i i i i . , i i +-t -H i : i . + +-4 , : , i -+ i i -i i i i i i i i- I i i r---1 ! i i i i ' +--f 1 ! i i , ~ I ' , i i i i i t ,----+ i i i H i i T i i i i i .:.Jh I~ ~ .F: J i--:~8i i a i i i i i i ~ i i i i r;:li 1 b !r- . i e, i +-t + ~~ill i i t i i N,(4--r--t f-t--t :~~;b1-e-~ ~ ! i i i ...L +-+ i i ~ i i li ,I ,tt1rlT ~ ·1 n- ~ i i i .........ii i ' i ---c- -i i , i' \, i : ! i ~ .bi ~k1'i:~:d2l, ii' ' ~ " i i i'< • i} II i i i r i' i i i i i i i i i i i i ••••• i i i I' i : i ,i i i' i i i i i i ' i I! i! ',' ..•• -1···.4 i i ! i i '! ! i I, I· i . ,'. i i i i i ! i i i i i . : i i ':) -t 61->rti L 'l1=-, i i i: " i i i i i i i i i i i -r~ i : i i i : i ! i ! i , ./ \.~ i 'I i i i ! i ! i i ! i : :.J • ~ I, i I'~~i k:. i,,: i! i i i !! : ~ --i-\ii;f i i i i i i I, i •• i • ,i i T i i . i i i " ' •• " i i "i ..:.\ ,.ih~.,.Çer~ ~A'l""I·1 ~-.i.1't~I"'.Lr ...• ~\Al(.1 i_orfi" i i ....•. i"i i .~ i i <..J i i i i _ -.:.. =+--+. ~ ~ ~ .!> i i r.~ r.lll.. r i ~- ~-: ~ ~~ JiCi - i i i yi' i i i i i _i ~ ~ ". ~I'l /Li '! '.1",' 1 i '1'1 • i ·1 i i i '! ,i i i i '-' -i r, ir· ',' ir. t - _ '-j'U i ! i i i i i i .. : \/\ i '1' J' ,I Ö :x:i.~{ i i i i ,i i i i 'V' : ,..,- .' V y'\.:? ~,,: .. 'i ,1~biLJ...r,1 iN ,\11\ v..ü-I--Jl~'i;;.ri i i i i i i i~~ i ~ ·1 i"'(j Ii i i i i i i: i ~ i i tôdtiiiLL_'i .. ~" ivi J~1'i 1':1 Mi. :.,h~i)/) j.~;i..ii'·1 iitiii~J1i i, i , i , cr vi.i• \..' "I.J 'j i i i i ,I i i 11:, i O i~JyJto.rT~ -.~'II\~r·· '.u JI\J\U '~~ 014-: ofP?Oll : ' i i i i JJ .~'+ '. i i· J •••. i •. ,i ,l'i•.. · 'i i t i f); -fUOO) ir{\urui fU. ,.J ~')irl~.LIOift..!:. ~J..I ,AI '.1" ,-h-,rhn i ,~\»i/: . ~L. 'I l..L~" •.. 'I .. , \ i i...,. :1 i ' /II '" - \.. I i 1 i I ...J i, i .1 i 'W, i H 1_ ~s.b r)/h""'IQ/~ i Oiutl\ ~"",J...ui. ..iö\ 'f~h tniiii 61. -I, I ~Jwl\ii :.r0. rYnn )1 '1" V i i T i i i OL i V i J r i J i i' , i li i \S~V \..1.\ .•••. "',;,.,..: i i! i i - i i;; i ' --\~ i i r "i '" , i i i i i i ,I i i i)rriflWI_~ i : i "i i'' 'i.t .: i ••. ~ i i i, i ,! i i -I i i i YV~ ~'A!t"i .l~i\ 1'1\•• AJ.~ Li"" ,.1 C::~i \Irf- i -T i;' i ~ i \i i i ,/ i i I i I I i , i - , , i i i i ro .OJ~ i IlI(dJbU) i .J.. .. .:\" o~ Jd'\ ~ (5) i .il--rti,(l i i; i :'-:~ i f i i i i i : i i i --=- ...l---'.~- b..... b- \1 '"" i J ~i.\ ( J 1-:\ i i T i Ti' i ' '.)~.it re k ce-1' • eY -i ·1 'f"! \""" F ~ i 1j i : i i [! i:: i i i [ i i i i i i i i i i 'i ! i. i i i i " 1 ,i .L i : i i i i J: i i i i i i i -+ i i i i--t i i i i i i i i' ~ i -t i , i -+­ i i + i i + i ~ ! i i i i i i i ~~i:. +---ti --:---ii --i­ i i -+---i i -~~ i i i -i T ---1- i' , 1 i ~ ):.:1 -. - ~ •.. '" iô~m i(r ~ ~. ~ ~. 