Neotektonik Kuzey Anadolu Fay Zonu (2) KUZEYDOĞU ANADOLU FAY ZONU KUZEYDOĞU ANADOLU FAY ZONU •KD-GB uzanımlı ve Sol yanal atımlı •350 km uzunluğunda •Kuzeyden-güneye doğru 3 fay zonundan oluşur Kelkit Dumlu- Çob anded e Kağız man Atım miktarı – GPS verilerine göre 8 mm/yıl – Jeolojik verilere göre 1.8-2.5 mm/yıl. KUZEYDOĞU ANADOLU FAY ZONU ? Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu’daki en önemli yapıdır. Erzurum’dan Kafkaslar’a doğru kuzeydoğu yönünde yaklaşık 350 km. boyunda uzanmaktadır. ? Jeolojik gözlemlere göre yılda 18-25 mm., ? GPS ölçümlerine göre yılda 8 mm., ? jeofizik verilere göre yılda 0,9 mm., ? kinematik verilere göre ise yılda 6 mm. hareket etmektedir. Doğu Anadolu’da, tüm bu yapıların ifade ettiği kuzey-güney yönlü kısalmanın oranı senede 10 mm. olarak belirtilmektedir.