Viroloji Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KIRIM KONGO KIRIM KONGO Viral Etiyoloji: Viral Etiyoloji: Bunyaviridea Bunyaviridea ailesine mensup ailesine mensup Nairovirus genusuna Nairovirus genusuna aittir. aittir. Bunyaviridea Bunyaviridea ailesinde ki viruslar 80 ailesinde ki viruslar 80- - Hyaloma Hyaloma cinsi keneler oynar cinsi keneler oynar Koyun Koyun Kirpi Kirpi At At - - Domuz Domuz Fare Fare KKKA virusunun hayvanlarda belirgin bir KKKA virusunun hayvanlarda belirgin bir klinik belirtisi yoktur klinik belirtisi yoktur - -titreme titreme - - temasta ise 5 temasta ise 5- - Veteriner Hekimler Veteriner Hekimler Kasaplar Kasaplar veya intraperitoneal inokulasyonuyla olur veya intraperitoneal inokulasyonuyla olur - -MK,,Vero,BHK21 ve MK,,Vero,BHK21 ve SW SW- - Komplement fiksasyon testi Komplement fiksasyon testi IFA IFA ELISA ELISA RT RT- -PCR PCR - - - - bulunuyor bulunuyor