Döküm Kalıp KUM - KALIBA DOKUM KUM KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ Kum kalıba döküm en çok kullanılan döküm yöntemlerinin başında gelmektedir. Çok farklı büyüklükteki parçalara uygulanışı ve kalıplama maliyetinin az oluşu nedeniyle tercih sebebidir. Kum kalıba döküm yöntemi el kalıplama ve makine yardımıyla kalıplama olarak iki bölüme ayrılır. KUM KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ Döküm işlemi esnasında yer çekimi kuvvetinden yararlanılır. Yöntem, döküm parçalarının tek veya küçük çaplı seri üretimi için uygundur. 400 tona kadar parçaların dökümü mümkündür. Makineler yardımıyla gerçekleştirilen kum kalıba döküm yönteminde; kalıp kumuna çeşitli makineler kullanılarak şekil verilir. Yine burada da döküm, yerçekimi kuvvetinin etkisiyle gerçekleştirilir. Bir kaç gramdan birkaç tona kadar parçaların dökümü mümkündür. YAŞ KUM KALIBA DÖKÜM Kum kalıba döküm daha çok yaş kum ile hazırlanan kalıplar ile gerçekleştirilmektedir. Yaş kum; SiO 2 tanecikleri, kil, su ve diğer ilavelerin meydana getirdiği plastik bir karışımdır. ’YAŞ’ terimi içerdiği nem yüzünden verilmiş olup, kuru kum karışımından olan farkını belirtmektedir. YAŞ KUM KALIBIN BAŞLICA AVANTAJLARI; •Büyük fleksibilitesi, •Su ve diğer ilavelerin tazelenmesi ile defalarca kullanılabilmesi •En ucuz kalıplama yöntemi oluşudur. YAŞ KUM KALIBIN DEZAVANTAJLARI; •Kalıbın daha yüksek mukavemet ve erozyon direncine sahip olması gerektiği durumlarda •daha yüksek boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesini istendiği durumlarda tercih edilmez. KURU KUM KALIBA DÖKÜM Yaş kum ile hazırlana kalıp, fırın içinde 150 ?C-350?C sıcaklığa ısıtılmış hava ile kurutularak mukavemet kazandırılır. Kalıba kurutma sonrası daha yüksek sertlik ve refrakterlik özelliği sağlanır. Kurutmada kaybedilen zaman başlıca dezavantajı oluşturur. Yaş kum kalıp yöntemine nazaran nem kontrolü daha az kritiktir. Ayrıca kalıbın dökümden önce bir süre beklemesi, yaş kum kalıplarda olduğu gibi kuruma ve yüzeyin gevrekleşmesi gibi sorunlara yol açmaz. KUM KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ KUM KALIBA DÖKÜM YÖNTEMİ Kurutma işlemi sırasında sıcaklığın 400 C üzerine çıkılmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Aksi halde; bağlanmış su kaybı killerin mukavemet özellikleri üzerinde yıkıcı bir etki gösterecektir. Kurutma kendi kendine havada değil fakat bir ısı kaynağı ile yapıldığında, sıcaklık artışına paralel olarak önemli oranda bölgesel nem konsantrasyonu meydana gelebilir. Oda sıcaklığında nem yalnız kurutulan yüzeyden dışarı çıkar. Oysa daha yüksek sıcaklıklarda nemin hareketi her iki yönde olmaktadır. Dolayısıyla bu şekildeki kısmen kurulmuş kalıplarda vakit kaybetmeden döküme geçilmelidir. CO 2 YÖNTEMİ Yaş kum kalıplama ile kuru kum kalıplama arasında sınıflandırılabilecek modern bir yöntem de (CO 2 – sodyum silikat yöntemi) CO 2 ile kalıpların sertleştirilmesidir. Bu yöntemde kalıplar, ısıtmaya gerek kalmadan sertleşmektedir. CO 2 yöntemi aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1- Kum + %1.5 – 6 camsuyu (Na2O.SiO2) karışımı, model etrafına konur 2- İçinden CO 2 gazı geçirilir. Bu işlemle kalıp sertleştirilir. 