Malzeme Karakterizasyonu ve X Işınları MALZEME KARAKTERİZASYONU-Bölüm 1-Metalografi MALZEME KARAKTERDZASYONU BÖLÜM 1 METALOGRAFDŞekil 1.1. (a) Kalıplanmış numune (b) Kelepçelerle tutturulmuş numuneŞekil 1.2. Eğik kesiti alınan numunenin ince kenar bölgesinin incelenme yüzeyiŞekil 1.3. Bir numuneden alınan boyuna ve enine kesit Numune Yüzeyi Tablo 1.1. Zımpara Kağıtlarının TasnifiŞekil 1.4. Tane boyutu-mesh değeri ilişkisi 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Tane Boyutu (µm) 0 200 400 600 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Mesh Değeri [ASTM] Tane Boyutu (µm)Tablo 1.2. Aşındırıcıların numune hazırlamada kullanım alanlarıTablo 1.3. Aşındırıcı olarak kullanılan bazı seramiklerin sertlik değerleriTablo 1.3. Kimyasal Dağlama YöntemleriTablo 1.4. Çelikler için kullanılan dağlayıcılarTablo 1.5. Aluminyum ve alaşımları için kullanılan dağlayıcılarŞekil 1.5. Çok fazlı yapılardaki dağlama mekanizması Numune (Anot)Şekil 1.6. Tane sınırlarında; (a) dağlama sonucu vadi oluşumu ve (b) mikroskopta görünümü ( a) (b)Şekil 1.7. Elektrolitik parlatma düzeneğiŞekil 1.8. Elektrolitik parlatma ve dağlamada akım yoğunluğu- potansiyel eğrisiTablo 1.6. Renklendirici DağlayıcılarŞekil 1.9. Bir dalganın tanımıŞekil 1.10. Kaplanmış bir metalin yüzeyiŞekil 1.11. Bir renk filtresinin geçirgenlik karakteristiği. % 22 geçirgenlik değerindeki yarı değer genişliği (Hwb) yaklaşık 10 nm’dirŞekil 1.12 Buharlaştırma cihazının şematik görünümüŞekil 1.13. Sputterlama sisteminin şematik görünümüŞekil 1.14. Bakır bağlantı parçasının yandan görünüşü. Kaba tane oluşumuyla birlikte sıcak yırtılma görülmektedirŞekil 1.15. Dökme çelik parçası içindeki boşluklarŞekil 1.16. Çelik ingotun içindeki blok lunkeriŞekil 1.17. Durgunlaştırılmamış çelik ingotunda Baumann baskısı; blok segregasyonuŞekil 1.18. Bir krank milinde lifli yapıŞekil 1.19. Aşırı dövülmüş bir krank milinde lifli yapıŞekil 1.20. Cr-Ni çeliğinden yapılmış dövme mil gövdesindeki lifli yapıŞekil 1.21. Demir karbon denge diyagramıŞekil 1.22. % 0.8 Karbon içeren çelikte saf perlitik mikroyapıŞekil 1.23. Düşük karbonlu çeliklerde ferritik, perlitik mikroyapı oluşumları (%0-0.16 C)Şekil 1.24. Düşük karbonlu çeliklerde ferritik, perlitik mikroyapı oluşumları (%0.35-0.6 C)Şekil 1.25. Ötektoid Üstü çeliklerde ferritik, perlitik mikroyapı oluşumları (%0.85-1.5 C)Şekil 1.26. Ötektoid bileşimde sorbit oluşumuŞekil 1.27. Düşük karbonlu çeliklerde iğnesel ferrit oluşumuŞekil 1.28. Beynit mikroyapıları; (a) ince iğnesel beynit (b) kaba iğnesel beynit (c) iğnesel-tanesel beynit geçişi (d) tanesel beynitŞekil 1.29. Orta karbonlu çelik malzemede martenzit oluşumuŞekil 1.30. Yüksek karbonlu çelik malzemede martenzit ve kalıntı östenit oluşumuŞekil 1.31. Yüksek hız çeliğinde değişik kontrast yöntemlerinin uygulanması: (a) Enterferans kontrastŞekil 1.31. Yüksek hız çeliğinde değişik kontrast yöntemlerinin uygulanması: (b) MC karbürlerin potensiyostatik olarak amonyumasetat ile kaplama dağlamasıŞekil 1.31. Yüksek hız çeliğinde değişik kontrast yöntemlerinin uygulanması: (c) Materyal kontrast, SEMŞekil 1.32. 11.5SiAl alaşımının tipik döküm yapısı x200Şekil 1.33. Stronsiyum ile modifiye edilmiş 11.5 SiAl alaşımı x200Şekil 1.34. % 7.4 Ca, % 0.8 Si, % 0.2 Ti içeren Al-alaşımıŞekil 1.35. % 4.2 Cr içeren Al-alaşımıŞekil 1.36. % 10 Cu, %2 Mg içeren Al-alaşımı q :Al2O3, S:Al2CuMgŞekil 1.37. % 2.3 Cu, % 14 Mg içeren Al-alaşımıŞekil 1.38. % 6 Fe, % 2 Mn içeren Al-alaşımıŞekil 1.39. % 6 Ni, % 0.3 Fe içeren Al-alaşımıŞekil 1.40. % 4 Fe, % 5.2 Si içeren Al-alaşımı. ?: Al 12 Fe 3 Si ß: Al 9 Fe 2 Si 2Şekil 1.41. % 0.2 Fe, % 3.5 Mg, % 10 Si ß: Al 9 Fe 2 Si 2