Ofiyolit Lökokratik Kayaçlar ? LÖKOKRATİK KAYAÇLAR OFİYOLİTLERİN GABROİK KISMINA AİT OLUP , KARAKTERLERİ TONALİTTEN ALBİT GRANİTLERE KADAR DEĞİŞMEKTEDİR. ? BİRÇOK ÇALIŞMACI BUNLARIN OFİYOLİTİK SERİNİN EN SON DİFFERENSİYASYON ÜRÜNÜ OLDUĞU GÖRÜŞÜNDEDİRLER . (WİLSON,1959; THAYER,1963; COLEMAN AND ETERMAN , 1975) ? DETAY HARİTALAMA YAPILAN BÖLGELERDE , LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN HACİM OLARAK %2’ Yİ GEÇMEDİĞİ BELİRLENMİŞTİR. LÖKOKRATİK KAYAÇLAR? LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN ULTRAMAFİK KISIMLARI NADİREN KESTİĞİ OFİYOLİTİK SERİDE , BAZALTİK EKSTRÜZİF KAYAÇLAR, KERATOFİRİK LAVLARLA ÖRTÜLEBİLİR? LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN ZAMAN ZAMAN ALT KISIMDAKİ LAYERED-KÜMÜLAT GABRO İLE ÜST KESİMDE DE DİYABAZ DAYKLARIYLA İÇİÇE OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.(WİLSON,1959) LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN OTOKTON KAYAÇLARI İŞGAL ETMEDİĞİ , OFİYOLİTLERLE KONTAKTLARININ BULUNDUĞU BELİRLENMİŞTİR . BAZI DURUMLARDA İNTRÜZİF KARAKTERLİ KÜTLELER HALİNDE VE DAYKLARA PARALEL OLARAK BULUNABİLİRLER. (THAYER AND HİMMELBERG , 1968 ; THAYER , 1974)LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN TEKTONİK İNKLÜZYONLARI (BİRÇOĞU ALBİTLEŞMİŞTİR) PARÇALANMIŞ OFİYOLİTLERDEN TÜREYEN SERPANTİNLEŞMİŞ MELANJ İÇİNDE BULUNABİLİRLER. LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN OFİYOLİTİK SERİNİN YERLEŞİMİNDEN SONRA İNTRÜZYON OLUŞTURDUĞU DURUMLAR DA VARDIR . DEĞİŞİK ORİJİNLERE AİT LÖKOKRATİK KAYAÇLARI AYIRT ETMEK İÇİN DİKKATLİ ARAZİ GÖZLEMİ YAPILMALIDIR . (COLEMANN,1972A)MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ OFİYOLİT SERİYE AİT LÖKOKRATİK KAYAÇLAR GENELLİKLE ORTA VE İNCE TANELİ OLUP ESAS OLARAK KUVARS VE PLAJİOKLAS İÇERMEKTEDİRLER . HACİM OLARAK %10’DAN AZ ORANDA DA FERROMAGNEZYUMLU MİNERALLER BU KAYAÇLAR İÇİNDE BULUNUR. KAYACIN İÇERDİĞİ BÜTÜN PLAJİOKLASLAR, ORTA KISIMLARI KALSİYUMCA , KENAR KISIMLARI DA SODYUMCA ZENGİN OLMAK ÜZERE ZONLANMIŞ OLABİLİR PLAJİOKLAS KUV ARSKARAKTERİSTİK OLARAK OFİYOLİTİK LÖKOKRATİK KAYAÇLAR ÇOK AZ MİKTARDA POTASYUM İÇERİRLER, BU DA MEVCUT PLAJİOKLASLARDAN GELMEKTEDİR. LÖKOKRATİK KAYAÇLARDA TANINAN BİRİNCİL FERROMAGNEZYEN MİNERALLER HORNBLEND VEYA PİROKSENLERDİRBU KAYAÇLARDA DEMİR AZ OLMASINA RAĞMEN, AKSESUAR MİNERAL OLARAK MANYETİT-İLMENİT İÇİÇE BÜYÜMELERİNE RASTLANIR. BU KAYAÇLAR BAZALTİK BİR