3- Sertleştirilen kısımlar bir araya getirilerek kalıp teşkil edilir. CO 2 yöntemi ile kalıplamada konvensiyonel kil bağlayıcılarının yerini sodyum silikat bağlayıcıları almaktadır. Yöntem, bilinen bütün döküm alaşımları için uygundur ve özellikle çelik, gri dökme demir ve bakır esaslı alaşımlarının dökümünde kullanılır. CO 2 YÖNTEMİ CO2 yönteminde, kullanılan kum genellikle silika (silis) kumu olup AFS 55 ila 85 tane incelendiğinde olmalıdır. Diğer kumlar da, (zirkon, olivin vb.) kullanılabilir. Kum, kuru olmalı ve içerdiği nem miktarı maksimum %0.25 civarında bulunmalıdır. Ayrıca kum’un temiz olması ve mümkün olduğu kadar CaCO 2 içermemesi gerekir. Bağlayıcı olarak kullanılan sodyum silikat ise %7-28 (Na 2 O) %26-64 silis (SiO 2 ) ve %17-67 (H 2 O) dan oluşur. Ayrıca karışma, özellikleri iyileştirmek amacı ile, diğer bazı ilavelerde yapılabilir. Bunlar kısaca kaolen kili, alüminyum oksit (Al 2 O 2 ) ve şekerdir. Kil, kalıp stabilitesini artırır. Alüminyum oksit sıcak mukavemeti yükseltir. Şeker ise dökümde sonra kalıptaki kalıcı mukavemeti azaltır ve dağılabilme özelliğini artırır CO 2 YÖNTEMİ 1-Kalıp ve maça yapım tekniği, yaş ve kuru kalıplamada olduğu gibidir. 2-Sodyum silikat – kum karışımının mukavemeti nedeniyle, alt ve üst derecede kum içine destek koymak ihtiyacı kalmamaktadır. 3-Pahalı teçhizat gerekmez. Kum ile sodyum silikat karışımı konvensiyonel teçhizatlarla kolayca yapılabilir. CO 2 kolay temin edilebilir. Gaz gönderme cihazları ise pahalı değildirler. 4-CO 2 yöntemi ile kalıp ve maça hazırlamada, kullanılan sodyum silikat (Cam suyu) viskoz bir sıvı olup kum taneleri arasına düzgün şekilde dağıtması iyi bir karıştırma ile sağlanır. 5-Kum – sodyum silikat karışımından CO 2 gazı geçirilerek birkaç dakikada taneler arasında kuvvetli bir bağ meydana getirir. CO 2 YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI 1-Konvensiyonel yönteme nazaran daha pahalı bir yöntemdir. 2-Bu yöntem için hazırlanan kum karışımının bekleme süresi çok daha kısadır. 3-Hazırlanmış (sertleştirilmiş) kalıplar normal atmosfer basıncında depolandıklarında, 24 saatte veya daha uzun bir sürede bozulmaktadırlar. CO 2 YÖNTEMİNİN DEZAVANTAJLARI Disamatic sistem de bütün derecesiz otomatik kalıplama sistemleri gibi, büyük bir üretim kapasitesi iyi döküm kalitesi ve düşük maliyet avantajlarını taşımaktadır. Bu yöntemle saatte 300 kalıp üretilebilmektedir. “DİSAMATİC” (YÜKSEK BASINÇLI DERECESİZ KALIPLAMA) KALIP veya MAÇA YAPIMINDA KULLANILAN OTOMATİK MAKİNA “DİSAMATİC” (YÜKSEK BASINÇLI DERECESİZ KALIPLAMA) “DİSAMATİC” (YÜKSEK BASINÇLI DERECESİZ KALIPLAMA) ÜNİVERSAL DERECESİZ KALIPLAMA VE DÖKÜM SİSTEMİ Şekil 6. Üniversal derecesiz kalıplama ve döküm sistemi. 1. Kalıplama makinesi 2. Hazır kalıplar ve konveyör 3. Döner tablalı döküm makinesi, 4. Kalıp bozma, 5. Taban plakasının geri dönüşü. ÜNİVERSAL DERECESİZ KALIPLAMA VE DÖKÜM SİSTEMİ Bu yöntem yatay olarak kalıplama yapan gruba girer. Bu sistemde kum, kalıba püskürtülerek değil, normal dökülerek yani gravite etkisi ile dolar. “Universal” yönteminin en büyük avantajı kalıpların birbirinden bağımsız olarak depolanabilmesi veya bir yerden diğerine gönderilebilmesidir. Büyük makinelerde saatte 70-85 kalıp, küçüklerde ise 120-160 kalıp üretilebilmektedir. Kumda nem % 3,5 - 4 arasındadır ve kum özellikleri sabit tutulmalıdır. KUM KALIBA DÖKÜM ÖRNEKLER KUM KALIBA DÖKÜM ÖRNEKLER KUM KALIBA DÖKÜM ÖRNEKLER KUM KALIBA DÖKÜM ÖRNEKLER _ r _ r DÖKÜMDE LUNKER OLUŞUMU