Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliğine Giriş Konstrüksiyon Ders Notu 2 Makina Mühendisliğine Giriş–Konstrüksiyon Dersi Veren Öğretim Elemanı: Arş.Gör. C. Oktay AZELOĞLU Web: www.yildiz.edu.tr/~azeloglu E-Mail: azeloglu@yildiz.edu.tr Görüşme Saatleri: Pazartesi 13:00 –15:00 Cuma 14:00 –16:00 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comMakina Mühendisliğine Giriş–Konstrüksiyon 8.Örnek Konstrüksiyon Problemleri ve Tasarım Süreçleri PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÖrnek Konstrüksiyon Problemleri ve Tasarım Süreçleri 1.Otomobil Motoru Krank Mili Tasarımı 2. Çift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Teknik iş (ödev) : 90 kW’lıkbir dieselmotoru için krank mili. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ödevin Aydınlatılması 1.Ödevin Aydınlatılması ve Açıklanması - Ödevin özünedir? -İstekler içinde tam, açık ve doğru olanlar hangileridir? -Ödevde istenmeyen ancak çözüme gidebilmek için bilinmesi gereken neler var? -Ödevde önceden konan şartlar gerçek şartlar mıdır?(Kısıtlar gerçek midir?) -Yeni çözümler ve geliştirmeler için hangi yollar serbesttir? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ödevin Aydınlatılması 2. Ayrıntılı Bir İstekler Listesinin Hazırlanması A. Zorunlu İstekler: A.1.Kesin İstekler: 1500 d/d ’da 90kW güçüretilmeli. A.2.Sınırlar(Kısıtlar):Krank milinin uzunluğu 706,5 mm’yi geçmemeli. Krank milinin en dış çapı 201mm olmalı. Ağırlığı 10 –12 kg arasında olmalı. B. Arzular: Montaj ve demontaj kolaylığı olmalı. C. Hedefler: Daha sonra çok daha hafif bir tasarım düşünülecektir. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Kavramsal Tasarım Temel Problemin Ortaya Konması : 1500 d/d’da90 kWgüçüreten bir dieselmotorun krank milinin belirlenen ölçülere göre tasarımı. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Kavramsal Tasarım Çözüm Prensiplerinin Aranması: 1.Küresel grafitli döküm yoluyla üretim 2.Dövme yoluyla üretim PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Kavramsal Tasarım Çözüme İlişkin Fikir: 1500d/d ’da 90kW güçüretecek dieselmotorun krank mili küresel grafitli döküm yoluyla üretilecek. Buna uygun bir tasarımın gerçekleştirilmesi. Krank milinin belirlenen ölçülere göre tasarımı. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Nesnel Tasarım Taslaklar ve şekil tasarımları, teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yapılması. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Nesnel Tasarım En iyileme(optimizasyon) yapılması ve taslakların tamamlanması, fiyat ve hatalar açısından kontrol etme süreci, parça listesi ve üretim dökümanlarının hazırlanması. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Ayrıntılı Tasarım Son detayların ve üretim dökümanlarının tamamlanması, bütün dökümanların kontrol edilmesi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Çözüm Tasarımı gerçekleştirilen krank milinin üretimine geçilmesi. Dökümantasyon İmalat PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comOtomobil Motoru Krank Mili Tasarımı Çözüm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Teknik iş (ödev) : Bir fabrikada kullanılacak 20 ton yük kapasiteli köprülüvinç. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Ödevin Aydınlatılması 1.Ödevin Aydınlatılması ve Açıklanması - Ödevin özünedir? -İstekler içinde tam, açık ve doğru olanlar hangileridir? -Ödevde istenmeyen ancak çözüme gidebilmek için bilinmesi gereken neler var? -Ödevde önceden konan şartlar gerçek şartlar mıdır?(Kısıtlar gerçek midir?) -Yeni çözümler ve geliştirmeler için hangi yollar serbesttir? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Ödevin Aydınlatılması 2. Ayrıntılı Bir İstekler Listesinin Hazırlanması A. Zorunlu İstekler: A.1.Kesin İstekler: Kaldırma kapasitesi 20 ton olacak. 30x10 m2’lik bir alanı tarayabilecek. Kaldırma yüksekliği 5m olacak. Kaldırma hızı 20m/dkolmalı. İlerleme hızı 30m/dkolmalı. A.2.Sınırlar(Kısıtlar):Kullanılan elektrik enerjisi 220V ve 50Hz olmalı. Toplam zati ağırlık 4 tonu geçmemeli. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Ödevin Aydınlatılması 2. Ayrıntılı Bir İstekler Listesinin Hazırlanması (Devam) B. Arzular: Mümkünse bakım kolaylığı olmalı. Mümkünse elektrik motorları ani ivmelendirilebilme özelliğine sahip olmalı. C. Hedefler: İleride yürüme hareketi 2 ayrı hızda gerçekleştirilecek şekilde düzenlenebilmeli. İleride çeşitli yük tutma elemanları monte edilebilecek düzenlemeler yapılmalı. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Kavramsal Tasarım Temel Problemin Ortaya Konması : 20 ton yük kaldırma kapasitesine sahip zati ağırlığı maksimum 4 ton olan bir köprülüvincin tasarımı. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKöprülüVinçTasarımı Kavramsal Tasarım Çözüm Prensiplerinin Aranması: 1.Tek Kirişli (Monoray) KöprülüVinç. 2.Çift Kirişli KöprülüVinç. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Kavramsal Tasarım Çözüme İlişkin Fikir: 20 ton yük kaldırma kapasitesine sahip çift kirişli gezer köprülüvinçtasarımı. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Kavramsal Tasarım Taslaklar ve şekil tasarımları, teknik ve ekonomik değerlendirmelerin yapılması. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Nesnel Tasarım En iyilemeyapılması (optimizasyon) ve taslakların tamamlanması, fiyat ve hatalar açısından kontrol etme süreci, parça listesi ve üretim dökümanlarının hazırlanması. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Ayrıntılı Tasarım Belirleyici çizimler PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Ayrıntılı Tasarım Belirleyici çizimler PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Ayrıntılı Tasarım Belirleyici çizimler PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Ayrıntılı Tasarım PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Ayrıntılı Tasarım Son detayların ve üretim dökümanlarının tamamlanması, bütün dökümanların kontrol edilmesi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Çözüm Tasarımı gerçekleştirilen çift kirişli gezer köprülüvincin üretimine geçilmesi. İmalat Dökümantasyon PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comÇift Kirişli Gezer KöprülüVinçTasarımı Çözüm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comKonstrüksiyon Anabilim Dalı Makina Mühendisliğine Giriş PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com