MAGMANIN DİFFERESİYASYON ÜRÜNÜNÜ TEMSİL ETTİĞİNDEN, KOMPOZİSYONLARI ALBİT GRANİTLERDEN TRONDİYEMİTLERE VE TONALİT VE DİYORİTLERE KADAR DEĞİŞMEKTEDİR. MEVCUT MODAL ANALİZLERİ KUVARS-PLAJİOKLAS-ALKALİ FELDSPAT ÜÇGENİ ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDE KUVARS-PLAJİOKLAS EKSENİ ÜZERİNE YERLEŞMEKTEDİRLER. (ŞEKİL 16)BU LÖKOKRATİK KAYAÇLAR, IUGS KLASİFİKASYONUNA GÖRE , BİYOTİT VE HORNBLENDCE ZENGİNSE (>%10) TONALİT OLARAK ADLANDIRILMAKTA , MAFİK MİNERAL MİKTARI %10’ DAN AZ İSE TRONDİYEMİT OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR.(STRECKEİSEN,1973) PLAJİOKLASLARIN ANORTİT ORANLARI %10’DAN AZ İSE, ALBİT GRANİT OLARAK İSİMLENDİRİLMEKTEDİRLER.? BU KAYAÇLARIN ÇOK GENİŞ BİR KUVARS- FELDSPAT MİKTAR ARALIĞINA SAHİP OLMALARI SEBEBİYLE BİRÇOK ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ÇOK DEĞİŞİK İSİMLER İLE ADLANDIRILMIŞLARDIR. COLEMANN VE PETERMAN (1975) İSE , BU KAYAÇLARA GENEL BİR İSİMLENDİRME OLARAK OKYANUSAL PLAJİOGRANİTLER ADINI VERMİŞLERDİRCOLEMANN TARAFINDAN İNCELENEN BÜTÜN PLAJİOGRANİTLER DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMANIN ETKİSİNDE KALMIŞLARDIR. BU KAYAÇLAR, EPİDOT,KLORİT,AKTİNOLİT VE ALBİT’İ YENİ MİNERALLER OLARAK İÇERMEKTEDİRLER. DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMAYA YER YER METASOMATİZM DE EŞLİK ETMEKTEDİR. METAMORFİZM VE METASOMATİZME RAĞMEN, KAYAÇLARIN MODAL ANALİZLERİ VE MAGMATİK DOKULARI, BU LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN SUBALKALİ BAZALTİK BİR MAGMANIN BİRİNCİL DİFFERESYASYONU İLE OLUŞTUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR?MAGMATİK DOKUNUN KORUNMASI VE METAMORFİK DOKUNUN - YAPININ YOKLUĞU, METAMORFİZMİN DURAYLI BİR TERMAL OLAY OLDUĞUNU VE BUNUN MUHTEMELEN YAYILMA MERKEZLERİNDEKİ YÜKSEK ISILI AKMA İLE BAĞLANTILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. (GASS AND SNEWİNG,1973)KÜÇÜK KÜTLELER HALİNDE GÖRÜLEN PLAJİOGRANİTLERİN DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMA ETKİSİ GÖSTERDİKLERİ VE EPİDOT, KLORİT, AKTİNOLİT VE ALBİT İHTİVA ETTİKLERİ GÖZLENMİŞTİR. YER YER METASOMATİZMANINDA DÜŞÜK DERECELİ METAMORFİZMAYA EŞLİK ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR. ESAS MİNERALLERİ PLAJİOKLAS VE Q’ DIR.YÜKSEK SİLİKA, AZ VEYA ORTA DEĞERDE ALUMİNA, AZ ORANDA FE, MG VE SON DERECE AZ ORANDA K 2 O ,OKYANUS PLAJİOGRANİTLERİNİN VE BUNLARIN BİRLİKTE BULUNDUĞU KAYAÇLARIN GENEL KARAKTERİDİRJ E O K İ M Y A ? PLAJİOGRANİTLER VE BİRLİKTE BULUNDUKLARI KAYAÇLAR, YÜKSEK SİLİKA, AZ-ORTA DEĞERLİ ALUMİNA, DÜŞÜK DEĞERLİ DEMİR,MAGNEZYUM VE SON DERECE AZ K 2 O İLE KARAKTERİZE EDİLMEKTEDİR. (TABLO 5) ? NORMATİV ORTOKLAZIN KAYAÇTAKİ MİKTARI %4 MOL KADARDIR VE PLAJİOKLAZLARIN ANORTİT MİKTARI AN 21 -AN 61 ORANINDA DEĞİŞMEKTEDİR. ? AN MİKTARINDAKİ BU GENİŞ ARALIK, BAZALTİK KOMPOZİSYONDAN LÖKOKRATİK KAYAÇLARA DOĞRU DEĞİŞİM GÖSTERMEKTEDİRNORMATİV ORAN VE AB DEĞERLERİNİN ÜÇGENLER ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ, BUNLARIN DÜŞÜK BASINÇLI TEK FELDSPAT ALANINA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR. (ŞEKİL 17) O’CONNOR’UN (1965)’DE YAPTIĞI AYNI İŞLEMDE LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN TRONDİYENİT VEYA TONALİT (DASİT) ALANINA DÜŞTÜKLERİ GÖRÜLMÜŞTÜR. O’CONNOR’UN YAPTIĞI ÇALIŞMANIN KİMYASAL, IUGS’NİN YAPTIĞI ÇALIŞMANIN MODELLERE DAYANDIĞINA DİKKAT EDİLMELİDİROKYANUSAL PLAJİOGRANİTLERDEKİ NORMATİV FELDSPAT ORANLARININ DİFFERENSİYASYONLA OLUŞAN KITASAL BAZALTİK MAGMAYA AİT GRANOFİRLERDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI, GRANOFİRLERİN 20 MOL %’DAN FAZLA ORTOKLAZ İÇERDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTIR.BAŞLANGIÇ SIVISI OLARAK ORTALAMA BİR YARI-ALKALİ OKYANUSAL BAZALT KULLANILIRSA, OFİYOLİTİK LÖKOKRATİK KAYAÇLARIN KALKALKALİ BİR TREND YERİNE TOLEİTİK DİFFERENSİYASYONUN TRENDİNİ TAKİP EDECEĞİ BELİRLENMİŞTİR. (ŞEKİL 18) OFİYOLİTİK SERİLERİN BELKİDE EN ÖNEMLİ KİMYASAL KARAKTERİ, SON DERECE AZ, DÜŞÜK POTASYUM DEĞERİNE SAHİP OLMALARIDIR .OKYANUSAL PLAJİOGRANİTLER KITASAL GRANOFİRLERDEN DAHA AZ POTASYUM İÇERMEKTEDİRLER.(K 2 O*100)/(NA 2 O+K 2 O) ORANI GRANOFİRLER İÇİN YAKLAŞIK %49 İKEN BU DEĞER PLAJİOGRANİTLERDE %5 CİVARINDADIR VE BU İKİ ALAN ÇAKIŞMAMAKTADIR. ANCAK OFİYOLİTLERDE METAMORFİZMA VE METASOMATİZMA SEBEBİYLE BU TİP KARŞILAŞTIRMALAR YAPILIRKEN ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİRÖRNEĞİN, HUGHES (1973), GEÇENLERDE BİRÇOK SPİLİT’İN VE KERATOFİRLERİN METASOMATİK ORİJİN OLDUĞUNU ÇOK SIKI BİR ŞEKİLDE SAVUNMUŞTUR. FAKAT ÖZET OLARAK İFADE ETMEK GEREKİRSE, YARI ALKALİ TOLEİTİK BİR MAGMANIN SIĞ DERİNLİKLERDE DİFFERENSİYASYONA UĞRAMASIYLA BU LÖKOKRATİK KAYAÇLARI ÜRETTİĞİNE DAİR KUVVETLİ DELİLLER VARDIR. OKYANUSAL BAZALTLARIN ANA MAGMASI POTASYUMCA ÇOK FAKİRDİR VE DOLAYISIYLA BUNUN DİFFERENSİYASYONU İLE OLUŞAN ÜRÜNLER DE POTASYUMCA ÇOK FAKİRDİR.