Döküm Kalıp KUPOL - FIRINI KUPOL FIRINI AVANTAJLARI 1-Sürekli ergitme 2-Düşük ergitme maliyeti 3-Bileşim kontrolü 4-Sıcaklık kontrolü KUPOL FIRINI DEZAVANTAJLARI 1- Demir karbonla sürekli temas halinde olduğundan C %’si 2.70’den aşağı indirilemez. 2- Cr, Mo gibi bazı alaşım elementleri oksidasyon sonucu kaybolur K U P O L F I R I N I KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ve PRENSİPLERİ KUPOL FIRINI DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ve PRENSİPLERİ KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI KUPOL FIRINI DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ve PRENSİPLERİ KUPOL FIRINI DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ve PRENSİPLERİ KUPOL FIRINI DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ve PRENSİPLERİ KUPOL FIRINI