Petrografi Kömür Petrografisi - 2 Kömür Petrografisi • LIPTODETRINIT: • LIPTINIT GRUBUNUN KOLLEKTİF MASERALİDİR. Kavuşan JEM408 23/53Kömür Petrografisi • EKZINIT-LIPTINIT GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ • DİĞER MASERAL GRUPLARINA NAZARAN DAHA FAZLA HİDROJEN İÇERİRLER. • DAHA FAZLA ALİFATİK BİLEŞEN İÇERİRLER. • KOKLAŞMADA ŞEKİL DEĞİŞİM ORANLARI YÜKSEKTİR. • ISI KARŞISINDA DAHA FAZLA GAZ SERBESTLERLER. Kavuşan JEM408 24/53Kömür Petrografisi •INERTINIT GRUBU MASERALLERİ • FUZINIT-SEMIFUZINIT • SCLEROTINIT • MACRINIT • MICRINIT • INERTODETRINIT Kavuşan JEM408 25/53Kömür Petrografisi • FUZINIT-SEMIFUZINIT • BİTKİSEL ARTIKLARIN BATAKLIK ORTAMINDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MEŞE KÖMÜRLEŞMESİ SÜRECİNE UĞRAMASIDIR. • BU SÜREÇTE BİR ÖN KÖMÜRLEŞME OLDUĞUNDAN DAHA DAYANIKLI BİR BİTKİSEL KALINTI ORTAYA ÇIKAR. • KÖMÜRLEŞME SÜRECİNDE FAZLA DEĞİŞİME UGRAMADIKLARINDAN DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE KORUNURLAR. Kavuşan JEM408 26/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 27/53Kömür Petrografisi • SCLEROTINIT: MANTARLARIN KÖMÜRLEŞMESİ SONUCU OLUŞAN MASERALDİR. İLKSEL BİLEŞİMLERİNDE AROMATİK YAPIDA OLDUKLARINDAN KÖMÜRLEŞME SÜRECİNDE DE FAZLA DEĞİŞİME UĞRAMAZLAR, ANTRASİTLERDE BİLE SAPTANABİLİRLER. • PALEOZOYİK VE TERSİYER YAŞLI OLAN MANTARLAR FARKLI OLDUKLARINDAN TANINABİLİRLER. Kavuşan JEM408 28/53Kömür Petrografisi PALEOZOYIK YAŞLI SCLEROTINITLER Kavuşan JEM408 29/53Kömür Petrografisi TERSIYER YAŞLI SCLEROTINITLER Kavuşan JEM408 30/53Kömür Petrografisi • MACRINIT: TANECİKSİZ BİR “GROUNDMASS”IN, AMORF, DOKUSUZ VE YÜKSEK REFLEKTANSLI GÖRÜNÜŞÜDÜR Kavuşan JEM408 31/53Kömür Petrografisi • MICRINIT: MİKRON CAPINDAKİ KÜÇÜK VE AMORF TANELERİN MEYDANA GETİRDİĞİ MASERALDİR. Kavuşan JEM408 32/53Kömür Petrografisi • INERTODETRINIT: INERTINIT GRUBUNUN KOLLEKTİF MASERALİDİR. Kavuşan JEM408 33/53Kömür Petrografisi • INERTINIT GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ • HIDROJENCE FAKİRDİRLER. O ORANLARI YÜKSEK, HIDROJEN İÇERİKLERİ DÜŞÜKTÜR. • ÖN OKSİDASYONA UĞRADIKLARINDAN KÖMÜRLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞİMLERİ ÇOK AZDIR. • DAHA FAZLA AROMATİKTİRLER. • KOKLAŞMADA YUMUŞAMAZLAR VE GENELLİKLE ÇOK AZ DEĞİŞİME UĞRARLAR. • REFLEKTANSLARI DİĞER MASERALLERE GÖRE DEĞİŞKEN OLMASINA RAĞMEN, DAHA YÜKSEK OLDUKLARI KABUL EDİLEBİLİR. Kavuşan JEM408 34/53Bazı maserallerin özellikleri Maceral H/C O/C frac. aromatic C Density (g/cc) Resinite 1.33 - 1.55 0.03 - 0.11 1.01 - 1.15 He Sporinite 0.92 - 1.13 0.09 - 0.12 0.45 - 0.6 1.15 - 1.25 Aq Bituminite 1.3 - 1.5 0.14 - 0.17 Alginite 1.1 - 1.4 0.10 - 0.07 0.18 1.01 - 1.15 Aq Vitrinite 0.39 - 0.9 0.10 - 0.33 0.5 - 0.9 Semifusinite 