1 - Tıbbi Farmakoloji Kişisel İlaç Seçimi Kriterlerin hangisi Kriterlerin hangisi daha önemli? daha önemli? a) Etkinlik a) Etkinlik b) Güvenlilik b) Güvenlilik c) Maliyet c) Maliyet Duruma göre değişir Duruma göre değişir Myokard Myokard İnfarktüsünde İnfarktüsünde trombolitik trombolitik tedavi tedavi • • Etkinlik: Etkinlik: • • Güvenlilik: Güvenlilik: • • Maliyet: Maliyet: %90 %10 %0 Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı • • Etkinlik: Etkinlik: • • Güvenlilik: Güvenlilik: • • Maliyet: Maliyet: %30 %50 %20 Diyabetes Diyabetes Mellitus Mellitus • • Etkinlik: Etkinlik: • • Güvenlilik: Güvenlilik: • • Maliyet: Maliyet: %35 %35 %30 İlaç gruplarının analizi İlaç gruplarının analizi K ilaç seçiminde önce en iyi ilaç K ilaç seçiminde önce en iyi ilaç grubu ve daha sonra gelen iyi grubu ve daha sonra gelen iyi ilaç grupları belirlenir ilaç grupları belirlenir Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı Etkinlik Etkinlik Güvenlilik Güvenlilik Maliyet Maliyet NSAİ ler NSAİ ler 5 5 3 3 2 2 Parasetamol Parasetamol 4 4 4 4 5 5 Metamizol Metamizol 5 5 1 1 5 5 %30 %50 %20 Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı Parasetamol Parasetamol ve ve metamizol metamizol kendi kendi grubuplarında grubuplarında tek ilaç olduğu için grup ismi yerine yazılmıştır tek ilaç olduğu için grup ismi yerine yazılmıştır Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı Etkinlik Etkinlik Güvenlilik Güvenlilik Maliyet Maliyet NSAi NSAi ler ler 340 340 5 5 150 150 3 3 150 150 2 2 40 40 Parasetamol Parasetamol 420 420 4 4 120 120 4 4 200 200 5 5 100 100 Metamizol Metamizol 300 300 5 5 150 150 1 1 50 50 5 5 100 100 %30 %50 %20 Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı Bu analize göre daha az etkili olmasına rağmen Bu analize göre daha az etkili olmasına rağmen Parasetamol Parasetamol en iyi grup olarak karşımıza çıkıyor en iyi grup olarak karşımıza çıkıyor Grup içi İlaç Seçimi Grup içi İlaç Seçimi Başağrısı Başağrısı örneğinde en iyi ilaç örneğinde en iyi ilaç grubu grubu parasetamol parasetamol çıkmıştır. Grup çıkmıştır. Grup içinde tek ilaç içinde tek ilaç parasetamol parasetamol olduğu olduğu için K için K- -1 ilacımız 1 ilacımız parasetamoldür parasetamoldür Grup içi İlaç Seçimi Grup içi İlaç Seçimi Parasetamol Parasetamol kullanamadığımız hastalar için kullanamadığımız hastalar için de ilaç seçmemiz gerekir. Bu da ikinci de ilaç seçmemiz gerekir. Bu da ikinci sırada olduğu için NSAİ ilaç grubundan bir sırada olduğu için NSAİ ilaç grubundan bir ilaç olacaktır ilaç olacaktır Grup içi İlaç Seçimi Grup içi İlaç Seçimi Basit Baş Ağrısı Basit Baş Ağrısı Etkinlik Etkinlik Güvenlilik Güvenlilik Maliyet Maliyet İndometasin İndometasin 5 5 2 2 5 5 Diklofenak Diklofenak 4 4 4 4 4 4 Naproksen Naproksen 4 4 5 5 4 4 Aspirin Aspirin 3 3 3 3 5 5 %30 %50 %20 Bütün Bütün diper diper NSAİler NSAİler yazılabilir ……. yazılabilir ……. Aynı gruplar arası seçimde olduğu gibi Aynı gruplar arası seçimde olduğu gibi puanlama ve analiz yapılır puanlama ve analiz yapılır En çok puanı alan ilaç K En çok puanı alan ilaç K- -2 ilaç olur 2 ilaç olur