Ortopedi Köpeklerde Cauda Equina Sendromu KÖPEKLERDE CAUDA EQUİNA SENDROMUNörolojik bulgular S rt ağr s • Topall klar • Siyatik sinirin innerve ettiği kaslarda atrofi • Progresif paraparezi, parapleji • Kuyrukta güçsüzlük • Üriner ve anal sfinkterlerde bozukluklar • Paresthesia, dysesthesia •CAUDA EQUİNA SENDROMUNUN NEDENLERİ KONJENİTAL • EDİNSEL •KONJENİTAL NEDENLER Transitional vertebra stenosis’i ? Konjenital spinal kanal daralmas ? Irka bağl spinal kanal stenosis’i ? Sakral osteochondrosis’in gelişmesi ? Doğmasal kemik lezyonlar ?EDİNSEL NEDENLER Vertebral fraktürler ? Luxation ? Diskospondilitis (intradiskal osteomyelitis) ? Vertebral osteomyelitis ? Kronik intravertebral disk hastal klar ? Akut intravertebral disk ekstruksiyonu ? Fibrokartilaginöz emboli ? L7-S1 vertebralar n n neoplazileri ? Nörofibrom ? Metastatik neoplazi ? Yang sel nöropatiler ? Metabolik bozukluklar ? Periferal damarsal bozukluklar ?HERNİAEN SIK GÖRÜLENLER L6-L7 ve L7-S1’in konjenital stenosis’i • L5-L6, L6-L7 ve L7-S1 seviyesinde disk • ekstruksiyonlar Spondylosis (kronik dejeneratif disk • hastal ğ ) L7-S1’de sonradan oluşan stenosis •DİSCİTİSDİSCİTİS (MRI)OSTEOMYELİTİSSPİNAL STENOSİSSTENOSİSTANI YÖNTEMLERİ Radyografi • Kontrast madde çal şmalar (myelografi, • epidurografi, diskografi, sinüs venografi) Lineer tomografi • Bilgisayarl tomografi • Manyetik rezonans (MR) •SPİNAL KANALSPİNAL KANALIN HAREKETİNORMAL BEL OMURUHASARLI BEL OMURUMYELOGRAFİAYIRICI TANI Güçsüzlüğe neden olan metabolik • bozukluklar Dejeneratif myelopati • Kalça displazisi • Spondylitis • Prostat hastal klar • Neoplaziler •SAĞALTIM Konservatif • Operatif •Non-steroid antienflamatuar ilaçlar Aspirin 10 mg/kg PO, 2 ila 3 gün Phenylbutazone 22 mg/kg PO, 2 ila 3 gün (günde max. 800 mg) Flunixin meglumine 0.5 – 1.0 mg/kg IV, IM veya SC (max. 2 gün)YLK TEDAV Y SONUÇ YKYNCY TEDAV Y SONUÇ ÜÇÜNCÜ TEDAV Y Paresthesia veya dysesthesia olarak ya da olmaks yzyn, sadece bel a ?rysy Kafes istirahati Düzelme Ayn y Gerileme Devaml y kafes istirahati NSAI ilaçlar Operasyon Düzelme Ayn y / Gerileme Takip edilir. Operasyon Bel a ?rysyyla birlikte hafif derecede paraparesis, üriner inkontinens yok NSAI ilaçlar Düzelme Ayn y Gerileme Kafes istirahati ve NSAI devam NSAI devam Operasyon Düzelme Durma /Gerileme Kafes istirahati Operasyon Bel a ?rysy, hafif derecede paraparesis, üriner inkontinens ba ?langycy NSAI ilaçlar Düzelme Ayn y Gerileme Kafes istirahati ve NSAI devam Operasyon Operasyon Düzelme Kafes istirahatine devam. Hastan yn takibi. Bel a ?rysy, orta derecede paraparesis, üriner inkontinens yok. NSAI ilaçlar Düzelme Ayn y Gerileme Kafes istirahati ve NSAI devam Operasyon. Operasyon . Düzelme Kafes istirahati. Hastan yn takibi. Bel a ?rysy, ?iddetli paraparesiz, ürier ink ontinens yok. Operasyon . Bel a ?rysy, orta veya ºiddetli derecede paraparezis, üriner inkontinens OperasyonOPERASYON TEKNİKLERİ Disektomi • Dorsal fikzasyon - füzyon • Ventral fikzasyon - füzyon • Fenestrasyon • Metilmetakrilat ve kemik vidalar ile • fikzasyon Chemonukleolizis •LAMİNEKTOMİOPERASYON ÖNCESİ VE SONRASI STENOSİSWAYNENORMAL BEL OMURUHASARLI BEL OMURUHİPERTROFİYE ANULUS FİBROSUS’UN EKSİZYONUOPERASYON SONRASINDA BEL OMURU