Korozyon Korozyonlu Yorulma 1 KOROZYONLU YORULMA ? Peryodik yön değiştiren gerilimlerin korozif ortamlarda yol açtıkları malzeme bozunmasıdır. ? Gerilimli korozyona paralel olarak, korozyonlu yorulmada da çatlak oluşum ve çatlak büyüme dönemlerinden söz edilebilir. 2 KOROZYONLU YORULMA ? Çatlak büyüme döneminde yüzey kaplamalarının (püskürtmeli sertleştirme vb.) korozyona karşı etkili oldukları saptanmıştır. ? Daha aktif metal kaplamalar da korozyonlu yorulmaya karşı etkili olabilmektedir.(Örneğin çeliğin çinko ile kaplanması) 3 TERMAL PÜSKÜRTME thermal spray plasma 4 TERMAL PÜSKÜRTME 5 TERMAL PÜSKÜRTME 6 TERMAL PÜSKÜRTME 7 KOROZYONU ÖNLEMEK İÇİN ÇELİK YÜZEYİNE YAPILAN Zn KAPLAMA 8 9 Sertmetal üzerine uygulanmış “Goldmaster”-kaplaması. YÜZEYSEL İNCE FİLM KAPLAMA 10 KOROZYONLU YORULMA Şekil 76. Takım çeliğinde çoklu yorulmalı korozyon çatlağı ,X50). 11 KOROZYONLU YORULMA Şekil 77. Kutu sementasyonuyla sertleştirilmiş pinyon dişlide temas yüzeyindeki yorulmalı korozyon çatlağı 12 KOROZYONLU YORULMA Şekil 78. Pinyon dişlide temas yüzyindeki yorulmalı korozyon çatlağı 13 KOROZYONLU YORULMA Şekil 79. Bir buhar sisteminde meydana gelen yorulmalı korozyon 14 KOROZYONLU YORULMA Şekil 80. Çelikte yorulmalı korozyon başlangıcı