Maden Yatakları Kromit KROMİT Formülü: FeCr 2 O 4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken Çizgi rengi: kahverengi ? (serpaninitin beyaz renk vermesiyle ayırdedilir) Kromlu minerallerden önemlileri Pikotit ? (Mg-Fe)(Al-Cr-Fe) 2 O 4 Fuksit ?Kromlu mika (mikroskopta yeşilimsi mikalar olarak görülür.-hidrotermal oluşmuş- Au-Ag işareti) Uvarovit ? Krom-granat Kemmererit ?Krom-klorit Griquait ?Piroksen +Granat+ az Olivin (Yüksek P-T şartlarında oluşmuş)MgO Fe 2 O 3 – magnezyen ferrit MgO Al 2 O 3 – Spinel MgO Cr 2 O 3 – magnezyen kromit FeO Al 2 O 3 – Hersinit FeO Fe 2 O 3 – manyetit Fe 3 O 4 FeO Cr 2 O 3 magnezyen kromit KromitMİNERALLER VE YAN KAYAÇLARI Lerzit- nadir bulunur Olivin (olivinit) peridotit Amfibol peridotit Mika peridotit-kimberlit troktolit plajioklaz (anortozit) Piroksen (piroksenit) amfibolit mika Gabro- norit eukrit verlit websterit harzburjit lerzolit Olivin-dünit Kpx OpxEkomomik Açıdan Kromit Tipleri Cr/Fe Cr2O3 SiO2 Al2O3 Kullanım Alanları Metalurjik 1.5 45-56 (48) Paslanmaz Çelik Sanayi Refrakter 30-40 25-32 Refrakter Sanayi Kimyasal 1.5 44 3.5-1.5 Kimya,Deri,Foto,Ecza vb.Krom yataklarının jenetik tipleri ? ?İlk kristalizasyon ve Likit ayrışım enjeksiyon mümkün ? ?Diğer tipler mümkün değil ? ?Hidrotermal tip ikincildir. ? ?Masif, benekli, lekeli, bilezik, nodüler, negatif nodüler, tabakalı ? ?İki tip kromit var. Stratiform-Alpin tip. ? ?Stratiform (tabakalı) tipler çoğunlukla prekambriyen ve alt paleozoik yaşlı ? ?Ultrabazik-bazik ve asidikler tabakalı haldedirler. ? ?Alpin tip (mercek şekilli - podiform – tespih tanesi dizilimli) ? ?Pull –apart, Kink bandings yapılarıMgO /FeO ?1/1 DEN 7/3’E KADAR DEĞİŞİR. Cr/ Fe ORANI ?1,5- 4,5 ARASINDA DEĞİŞİR. Fe 2 O 3 MİKTARI DAİMA % 8 DEN KÜÇÜKTÜR. Cr 2 O 3 İLE Al 2 O 3 ARASINDA %(16- 65) – %(52- 6) TERS ORANLI DEĞİŞİM V ARDIR.? TÜRKİYE GENELLİKLE ALP OROJENEZİ SONUCUDUR. ? SADECE ESKİŞEHİR CİV ARINDAKİLER HERSİNİYEN OROJENEZİNE BAĞLIDIR. ? HERSİNİEN KROMİTLERİNİN Fe VE Al 2 O 3 TENÖRLERİ NİSPETEN AZDIR. ? ULTRABAZİK KAYALARINDA DA GLOKOFANLAŞMA VE EPİDOTLAŞMA GÖRÜLÜR. ? ALPİN KROMİTLERİ İSE MESOZOİK’ İN KİMMERİAN FAZI İLE İLİŞKİLİDİR. ? PARAJENEZDE Nİ, UV AROVİT VE KEMMERERİT YAYGINDIR. ? Nİ, MG’ NİN YERİNİ DİYADOH OLARAK ALABİLİR. (KROMİTTE NİKEL V AR)