Genel Lab Ödevi - Takım Tezgahları Laboratuar 05.01.07 Takım Tezgahları Zeki Can Satıcı / 05066094 / G2, C2 -Torna Tezgahı- Torna tezgahı en çok kullanılan talaşlı şekil verme tezgahlarından biridir. Torna tezgahında kesme işlemini torna takımları yapar, kesme hareketini iş parçası yaparken ilerleme hareketini ise takım yapar. -Torna Tezgahının Kısımları- 1. Gövde 2. Ana parça 3. Talaş teknesi 4. Talaş teknesini tutan ayak 5. Ön ayak 6. Arka ayak 7. Soğutma suyu deposu 8. İş mili kutusu 9. Dişli kutusu 10. Norton kutusu 11. Suportlar 12. Döner kalemlik 13. Karşı punta 14. Kilit kutusu(araba) 15. Motor koruma kapağı 16. Lamba ayarlama vidası 17. Aydınlatma lambası 18. Ana şalter 19. Elektrik donanım kapağı 20. Soğutma pompası butonu 21. /22. Çalıştırma butonu 22. Durdurma butonuGövde torna tezgahını bir arada tutan parçadır. Motordan gelen hareket aktarma organlarıyla dişli kutusu, iş mili kutusu ve son olarak da aynaya iletilir. Takımlar kalemliğe bağlanır ve suport tarafından talaş derinliği ayarlanır. Araba takımın yatay eksen üzerinde hareket etmesini sağlar. Punta genel olarak matkaplama işlemi için kullanılır, matkap takımları puntaya bağlanır, ayrıca uzun ve narin parçaların işlenmesinde de punta kullanılır. Kaldırılan talaşlar ve kesme sıvıları talaş teknesinde birikir. -Tornalama- Önce iş parçası aynaya bağlanır. Ayna eksenel olarak dönerek kesme hareketini yapar. Takımlar kalemliğe bağlanır ve araba yardımıyla ilerleme hareketini yapar. İşleme başlanmadan önce takım iş parçasına değdirilerek bir referansa noktası kazandırılır. Takım geri çekilir daha sonrada işleme başlanır. Talaş derinliği suportla sağlanır. -Torna Tezgahıyla Yapılan İşlemler- Puntasız dış silindirik tornalama: Kısa ve kalın parçalar için uygundur. İlerleme hareketi arabayla yapılır, talaş derinliği a yönünde verilir. Alın tornalama: İlerleme hareketi s yönünde yapılırken talaş derinliği a yönünde verilir. Konik tornalama: İş parçasına eğik bir ş ekil vermek için kullanılır. Açı arabanın altında bulunan açıölçerle belirlenir. Kesme ve kanal açma: İş parçasını kesmek istediğimizde takım p arçaya dikine bir hareketle kesmek istediğimiz noktadan yaklaştırılır ve kesilene kadar devam e dilir, parçada kanal açmak istediğimizde takım, kanala istediğimiz derinliği kazandırana kadar ilerletilir. Vida açma: Parçaya vida formu kazandırılır. Hareketler otomatiktir, elle yapılamaz. Tırtıl çekme: Özel takımlarıyla yapılır, hareketler otomatiktir. İç Silindirik Tornalama: Parçanın iç yüzeyine şekil vermek istendiğinde kullanılır. Takım parçanın çapına göre seçilir. Parçanın önceden matkapla delinmiş olması tercih edilir. Parçaya iç vida da açılabilir. Tek taraftan puntayla dış silindirik tornalama: Parça aynaya ve puntaya tutturulur, silindirik işleme işlemi yapılır. Uzun parçalarda kullanılır. İki punta arası dış silindirik tornalama: Tezgaha ayna yerine 2. bir punta bağlanır ve talaş kaldırma işlemi bu şekilde yapılır. Uzun ve narin parçalar için uygundur.*Eğer ince işleme yapılacaksa kesme hızı yüksek, ilerleme düşük olmalıdır. *Matkaplama işlemi puntaya bağlanan matkap ucu yardımıyla gerçekleştirilir. *Eğer sürekli işleme yapmak istiyorsak, uzun ve sürekli parçalar tezgaha dışarıdan aynaya doğru takılır, işlem aynadan çıkan kısma uygulanır. Küçük ve çok sayıda parça için uygundur. İşlemi biten parça kesilir ve parça ilerletilerek yeni parça işlenir.