Petrografi Kömür Petrografisi - 1 Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 1/53Kömür Petrografisi S i g i l l a r i a kökünün fosilleşmiş kalıntısı –Ust Westphaliyen. Osnabrück yakınında Piesberg. Fotograf bulunduktan hemen sonra 1886’da çekilmiştir. Kavuşan JEM408 2/53Kömür Petrografisi • 1945 yılında ICC tarafından yapılan toplantıda kömür petrografisi için temel kavramlar kararlaştırılmıştır. • Maseral:Petrografi mikroskobunda x50 büyütmede tanımlanabilen bitkisel artıklardır. • Maseral, mineraloji bilimindeki mineral terimine karşılık gelir. Kavuşan JEM408 3/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 4/53Kömür Petrografisi • Maserallerin ortak özelliklerine dayanarak maseral grupları oluşturulur. • Linyitlerde ve taşkömürü-antrasitlerdeki maseral gruplarının adlamaları birbirinden farklıdır. Kavuşan JEM408 5/53Linyitlerde maseral gruplandırması-HUMINIT Maseral alt grubu Maseral Maseral Tipi HUMINIT Humotelinit Textinit Ulminit Texto-ulminit, Eu-ulminit Humodetrinit Attrinit Densinit Humocollinit Gelinit Perigelinit, Laevigelinit Corpohuminit Phlobaphinit, Pseudo- Phlobaphinit Kavuşan JEM408 6/53Linyitlerde maseral gruplandırması-LIPTINIT Maseral Alt Grubu Maseral Maseral Tipi LIPTINIT Sporinit Kütinit Resinit Suberinit Alginit Liptodetrinit Klorofillinit Bitüminit Kavuşan JEM408 7/53Linyitlerde maseral gruplandırması-INERTINIT Maseral Alt Grubu Maseral Maseral Tipi INERTINIT Füzinit Semifüzinit Makrinit Sclerotinit Inertodetrinit Kavuşan JEM408 8/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 9/53VITRINIT (GELINIT), (HUMINIT), (ULMINIT) GRUBU MASERALLERİ Kavuşan JEM408 10/53 Kömür PetrografisiKömür Petrografisi VİTRİNİT GRUBU MASERALLERİ •TELINIT •KOLINIT •VITRODETRINIT Kavuşan JEM408 11/53Kömür Petrografisi TELİNİT TELINIT 1 VE TELINIT 2 OLARAK İKİ SUBMASERALİ VARDIR. MASERAL VARYETESİ OLARAK CORDAITOTELINIT, FUNGOTELINIT, LEPIDOTELINIT GİBİ TURLERİ SÖZ KONUSUDUR. Kavuşan JEM408 12/53Kömür Petrografisi • KOLINIT • SUB- MASERALERİ: • TELOKOLINIT, • DESMOKOLINIT, • GELOKOLINIT, • CORPOKOLINIT Kavuşan JEM408 13/53Kömür Petrografisi • VITRODETRINIT • KOLLEKTIF BIR MASERALDİR. Kavuşan JEM408 14/53Kömür Petrografisi • VİTRİNİT GRUBUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ: • AROMATİK BİR NUKLEUS’U, ALİFATİK GRUPLARDAN OLUŞAN BİR KABUK SARAR. • O/C VE H/C İÇERİKLERİ DENGELİDİR. • KOKLAŞMADA ŞEKİL DEĞİŞİMİ ORTA DÜZEYDEDİR. • KOLINIT MASERALİ REFLEKSİYON ÖLÇÜMÜNDE (VİTRİNİT REFLEKSİYONU) KULLANILIR. • KÖMÜRLEŞME (COALIFICATION) BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİDİR. Kavuşan JEM408 15/53Kömür Petrografisi • EKZINIT (EXINIT)-LIPTINIT GRUBU • SPORINIT • CUTINIT • RESINIT • ALGINIT • LIPTODETRINIT Kavuşan JEM408 16/53Kömür Petrografisi • SPORINIT: Spor ve pollenlerin meydana getirdiği maseraldir. Kavuşan JEM408 17/53Kömür Petrografisi SPOR – POLLEN BASINC ALTINDA DEĞİŞİR VE YAPIŞIK DUVAR ŞEKLİNDE GÖZLENİR. Kavuşan JEM408 18/53Kömür Petrografisi • CUTINIT: YAPRAK PARANŞİM DOKUSUNUN KÖMÜRLEŞMESİ İLE OLUŞUR. SPORINITE BENZER. PLEOKROİZMA GÖSTERİRLER. BÖYLECE KOLAYCA TANINIRLAR. • RESINIT: REÇİNELERİN KÖMÜRLEŞMESİYLE OLUŞURLAR. • SUBERINIT: SUBERIN MANTARLARININ KÖMÜRLEŞMESİYLE OLUŞURLAR. Kavuşan JEM408 19/53Kömür Petrografisi • ALGINIT: ALGLERİN KÖMÜRLEŞMESİYLE OLUŞURLAR. TANINMALARI UV-IŞIK ALTINDADIR. REINSCHIA, PILA PALEOZOYIK KÖMÜRLERİNDE, BOTRYOCOCCUS BRAUNII TERSİYER KÖMÜRLERİNDE BOL BULUNUR. • TASMANITES (TASMANYA), TORBANITE (İNGİLTERE) BUNLARIN EN BİLİNENİDİR. Kavuşan JEM408 20/53Kömür Petrografisi Bolu-Mengen kömürlerinde rastlanan alglerin görünüşü Kavuşan JEM408 21/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 22/53