4\ ~ Ettmj t ~~_H_i __ , i i _Q i '; \ i i•• ~ \ - .....i-- \ ~ ~-i rf) 1 L-.I '. \ - i i ,I - '.j i i i i i. i t i ~ioi}Jd(.1;.. i i ~ - i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i, - - - - - - - lT ftt+i1 tittj' 1 . L , ; i ] i i ~1 i i i i , i i i -, i i i i i i v i i i ~ , , i i - i ! R 4: tt r ~ i - ; ;i 1 '\ i i i , i ( , 1 --1-­ + k , biil' , i + ! i -, tti , : i i i it i i c:; ,- i i i ~ • , ) I,' i , ii i i Hi 'I4 i ---r----t \ . .\J .•._ t i 1 Tl! ~ ~ .: ~ ''LW' JI i i i i i ~ , i ; i • i i -t i i i , 'I i 9::=1~- .. ,: ..•. ,~ ~ i rm i i i ~r-~ . ,CicitS1 i. i ], .1. irl;1tttt~. ~ .• i 11: :~ ~e4ei1Tl,aJi . , i i. i . i . ' \J4=f " V-J~fJA,J. h \ ~ i i i ~i_,:;~_, t7, ~, 11['}IKV'\ , f i '1++-+ , tr :C. f" , ~ ~~ ./ . i i \ \),,:1'(\ '-.... i ~1-Ai Vi k; "Cit i i "O~~1.r i i -' ~ ffifr .\:4.Q , \'\\.\1\ ••.... LJ i i i ---- LT i T -+- i 1 i i i i ~.i ~ i :+ i i i i 1 ! i -+ -4 i . '" i i \" I~r---+--l~e--j."-- i + " ,~ i 1-+ i ii i~r~~' i i i--+--t -+- i i P Hi i i i ~ , i t, I., , i i ITL i 1 i i \ ' ! T +-+ L J_i -'-'. -11-W1· ir-- 1--1 -+----'-~.':1--3 ' i 'i . i i : i i i : ii. i , i i ' , ! i i i : ~ ' , i ' i -I' i \ i I' , , 'i i i ; i -+ -i- 1 i i 1 ~ :1 + ..i- i ' ~ i + ~ -+ i -i.. \ -+-----+ :t i i i i i i : IT i i i i i \ i i t f-----r+----+ , i i i· i i " \ -, '~i i rJ •• i i-~- T! -+-+ t-H i '-1 i i I : j i~ i> I i ' i i - i i i i i i i i T i T i-+ 1 i i i ' i i '. i i i -d i 1"1 i ili i i +--+ i ' i i i i i , I ttE ~' t -r . + ~ ~i~.-r'" r 1·1 Ti: i i i . ',' i i i ! i i i i : i !,,/u. 1_) ~w~~ -..lori,..." ~i'i' ~, , i 1 'Ol' ..•• i I" i i -5"'~~ ~ ~ii i :- i· i \-\ -i + i i < i i i i J i T , -+ i i , i ! i i i i -+ i' i i i i ' i 1+ , I 1 , t i H BE i W i \ i i i i i i 'I + i T '-W i i i , i , i t +-+ i i i i i ~ : ' i i ; I, i • H-'~j i i i ' .+--i i i ,l i i i , ri, i i i T i i' i • tiitbIJ T ~7~SV'" i~p~; i " ::gi:+'D i i i il LVI i -i'-Ai.-(4. i i X~~ il ~~ . =>x x i ~ !, ._._~_L" mt= 1 ' 1 ~:'~ ~_LL~ "h.tstm ;. J"- ~ i X--nt)' i _ / i i i i i i -+---+ \ i i- i i 1 t ...!---- _oc i ti-+ i 'H­ '1 i i , i T , . ;\-e~ : i i i i i . i i i i ++8- i , i i -I i i • i ~ ~ , rf) T ~e():.ro~ "{'li~ (lt. il' ~--er;iu i(fi 1; i i r- T ; + i i T T i i +-+ • i i i i + #tt1=P 1\~~ dô'~tP' :'"1 ~i-i ·--r-A:'i-.