Malzeme Karakterizasyonu ve X Işınları MALZEME KARAKTERİZASYONU-Bölüm 9-Görüntü Tasarımı MALZEME KARAKTERDZASYONU BÖLÜM 9 GÖRÜNTÜ TASARIMIŞekil 9.1.Şekil 9.2Şekil 9.3. Normlanmış en önemli 3 görüntü formatıŞekil 9.4.Şekil 9.5. Netlik derinliği (a) Optik mikroskopta kaplama yüzeyinde partikül görüntüsü. Netlik derinliği düşük olması nedeniyle kaplama yüzeyindeki netlik kaybına dikkat ediniz.(b) Taramalı elektron mikroskobunda saat vidası görüntüsü. Netlik derinliği yüksek