5 - Ortopedi ve Travmatoloji Kompartman Sendromu Sunu KOMPARTMAN SENDROMU Öğr. Gör. Dr. İbrahim KARAMAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Öğretim Üyesi 1 KOMPARTMAN SENDROMU ?Kompartman içindeki basıncın artması ile beraber kapalı bir kompartmandaki dolaşımın bozulduğu, kas, sinir ve cilt nekrozuna yolaçan bir durumdur ?Volkmann tarafından ilk kez 1881’de tarif edilmiş 2 ETYOLOJİ ? Crush yaralanma ? Uzamış eksternal bası ? İç kanama (hemofili) ? Kırıklar ? Aşırı egzersiz ? Yanık ? Yılan sokması ? Sklerozan ilaçların arter içi enjeksiyonu ? İV rejyonel anestezi ? İntrauterin malpozisyon, ekstremitenin göbek kordonu ile sıkışması 3 ETYOPATOGENEZ 1 • Kompartman basıncında artış • Kapiller perfüzyon azalır 2 • Vasküler kollaps • Lokal doku iskemisi 3 • Lokal ödem • Kompartman içi basınçta artış 4 KOMPARTMAN SENDROMU ?Akut: - 24-72 saat içerisinde görülür ?Kronik: - Aktif sporcularda, asker ve balerinlerde sıktır - Overuse (aşırı kullanım) sonucu oluşur - Sinsi seyreder - Dinlenmekle geçer - Ağrı hafiftir 5 Travma Semptom süresi Yerleşim yeri Tanı Tedavi AKUT Var Kısa (saatler içinde) Herhangi bir kompartma n Klinik ve basınç ölçümü Acil fasiatomi KRONİK Yok Uzun (günler içinde) Anterior tibial kompartma n Provakasyon testi ve basınç ölçümü Elektif fasiatomi 6 7 KLİNİK ?Ağrı (pasif hareketle artar) ?Etkilenen bölge şiş ve gergin ?Parmak uçlarının duyarlılığı azalmış ?İki nokta ayrımı ve vibrasyon duyusunda bozulma 8 BULGULAR ?Pain: Ağrı ?Pulseness: Nabızsızlık ?Parestezi: His azalması ?Parazi/Paralizi: Motor güç kaybı ?Palor: Solukluk 9 TANI ?Klinik ?Kompartman içi basınç ölçülerek konur - Kompartman içi basınç 30mmHg üzerinde - Kompartman içi basıncın diastolik basınçtan 10-30 mmHg düşük olması 10 TEDAVİ ? Fasiatomi 11