Ortopedi Köpeklerde Nörolojik Muayenenin ABC si - 3 4. Spinal refleksler Arka bacakta: Ekstensor hamle testi Cranial tibial Gastrocnemius Patellar Flexor Babinski Çapraz extensor NÖROLOJİK MUAYENEEKSTENSOR HAMLE TESTİ R J D EKSTANS YONDA L4 KRAN YAL NDECRANİAL TİBİAL TESTİ L6-L7GASTROCNEMİUS TESTİ L7-S1PATELLAR REFLEKS L4-L6PATELLAR REFLEKS4. Spinal refleksler Farkl olarak: Perineal Panniculus Üriner inkontinens/retansiyon NÖROLOJİK MUAYENEPER NEAL REFLEKS PER NEAL: S1-S3 (0 VE +1 DE SAKRAL SP NAL KORD VEYA PUDENTAL S N R LEZYONU)PANN CULUS REFLEKSPANN CULUS REFLEKSPANN CULUS REFLEKS PANN CULUS-YÜZLEK A RI CEVABI: 3 CEVAP 1- BA HAREKET 2- BACAK HAREKET 3- DER DE KONTRAKSYON 0 VE +1 DE SENSOR S N R PROBLEM +3-+4 S N R BASKISI VE YAN DOKU BASKISI (D SK FITI I MEN NG T SE BASKI) LEZYON L1 DE SE T13 NORMALD RÜRİNER İNKONTİNENS/RETANSİYON DETRUSOR R.: L7-S3 KAÇIRMA / T3-L3 TUTMA NÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.5. Palpasyon Kaslar: Büyülük Tonus Direnç Omurilik: Anatomi A r NÖROLOJİK MUAYENENÖROLOJİK MUAYENE nceleme 1. Kraniyal sinirlerin incelemesi 2. Postural reaksiyonlar 3. Spinal refleksler 4. Palpasyon 5. His durumu 6.6. His durumu Yüzlek a r Hiperestezia Hipo/anestezia Derin a r NÖROLOJİK MUAYENEAMAÇ * Nörolojik hastal saptamak * Lezyonu lokalize etmek * Ay r c tan ya gitmek * Diagnostik planlar geli tirmek NÖROLOJİK MUAYENESONUÇ 1 NÖROLOJİK MUAYENESONUÇ 2 İYİ BİR NÖROLOJİK MUAYENE