---'"f'_TI . i i i ilir' , ~~ i 1/ i i i i i i l't:.' i -+- ,~ i ~r ~b t.AJt-, j r' Qpi)bo '~i ~~~~ "~~ b(~~\J~1 t,) ,l)J i , ~pl~~/llI} J~'4-I\J i i i i +--+-- - ~i+ 1- ' i i ..1.-1 i i i -I' + +~ i L , ~ -,---,- i i T i i '~ ~- l-..l~.L +1+1 ~UY) WJ:~JSJ . ~ .. , ~11:" i i+i i ~ k ':::'i -i-R W~ fati u i T + i -+ ! R i i -l---l i ~.- • i f ,. i, + +' i i i i i ii~ : : i i i i i i i i i --i- i -i-i ---1-----+ -+ i tt -H~ , i + -+ -+ i i i +---+ i W i i tt --+ i T i i + i i ! i ' t i-L---J- i ' i ' i i ' i -+----i -1 i i -1- i + i i i + +-t i i i ~ ! i i [ r i L r r-, i -i [ i ~ L l- i \ -i -1 - - \ - - - - - \ L - i .- , ~ - - - - -'- -i ~ r_t~• .:...1 i i i i i i +-+ + +---+ i + i rj· ~. i i r------T- i r----+-----f .. + i . W i i i i f ·1 Tl i +-i + . T t- i i , T i T -i ! T i:--r-;-T i i: i i i i i i ~~~dL i ~o~u' Ird,r~rE7- , i i i i iPi- -1- -t---r i i i i -, i i i i -r +---l i i i +-+ , i + -+---i- -I : i i i i i i , i [ i i T i i -+ -+ i -i i i T il i !+---J i i r 1-\ i -j ,. ,,, ~'" ,.,.1 ' ') J #-=~\)~'I i­ t,Jr/' i i i i i i i i \ .,itA II IhHt11PfuJ11-T~I':" ~ -:\1"'1\ " J , tb ~ 4- B i~ .Il" ~+Hl'i h-kl=[ , i ~ ~Irm .••U ICJ ~­ ~~- ~+ ~T \i i 'i i i i i i---+---1 f---'-! -. , - .', . i i i i i i i +--+--!---i----+-:-:- t- c---+ i , .1 'i:\)~~1L.,~ ,~~ t-L~- .. -L---:- ~--i .• ,.- ••.•.. i i i 1 i i i ! i i i i i ~ i i n·i-:,':"I""(; i i-~itl ~--1'llil ! i i i V~ .~' if iii i i i :h~bt L,. ()~ Ci iJi tl /\ , -+---r--i i i i -+--1 i i 'i ri, i ~ i i i i -r ~ tl i i--: -. i i i I. ~' ~J:j:x . E4 i i i i i i ~fm-~r""f--t1s; -+ ' i i , , , 11 -+ -+ i i i 1 i 1 -+ i i i i i i i -+ i i i 11 M iW : i i ,LI i i i i i i i lti 1 i i 1 i r r i i i i ! i tL j U-J i -+ 1 '-+ i i , 1 ' i , -i- i i i i ~ iri '.------ --+ ! + i 11 i -tL .-l , T i i , i ~ i i i Tl i T +~ H ~i ~i + i i -t i i i i +--+--+ " i f T --r i T +1 Tl i ' -;- -1- +--+-t + i~ i i i ~ +-+ , ~ + i 'i ; i i i . i W , i i i i i i i- i i i i H ~ .1·)" o , T i ~ i .j i • i + + i i .~bil!Ji~ U'; i. ~ ~-+ i~i ~*td~!~{~~~ i i i t 1 -+ i ~i i +-t --+----t +-t ~. 1. ~bi; ;; i~,~ i -i---t t-H i + i + I . + i i t i i i ~~~4," i +----t-~ i ~ . ti~l>, / T T -t i + + i i i i . ..iA''I.'~''. '1 ~ -t i i i I------J i i i i i : i i i i i i 1 i i i i i i i i i i ~"', i i i i +-t , i ! i , i i t -1­ i i -r i , ; i i i i i i i i Qi i i ri t i t i i ! i TJ i , -\ • i i· ~-' -H i i i~i j. i i , i i i i i ir , , i i + -- h- i 7J' i i i --f-l- Lria~J lA" i i , -t T i i -t i r- ! i i i 1+ + i~ i i i i , i ~ --" - t+--+-+ J i