Genel Kist Hidatik KİST HİDATİKKist hidatik Etken:Echinococcus 4 türü var En s k: E.Granulosus Ana konak:kedi,köpek Ara konak:koyun ,keçi,insan Bulaş: yumurtalarla(enfekte su g da) En s k KC daha sonra ACHidatik kistler çok iyi kapsüllü olduklar ndan ateş, halsizlik ve kilo kayb gibi sistemik belirti vermezler. Bu nedenle bu hastalar ister karaciğerde ister başka organlarda olsun oldukça sağl kl görünürler. Tan Karaciğer kist hidatiği tan s hastal ktan şüphe edilmesi temeline dayan r. Tan amac yla radyolojik görüntüleme yöntemleri ve immunolojik yöntemler kullan labilir. Klinik BelirtilerKaraciğer Kist HidatiğiTedavi Küçük(4cm’ye kadar) ve kalsifiye kistlerde yak n takip Büyüyen ve bulgu veren kistler cerrahi İlaç tedavisi mebendazol ve albendazol KORUNMA YASAM ZİNCİRİNİN KIRILMASI…….. VAKA TAKDİMİHÖ,42 y E Tunceli; Çemişgezek ÇiftçiŞik.;kar n ağr s ,bulant -kusma Hik.; Kar n ağr s 4 ay(son 2 hafta ) bulant -kusma günde 2-3 defa yediklerini içerir tarzda kusma Son 2-3günde ateş,titreme,terleme şikayeti ile birlikte gözlerde sararma şikayeti olmuş. ÖZGEÇMİŞ;özellik yok SOYGEÇMİŞ;özellik yok ALIŞKANLIKLARI;özellik yokFİZİK MUAYENE Tansiyon;110/70 nab z;84 ateş;36,2 Genel durumu iyi,şuuru aç k,oryante koopere Bat n normal bombelikte,barsak sesleri normo aktif,epigastrik ve sağ subkostal bölgede hassasiyet mevcut,defans -rebound yok,asit yok, Rektal muayene; fissür,fistül,hemoroid,kitle yok, Rektal tuşe akolik gaita Diger sistem muayene bulgular dogal365 000 21.6 40.5 12.9 19/08/07 Plt wbc Htc Hb CBC 2.4 ALBUMİN 478 ALP 125 175 GGT 252 3.60 2.80 163 50 5.9 8.4 20/08/07 1778 3.75 5.99 177 75 8.5 19/08/07 AMİLAZ D.BİLUBİRİN T.BİLİBURİN LDH AST T.Protein Ca BİYOKİMYA18/08/07 ACİL BATIN USG KC SAG LOBDA YAKLAŞIK 12X13 CM BOYUTUNDA İÇERİSİNDE MULTİPLE KİSTİK ALANLAR VE KALSİFİKASYONLAR BULUNAN HETEROJEN HİPOEKOİK LEZYON İZLENDİ.(KİST HİDATİK?)22/08/07 ERCP İntrahepatik baz dallarda daha belirgin olmak üzer dilateydi. Sfinkterotomi yap larak balon şişirelerek opak madde verildiginde sag intrahepatikten kist içerisine opak kaç s gözlendi.22/08/07 SPİRAL ÜST BATIN BT; Kc sağ lobda kubbe düzeyinde inferiora doğru uzanan en geniş yerinde yaklaş k 12x10 cm’ye ulaşan düzgün s n rl yer yer septalar içeren kistik lezyon izlendi.Hasta 27/08/07 tarihinde operasyona al nd . Hastaya parsiyel kistektomi+ omentopeksi+ kolesistektomi+koledokotomi+T-tüp uygulamasPOSTOP TAKİP Total protein:5,2 Albumin:2,3 T.bilirubin:1.76 D.bilirubin:0,83 Alp:429 Ggt:134 NG çekildi. Postop 1.günde R2 Postop 2.günde gaz (+)Order ANTA 8X1 R3 8X1 idrar takibi %5 dextroz 1000 cc Nevofam tb 1x1 Diclomec tb 2x1 Novosef 1gr 2x1 Iv Andazol tb 2x2 Fragmin 2500 ü 2x1 sc