Genel Kömür Hazırlama Labrotuvar Ödevi _ yüzdürme - batırma deneyi KÖMÜR HAZIRLAMA DERSİ LABORATUAR ÖDEVİ YÜZDÜRME-BATIRMA DENEYİ DENEYİN TANITIMI VE AMACI: Kömür ve şisti mümkün olduğunca iri tane boyutunda ve özgül ağırlık farkına dayalı olarak birbirinden ayırmak ve kullanılacak ortamın özgül ağırlığını saptamak için gerçekleştirilen seri deneylere kömürde yüzdürme-batırma işlemi denir. Bu işlem belli özgül ağırlığa ayarlanmış sıvılar içerisinde kömürü gang minerallerinden ayırarak hangi özgül ağırlıkta daha temiz kömür elde edilebileceğini göstermek amacıyla yapılmaktadır. DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE ARAÇ-GEREÇLER: 1. Tamamı -4+2 mm tane boyutu aralığında elenmiş ve gang mineralleriyle (şist, kil, marn, kuvars, v.s.) birlikte bulunan taş kömürü numunesi. 2. Farklı özgül ağırlıklara ayarlanmış sıvıların konduğu beherler, mezür, emaye kaplar, süzgeç, piset, dansimetreler, v.s. 3. Ağır sıvı oluşturabilmek için kullanılan ÇinkoKlorür (ZnCl 2 ) tuzu ve su. İSTENENLER: 1. Kömürde yüzdürme-batırma işlemini genel olarak tarif ediniz. 2. Deneyin yapılışını kısaca anlatınız. 3. Laboratuvarda -4+2 mm tane boyut fraksiyonuna elenmiş kömüre ait yüzdürme-batırma deneyi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verilere dayanarak bu kömüre ait yüzdürme-batırma deneyi tablosunu oluşturarak, kömür yıkama eğrilerini çizip, kömürün yıkanabilirliği hakkında yorum yapınız. 4. Aşağıdaki verilere göre bir kömür yıkama tesisinde 1.55 g/cm 3 yoğunluğunda ayırma yapılırsa ayırma işleminin kolay mı zor mu olacağını, yıkama sonucunda elde edilecek olan lave ve şistin kül yüzdelerini ve miktarlarını bulunuz. Yoğunluk Aralığı Yoğunluk Aralığındaki Malzemenin (g/cm 3 ) Miktarı (%) Kül (%) -1.10 15,25 3,11 +1.10-1.20 20,11 5,23 +1.20-1.30 13,24 7,82 +1.30-1.40 7,53 11,28 +1.40-1.50 5,69 23,44 +1.50-1.60 4,54 35,21 +1.60-1.70 3,51 51,25 +1.70-1.80 3,27 61,33 +1.80 26,86 78,42 *Not 1: Deney raporları, dosya kağıdına kurşun veya tükenmez kalemle düzenli bir şekilde yazılacaktır. (Yüzdürme-Batırma eğrileri 20 cm X 20 cm ebadında olacak şekilde, büyük milimetrik kağıda çizilecektir) *Not 2: Ödevlerin 14 Kasım 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Araş. Gör. İsmail DEMİR veya Araş. Gör. Can GÜNGÖREN’e teslim edilmesi gerekmektedir.