1 - Aile Hekimliği Klinik Method www.company.comTanı • Aile hekimine başvuruların % 25-50 sinde tanı konulamamaktadır • Bu durumda iyi doktor hasta ilişkisi gerekli bir ön şart olmasına rağmen yeterli değildirRahatsızlık (Illness) • Fiziksel ya da • Psikolojik bozukluk nedeniyle bireyin hissettiği şey………….disüriRahatsızlıklar kapsamında • Duygular • Hissedilenler • Sakatlıklar • Sakatlıklar • Rahatsızlık veren durumlar • Savunma mekanizmaları • Aldığı destekler • Güçlü ve zayıf yanlarıHastalık (Disease, illet, maraz) • Doktorun patolojik süreç için rahatsızlık durumunu açıklamak üzere oluşturduğu durumunu açıklamak üzere oluşturduğu modeldir ……… üriner enfeksiyonAile hekimliği uygulamasında • Çoğunlukla bilinen bir patolojik süreç olmadan rahatsızlığın düzeltilmesi için çalışmak durumunda kalırız Karın ağısı, gözde yanma, kalp çarpıntısı, bel ağrısı, göğüs ağrısı, kaşıntı…vsSonuçta • Doktora giderken kişinin yanında götürdüğü şey rahatsızlık, doktoru gördükten sonra gelirken getirdiği ise gördükten sonra gelirken getirdiği ise hastalıktırRahatsızlığın anlamı Her ciddi rahatsızlık çok düzeylidir Hasta merkezli yaklaşım rahatsızlığı ve düzeyini anlamada yardımcı olurİki okul Kos okulu • Kişisel ve çevresel faktörlere bağlı Knidos okulu • Hastalıkların çeşitliliği ve birbirlerinden faktörlere bağlı hastalığın değişik görünümlerde olması ve birbirlerinden farklılığıKinidos’lular • Hastalıkların hastadan bağımsız olan özellikleri vardır • Soyutlama ve genelleme ön plandadır • Her hastalığın belirli bir tedavisi vardır • İlaç reçete edilirKos’lular • Birey ve hastalık, birey ve çevre birbirinden ayrılmaz • Bireysel tanımlamalar vardır • Bireysel ve semptomatik tedavi verilir • Rejim önerilirKos’lular Knidos’lular Bireysel tanımlama Sınıflama Somut Soyut Kapsamlı Dar Bütüncül İndirgeyici Rejim İlaçKonvansiyonel tanıya Sydenham’ın katkısı • Hasta başında gözlem ve kayıt (hastalığın seyri) • Elde edilen verilerden çıkarımlarda bulunma • Çıkarımlardan diğer hastalıkların tedavisinde • Çıkarımlardan diğer hastalıkların tedavisinde yararlanma • Sonuçta döküntülü hastalıkların sınıflandırılması, kolera dizanteri ayrımı,gut romatizma ayrımını yapmıştır19. yüzyılda • Konvansiyonel tanıya geri dönüş • Fransız klinisyen-patolog okulunun etkisi • Fizik muayeneye önem verilmesi • Steteskobun kullanılmaya başlaması (Leannec) • Postmortem biyopsiler • 1880’de ilk modern hasta hikayesinin alınması20. Yüzyıla geçiş • 19. yüzyılın başında klinik tanı textbookları ortaya çıktı • 20. yüzyılda fizik muayene ve hikaye alma • 20. yüzyılda fizik muayene ve hikaye alma prosedürü oturdu • Hastalıklar sınıflandı • Uzmanlaşma arttı, katı objektif tanı ön plana çıktıSonuçta • Doktorlar objektif ve yansız olmaya zorlandı • Duygular göz ardı edildi • Yeni tanı araçları ile (görüntüleme, endoskopi, vs) • Yeni tanı araçları ile (görüntüleme, endoskopi, vs) organik patolojiye bağlı tanının pozitif prediktif değeri (kestirim gücü) arttı • Ya organik patoloji tanısı koy ya da organik patolojiyi dışla durumu oluştu (patologa sor dönemi)