Mikropalentoloji Loftusia - Orbitoides - Omphalocuclus - Discocyclina - Aktinacyclina Füsun Alkaya Füsun Alkaya Alem PROTOCTISTA PROTOCTISTA Filum SARCODINA SARCODINA Sınıf RHIZOPODA RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) (foraminiferler) Cinsler Loftusia Loftusia Üst Kretase Orbitoides Orbitoides Üst Kretase Omphalocyclus Omphalocyclus Üst Kretase Discocyclina Discocyclina Paleosen-Eosen Aktinocyclina Aktinocyclina Eosen Sığ şelf üzerinde Bentik Büyük bentik foraminiferler • Planispiral fusiform sarılımlıdır. • Boyutu ve şekli türlere göre değişir (2mm-120mm) • Dıştan bakıldığında bir kutuptan diğer kutuba uzanan bölme izleri belirgin olarak görülür. • Sığ denizel, bentik tane örnek Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Dış görünüm Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Ekvatoral kesit -Test duvarı alveoler (labirentik) olup mineral kırıntılarının ve küçük kavkı parçalarının sonradan ilavesiyle bazı türlerde aglütinat görünüm kazanır Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Ekvatoral kesit - Birincil bölmeler spiral duvarına oldukça eğiktir, - ikincil bölmeler ise birincil bölmelere diktir Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit Labirentik duvar yapısı 1 1 Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesite paralel kesit Labirentik duvar yapısı 1 2 2 labirentik duvar yapısı (aksiyal kesitte) Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Labirentik duvar Fosilleşme sırasında loca boşluklarını ikincil olarak dolduran sparikalsit Duvar yapısı Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit bir sonraki slaytta büyütülmüş alan (yarım) Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit (yarım) Aksiyal kesit Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Labirentik, kumlu duvar yapısı (aksiyal kesitte) Loftusia Üst Kretase Üst Kretase aksiyal kesite paralel kesit Loftusia Üst Kretase Üst Kretase Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase -Test merceksi,çeperi dairesel. Türlere göre şişkin, yassı, simetrik, asimetrik olabilir - Boyutları 2mm-15mm - Dış yüzeyde granüller mevcuttur -Lateral ve ekvatoral locaları vardır - Sığ denizel, bentik ekvatoral kesitin 1/4 ü aksiyal kesitin 3/4 ü ekvatoral ve lateral locaları yay şekillidir Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase lateral loca ekvatoral loca ilk loca Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit İlk loca Ekvatoral localar Lateral localar Pliyeler pliyeler i.l. lateral localar ekvatoral localar ilk loca Aksiyal kesit Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase aksiyal aksiyal kesite kesite paralel paralel kesitler kesitler Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase aksiyal kesite paralel kesitler aksiyal kesite paralel kesitler Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase Ekvatoral kesit Orbitoides Üst Kretase Üst Kretase Ekvatoral kesit -Test iri ve bikonkavdır, dıştan bakıldığında merkezi çukurluk açıkça görülebilir. - Lateral localar ve pliyeler olmadığından dış yüzeyde granüller ve rozetler görülmez. - Sığ denizel, bentik Omphalocyclus Üst Kretase Üst Kretase Dış görünüm Omphalocyclus Üst Kretase Üst Kretase Ekvatoral kesit Omphalocyclus Üst Kretase Üst Kretase Aksiyal kesit aksiyal kesitin yarısı Omphalocyclus Üst Kretase Üst Kretase İlk locadan geçen verev kesit Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen -Test merceksi veya disk şeklinde, çeperi dairesel. - Dış yüzeyde granüller mevcuttur -Lateral ve ekvatoral locaları vardır - Sığ denizel, bentik Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen ekvatoral kesitin 1/4 ü aksiyal kesitin 3/4 ü ilk loca dikdörtgen şekilli Ekvatoral localar Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Ekvatoral kesit ilk loca dikdörtgen şekilli Ekvatoral localar Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Ekvatoral kesit ilk loca dikdörtgen şekilli Ekvatoral localar Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Ekvatoral kesit dikdörtgen şekilli ekvatoral localar Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Ekvatoral kesit rekristalizasyon ile yapı silinmiş Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Aksiyal kesit pliye lateral localar ilk loca ekvatoral localar (dikdörtgen şekilli) Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Aksiyal kesit pliye lateral localar ilk loca ekvatoral localar (dikdörtgen şekilli) Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Aksiyal kesit pliye lateral localar ilk locadan geçmemiş ekvatoral localar(dikdörtgen şekilli) Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Verev kesit ekvatoral localar(dikdörtgen şekilli) Discocyclina Paleosen Paleosen- -Eosen Eosen Verev kesit granüller N N N alg D D D D: Discocyclina, N: Nummulites ince kesit genel görünümü Sığ denizel, bentik Aktinocyclina Eosen Eosen Dış görünüm -Dış yüzeyde ışınsal kotlar görülür, bunlar lateral loca sayılarının yersel olarak artması nedeniyledir. -Sığ denizel, bentik Sığ denizel, bentik Aktinocyclina Eosen Eosen Ekvatoral kesit - İlk loca biloküler olup ekvatoral localar dikdörtgen şekillidir Sığ denizel, bentik Aktinocyclina Eosen Eosen Aksiyal kesit - Aksiyal kesitler kesit düzlemine göre değişik şekillerde görülür Sığ denizel, bentik Aktinocyclina Eosen Eosen Aksiyal kesit - Aksiyal kesitler kesit düzlemine göre değişik şekillerde görülür Sığ denizel, bentik Aktinocyclina Eosen Eosen Aksiyal kesit D D D Ak Al Al Al Al Al Al N N ince kesit genel görünümü D: Discocyclina A: Aktinocyclina N: Nummulites A: Alveolina Aktinocyclina, Alveolina Discocyclina Nummulites Alveolina İnce kesit ayrıntı ince kesit ayrıntısı Opertorbitolites Orbitolites Alveolina Nummulites Operculina Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Kretase Assilina Aktinocyclina Discocyclina Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Kretase Orbitoides Omphalocyclus Loftusia