Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Kırşehir Masifi ( 1 ) Kırşehir Masifi’nin metamorfizmasını ve Torid-Anatolid karbonat platformu üzerine ofiyolit yerleşimlerini gösterir şematik blok diyagramK şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM K M MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin -Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ru GÜNEY KUŞAK MASİFLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Tümünün ileri derecede met bir temelleri ve bunun üzerinde gelişmiş olan ve karbonat çökellerinin egemen olduğu bir örtüsü vardır. Bu zarf genellikle pasif bir kıta platformu dizisini temsil etmektedir. Met. Birimler üzerine ofiyolitik topluluklar tektonik olarak yerleşmiştir. Kuzeyden İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağı, güneyden ise Bitlis-Zağros kenet kuşağı ile sınırlıdır. Toros tektonik birliği ile aralarında bir ofiyolitik süturun varlığı tartışmalıdır.K şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM K M MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin -Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ru GÜNEY KUŞAK MASİFLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Toros sistemine ait birliklerden oluşmaktadır. Metamorfizmaya ilk kez geç Kretase’de uğramışlardır. Menderes masifi dışında kalanlar geç Kretase sonunda yükselmiş ve duraylılık kazanmışlardır. Menderes masifinin son metamorfizması ve duraylılık kazanması Miyosen’e kadar sürmüştür.Çankırı Havzası Sivas Havzası Orta Kızılırmak Havzası Haymana – Tuzgölü – Ulukışla Havzaları Orta Anadolu’nun havzaları Dirik vd.1999Sivas havzası