Saha Raporu Kösrelikkızığı Mevkii Raporu KÖSRELİKKIZIGI MEVKİİ A.YAVUZ ÖDEMİROĞLU 20023395 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 13.10.2005 YER:Ankaranın 20 km kuzeyinde kösrelikkızıgı mevkii 250 380 LOK 1: 4439 / 490 Yapılan incelemelerde andezit parçaları bulundu ,hafif metamorfizma gecirmiş kumtaşı görüldü tabakalanma ile karşılaşılmadı ve bu malzemelerin karkaya kompleksine ait ultramafikler oldugu görüldü. 300 360 LOK 2: 4429 / 490 Lok 1 in 40 metre kuzey –batısına gidildiginde nehirin getirdiği alüvyenlerle karşılaşıldı,bu alüvyenler karakaya ile neotetisin kuzeykolunun arasındaki sınırı örtmüş oldugu görüldü. 540 465 LOK 3: 4439 / 490 Lok 2 in 90 metre kuzey-dogusuna gidildiğinde alüyenlerden sonra konglomeralarla karşılaşıldı ,konglomeraın icindeki tanelerin iyi yuvarlanmış ,tane boyları 1-2 cm den 10-15 cm kadar degişken ,matriks içeriği ile tane içeriği birbirinr yakın ve içindeki parçaların karakaya kompleksine ait bir polikonglomera olduğu anlaşıldı. Alüvyenlerden sonra karkaya formasyonunun bittiği görüldü ve sınır köyün hemen üstünden çizildi. 560 520 LOK 4: 4439 / 490 Aşınmaya karşı dayanımlı kumtaşı görüldü,bu dayanımlı kısımın hemen üstündeki kırmızı ve yeşilrenkli mikro-makro fosiller içeren malzeme görüldü. Görülen fosiller; Amonites ; Jura amoniti çok yaygın nektonik canlılar suyun her derinliğinde yaşıya biliyolar. Belemnites; Kurşun şeklindeki canlıların iç iskeleti, Palesupoda; Bugünkü midyelerin atası olarak biliniyo, Deniz lalesi; Deniz lalesi sapları antroklardan oluşuyo, Bu fosillerin hepsi tetis okyanusal havzanın ammonitiko rosso seviyesini temsil ediyo. Yığıntılı bir şekilde ammonitiko rosso fosilleri görüldüğünden buranın açık denize bakan kısım oldugunu anlıyoruz. Tabaka : K70D / 39KB 570 360 LOK 5: 439 / 490 Kuzey-batıya gidilince marn görüldü,8-10 metre ilerlenince amonitli kirectaşları görüldü .Ammonitiko Rosso fasiyesli sıg denizel klastiklerden uyumsuzlukla amonitli kirectaşına geçildi.Sırımızı burdan geçirdik. Tabaka: K42D / 52KB 630 710 LOK 6: 4439 / 490 Köyün kuzey-dogusuna gidildiginde yine aynı zamana ait kumtaşı görüldü.sınır bu lok un altından gecirildi . Tabaka: K10D / 40KB