Maden Yatakları Madenlerin oluşumu ile İlgili Teoriler * TECRÜBEYE DAYALI ÖĞRENMELER ( RENK, SERTLİK, PARLAKLIK V .S. ) * DÜNYANIN CANLI OLDUĞUNUN YUNANLI FİLOZOFLARCA DÜŞÜNÜLMESİ. * MASİF CEVHERLERiN BIR ÇEKiRDEKTEN BÜYÜDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMÜŞ. * ALTIN VE GÜMÜŞÜN OLGUNLAŞMIŞ CU , ZN, PB OLDUĞU DÜŞÜNÜLMÜŞ. * NATURALİSTLER CEVHERLERİN GÖVDESİNİN DÜNYA MERKEZİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞLER. * 16.-17. YÜZYILLARDA PLANETLERİN VE DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİ DÜŞÜNÜLMÜŞ * İLK MODERN TEORİLER 16. YY DA AGRİCOLA TARAFINDAN DÜŞÜNÜLMÜŞ. A-) MADENLER YAN KAYAÇLARDAN DAHA GENÇ B-) MADENLER KANALLARDAN ÇÖZELTİLER HALİNDE GEÇERKEN ÇÖKELMİŞLER. * DANİMARKALI STENO ( 1699 ) DA CEVHERLERİN ÇATLAKLARDAN ÇIKAN BUHARLARDAN İTİBAREN OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEMİŞTİR. * HENKEL VE ZİMMERMAN ( 1746 ) DA, BUHARLARIN ÇÖZÜNMÜŞ KAYA MALZEMESİ VE CEVHER İÇERDİKLERİNİ BELİRLEMİŞLERDİR. * VON DOPPEL (1749 ) DAMAR TİPİ – TABAKALI TİP MADENLERİN OLUŞUM FARKLILIĞINI AÇIKLAMIŞTIR.* DELIUS ( 1770 – 73 ) YÜZEYE YAKIN ALTERASYONU VE ALT KISIMDAKI CEVHERLERLE BAĞLANTISINI ILK AÇIKLAYAN KİŞİDİR. * CHARPENTIER ( 1778 – 1799 ) PB- AG YATAKLARINI – ALTERASYONU , LATERAL ZENGINLEŞMEYİ VE CEVHER- YAN KAYAÇ GEÇİŞİNİ AÇIKLAMIŞTIR * GERHARD ( 1781 ) LATERAL SEGREGASYONA AÇIKLIK GETİRMİŞ BAZI CEVHERLERİN YAN KAYAÇTAN SÜZÜLEREK GELDİĞİNİ GÖRMÜŞTÜR. * LATERAL SEGREGASYON 100 YIL İHMAL EDİLMİŞ VE 1882’ DE SANDBERGER TARAFINDAN TEKRAR GÜNDEME GETİRİLMİŞTİR. * HUTTON ( 1788- 1795 ) BİR PLÜTONİSTDİR. A- MAGMATİK KAYAÇLAR VE CEVHERLER BİR MAGMADAN KAYNAKLANMAKTADIR. B- HİDROTERMAL SULARIN KAYAÇLARI SÜZEREK CEVHERİ OLUŞTURDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. C- ZAYIF ZONLARIN CEVHER YERLEŞİMİ İÇİN UYGUN ALAN OLDUĞUNU GÖRMÜŞTÜR. * J. BRUNNER ( 1801 ) MAGMATİK DİFFERENSİYASYONU DÜŞÜNEN İLK KİŞİDİR. * BREİSLAK ( 1801 ) MAGMATİK SEGREGASYONU VE CEVHER – KAYAÇ TABAKALANMASINI GÖZLEMLEMİŞ KİŞİDİR.* A. WERNER ( 1791 ). CEVHERLERİN ÖNCE BAZALT , KT, KÇT GİBİ DENİZLERDE OLUŞTUĞUNU SONRA ÇATLAKLARA TAŞINDIĞINI DÜŞÜNMEKTEDİR. * 1789’ DA CORNİSH POMPASI BULUNDU VE SU TABLASI ALTINDA ÇALIŞMAK MÜMKÜN OLDU * 19. YY KOMPLEKS TEKTONIK – MAGMATIK BIRLIKLER - OROJENIK KUŞAK KA VRAMI GELİŞMİŞTİR NİKEL NORİT- PERİDOTİTLERLE DİSSEMİNE BAKIR MONZONİT, KUV ARS MONZONİTLERLE KALAY GRANİT PEGMATİT GİBİ KAYAÇLARLA * 19. Y.Y ORTALARI FRANSIZ- BEAUMONT’ UN JEOLOJİ VE YAPISAL JEOLOJİ İLE MADEN İLE İLİŞKİSİNİ VE HİDROTERMAL ÇÖZELTİLERİN ÖNEMİNİ FARK ETMİŞTİR. * 19. Y.Y SONLARINDA DA BİRÇOK BİLİM ADAMI TAŞINMA VE YERLEŞİM ÜZERİNE FİKİR YÜRÜTMÜŞTÜR. * LİNDGREN, MADEN YATAKLARINI SINIFLANDIRMIŞTIR. ANCAK ÇALIŞMA SÜREKLİ DEĞİŞİME UĞRAMIŞTIR. A- PLAKA TEKTONİĞİNİN BULUNUŞU B- SIVI KAPANIM ÇALIŞMALARI C- YARI DENİZEL VOLKANİZMA FAKTÖRÜ * BARNES, BARTON VE HELGESON, METALLERİN HİDROTERMAL AKIŞKANLARDA KOMPLEKS KLORİNLER VE SÜLFÜR BAZLI İYONLAR ŞEKLİNDE TAŞINDIĞINI BELİRTMİŞLERDİR