Döküm Kalıp KURESEL - DOKME - DEMIR KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRESEL DÖKME DEMİRLER GRAFİT KÜRESİNİN OLUŞUM TEORİSİ-1 KÜRESEL DÖKME DEMİRLER GRAFİT KÜRESİNİN OLUŞUM TEORİSİ-2 KÜRESEL DÖKME DEMİRLER SİLİSYUM ve MANGAN ETKİSİ KÜRESEL DÖKME DEMİRLER MANGAN ETKİSİ KÜRESEL DÖKME DEMİRLER KÜRELEŞTİRİCİ İLAVESİ Küresel dökmede, grafitler küre şeklindedir. Sıvı gri dökme demire Mg veya Ce metal ve alaşımlarının ilavesi ile gerçekleştirilir. KÜRESEL DÖKME DEMİRLER MAGNEZYUM İLAVESİ Grafitin küre şeklini almasını sağlayan elementler sayıca çok fazla olmasına rağmen, pratik uygulanımda genellikle, az miktarda Ca, Ce ve diğer toprak alkali metallerle birlikte Magnezyum kullanılır. KÜRESEL DÖKME DEMİRLER MAGNEZYUM İLAVESİ Grafitin küreselleştirilmesi için gerekli olan Magnezyum miktarı % 0,01 den az olacağı gibi, sadece Magnezyumun küreselleştirici element olarak kullanılması halinde miktarı % 0,02 den az olamaz. Ce, Ca gibi elementlerin birlikte kullanılması durumunda magnezyum miktarı % 0,01 civarında olmalıdır. KÜRESEL DÖKME DEMİRLER AŞILAMA (INOKÜLASYON) Ergimiş metale aşılama yapılarak katılaşmanın üzerinde oluşacağı çekirdekler sağlanır. (Heterojen çekirdeklenme). Aşılamanın başlıca iki amacı vardır. 1- Çekirdek sayısını artırmak 2- Karbür oluşumunu engelleyerek mekanik özellikleri artırmak. En verimli aşılayıcılar Ferro-Silisyum alaşımlarıdır. En çok bilinenler %50 ve %80 silisyum içerenlerdir. Küresel Grafitli Dökme Demir, %3.2 Fe, %2.5 Si, %0.05 Mg KÜRESEL DÖKME DEMİR ÖRNEKLERİ Ferritik Matriks içindeki grafit yumruları KÜRESEL DÖKME DEMİR ÖRNEKLERİ KÜRESEL DÖKME DEMİR ÖRNEKLERİ