1 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Menenjit Şekil 1: Kernig belirtisi: kalça 90° fleksiyonda iken diz tam ekstansiyona getirilemezŞekil 2. Ense sertli ği: Hasta ensenin fleksiyonuna direnç gösterir Brudzinski: Ensenin fleksiyonunda hasta dizlerini karnına çekerŞekil 3. Meningokoksemili hastada ekstremitelerde purpura, pete şiv e g e n i ş kanamalarŞekil 4. BOS Gram boyamasında gram pozitif diplokoklar- Streptococcus pneumoniaeŞekil 5. BOS Gram boyamasında gram negatif kokobasiller- Neisseria meningitis