0.5 - 0.64 0.14 m-0,13 1.28 - 1.50 He Fusinite ~0.5 ~0.13 1.40 - 1.60 He Kavuşan JEM408 35/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 36/53Kömür Petrografisi •KARBOMINERIT KÖMÜRLERDEKİ ANORGANİK BİLEŞİKLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ MASERAL GRUBUDUR. Kavuşan JEM408 37/53Kömür Petrografisi • KARBARGİLLİT: KÖMÜR+%20-60 KİL MİNERALİ • KARBOPİRİT: KÖMÜR +%5-20 SÜLFÜRLÜ MİNERALLER • KARBANKERİT: KÖMÜR+%20-60 KABONAT MİNERALLERİ • KARBOSİLİSİT: KÖMÜR + %20-60 KUVARS MİNERALLERİ • KARBOPOLİMİNERİT: KÖMÜR+%20-60 ÇEŞİTLİ MİNERALLER Kavuşan JEM408 38/53Kömür Petrografisi FROMBOİDAL PİRİT MİNERALLERİ Kavuşan JEM408 39/53Kömür Petrografisi • MİKROLİTOTİPLER • MASERAL GRUPLARININ HACİMCE DAĞILIMLARI HESAPLANARAK BELİRLENİR. • MASERALLERİN DAĞILIMLARINA GÖRE HOMOJEN VEYA HETEROJEN TANIMLANABİLİRLER. Kavuşan JEM408 40/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 41/53Kömür Petrografisi •LİTOTİPLER • MİKROLİTOTİPLEİN YARDIMIYLA KÖMÜRLERİN LİTOTİPLERİ TANIMLANIR. Kavuşan JEM408 42/53Kömür Petrografisi • HUMİK KÖMÜRLERDE LİTOTİPLER • VİTREN • KLAREN • FÜZEN • DUREN Kavuşan JEM408 43/53Kömür Petrografisi • SAPROPELİK KÖMÜRLERDE LİTOTİPLER • CANNEL KÖMÜRLER • BOGHEAD KÖMÜRLERİ Kavuşan JEM408 44/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 45/53Kömür Petrografisi KÖMÜR PETROGRAFİSİNİN ÖNEMİ VE FAYDALARI Kavuşan JEM408 46/53Kömür Petrografisi • KÖMÜRLERİN ORİJİNLERİNİN BELİRLENMESİNİ SAĞLAR. HUMİK VEYA SAPROPELİK OLUP OLMADIKLARI BELİRLENİR. • PALEOBATAKLIĞIN FASİYES ÖZELLİKLERİNİ ORTAYA KOYAR. • ÖZEL KOŞULLARDA DEPOLANMIŞ PALEOBİTKİLERİN YARDIMIYLA PALEO- BİTKİLERİN ANATOMİLERİ HAKKINDA BİLGİ SAĞLAR. Kavuşan JEM408 47/53Kömür Petrografisi • ENDÜSTRİDE KOK TESİSLERİNDE SEÇİMLİ KÖMÜR KULLANILMASINA OLANAK VERİR. İNERTİNİTÇE ZENGİN KÖMÜRLERİN KOKLAŞMASI LİPTİNİTÇE ZENGİN KÖMÜRLER GÖRE DAHA KOLAYDIR. • KOKTA MASERAL KOMBİNASYONUN AYARLANMASI SURETİYLE MALİYETİN DÜŞÜRÜLMESİNİ SAĞLAR. Kavuşan JEM408 48/53Kömür Petrografisi • VİTRİNİT GRUBU MASERALLERİ YARDIMIYLA BASENDEKİ DİYAJENETİK EVRE BELİRLENİR. • VİTRİNİT REFLEKSİYONU KÖMÜRLERDE DÜZENLİ OLARAK ARTAR. Kavuşan JEM408 49/53Kömür Petrografisi ISI •JEOTERMİK GRADYAN •KONTAKT ISISI BASINÇ • LİTOSTATİK BASINÇ (GÖMÜLME BASINCI) • TEKTONİK BASINÇ Kavuşan JEM408 50/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 51/53Kömür Petrografisi •DENİZEL ORGANİK MADDE İÇEREN ÇÖKELLERDE VİTRİNİT REFLEKSİYON ÖLÇÜMÜ BASENDEKİ PETROLÜN MİGRASYON YÖNÜNÜN SAPTANMASINI SAĞLAR. •KARASAL ÇÖKELLER BU NEDENLE BASENİN GELİŞİMİNE IŞIK TUTAR. •SPOR RENK INDEXİ (SCI), VİTRİNİT REFLEKSİYON ÖLÇÜMÜNÜN EŞDEĞERİDİR. Kavuşan JEM408 52/53Kömür Petrografisi Kavuşan JEM408 53/53 KÖMÜR PETROGRAFİSİ SON