Doğum Metabolizma Hastalıkları HASTALIKLARI HASTALIKLARI hipokalsemi ile karakterize akut bir metabolik bozukluktur. hipokalsemi ile karakterize akut bir metabolik bozukluktur. sitrat veya serbest iyonize olarak bulunur. serumunda 8- sitrat veya serbest iyonize olarak bulunur. serumunda 8- Hipokalsemi genellikle gebelikten laktasyona barsaklardan Ca emilimini ve rezerv dokulardan Ca Hipokalsemi genellikle gebelikten laktasyona barsaklardan Ca emilimini ve rezerv dokulardan Ca PARATHORMON PARATHORMON ; barsaklardan Ca emilimini ve kemiklerden Ca ; barsaklardan Ca emilimini ve kemiklerden Ca SEMPTOMLAR SEMPTOMLAR Hipokalsemi ile birlikte Hipomagnezemi de varsa tetani ve - - 1500 ml verilmesiyle - Hipokalsemi ile birlikte Hipomagnezemi de varsa tetani ve - - 1500 ml verilmesiyle - aspirasyon pneumonisi ile komplike olaylarda aspirasyon pneumonisi ile komplike olaylarda Kafein 4-16 ml (1- 750-1500 ml IV Ca zehirlenmesi halinde; 300 ml IV Kafein 4-16 ml (1- 750-1500 ml IV Ca zehirlenmesi halinde; 300 ml IV hipofosfatemi devam ediyor olabilir bifosfat 200 ml IV) takiben 500 ml IV veya Deksametazon 20 mg yada Flumetazon 10 mg IM verilir. - hipofosfatemi devam ediyor olabilir bifosfat 200 ml IV) takiben 500 ml IV veya Deksametazon 20 mg yada Flumetazon 10 mg IM verilir. - Rp 1- Kafein fl -16 cc SC No:1K 2- Atropin fl 3- Calphon, Cal-Vet, Kalsimin, Surcalse, Calcium fort, Kalsivet fort, Cal D-Mag 4- Catosal fl Fosfotonik fl No: II fl Rp 1- Kafein fl -16 cc SC No:1K 2- Atropin fl 3- Calphon, Cal-Vet, Kalsimin, Surcalse, Calcium fort, Kalsivet fort, Cal D-Mag 4- Catosal fl Fosfotonik fl No: II fl HASTALIKLAR; -12 saat Obturator sinir felci HASTALIKLAR; -12 saat Obturator sinir felci - , , ile karakterize bir karbonhidrat Normalde 100 ml kanda 40-60 mg olan Glukoz, 18- -15 mg olan Keton cisimcikleri, 15-75 - , , ile karakterize bir karbonhidrat Normalde 100 ml kanda 40-60 mg olan Glukoz, 18- -15 mg olan Keton cisimcikleri, 15-75 (RUMENDE) (RUMENDE) Acetic asit Butyric asit Propionic asit (Acetil Coenzym A) GLUCOSE LACTOSE (RUMENDE) (RUMENDE) Acetic asit Butyric asit Propionic asit (Acetil Coenzym A) GLUCOSE LACTOSE ve ( 2) Ortamda yeterince OXALACETAT varsa, Acetil coenzym A, TCA ve ( 2) Ortamda yeterince OXALACETAT varsa, Acetil coenzym A, TCA SEMPTOMLAR ASETON KOKUSU duyulur. SEMPTOMLAR ASETON KOKUSU duyulur. FLUMETAZON BETAMETAZON 10- DEKSAMETAZON ACTH 200- -500 ml verilmesi rumende MELAS FLUMETAZON BETAMETAZON 10- DEKSAMETAZON ACTH 200- -500 ml verilmesi rumende MELAS Tarih Tarih Rp No: 1B 2) Flumetazon Betametazon fl 10-60 mg Deksametzon No: 1B S. Adaleye 3) ACTH 200-600 IU No:1K S. IM imza Tarih Tarih Rp No: 1B 2) Flumetazon Betametazon fl 10-60 mg Deksametzon No: 1B S. Adaleye 3) ACTH 200-600 IU No:1K S. IM imza -4 HAFTASINDA, ile ortaya -4 HAFTASINDA, ile ortaya SEMPTOMLAR Anoreksi, Durgunluk, Parezis Sinirsel semptomlar; Boylu boyunca yatma Amarosis SEMPTOMLAR Anoreksi, Durgunluk, Parezis Sinirsel semptomlar; Boylu boyunca yatma Amarosis 200-300 ml IV 100 IU IM ACTH 200 IU IM 1-3 Litre IV OPERASYON SEZARYEN -300 g TANE YEM veya MELAS 200-300 ml IV 100 IU IM ACTH 200 IU IM 1-3 Litre IV OPERASYON SEZARYEN -300 g TANE YEM veya MELAS OLAN) ineklerde ile karakterize metabolik bir K (POTASYUM OLAN) ineklerde ile karakterize metabolik bir K (POTASYUM - dokularda durur) Sadece kemiklerinde ossifikasyon mobilize olur. Erginlerde ise mobilizasyon yoktur. - dokularda durur) Sadece kemiklerinde ossifikasyon mobilize olur. Erginlerde ise mobilizasyon yoktur. SEMPTOMLAR NYSTAGMUS, SEMPTOMLAR NYSTAGMUS, 750-1500 ml IV % 10- 200-500 ml IV Rasyona koruyucu olarak; 60-120 mg 60-120 mg eklenir. 750-1500 ml IV % 10- 200-500 ml IV Rasyona koruyucu olarak; 60-120 mg 60-120 mg eklenir. ile seyreden bir bozukluktur. birlikte ile seyreden bir bozukluktur. birlikte SEMPTOMLAR 12 SAAT SONRA SEMPTOMLAR 12 SAAT SONRA 500-1000 ml IV % 25- 500 ml IV % 10- 300 ml IV . (ISOLAYTE) 1500-2000 ml IV KORUNMA 500-1000 ml IV % 25- 500 ml IV % 10- 300 ml IV . (ISOLAYTE) 1500-2000 ml IV KORUNMA - SEMPTOMLAR HUZURSUZLUK, HIZLI SOLUNUM, Daha sonraki evrede; - - SEMPTOMLAR HUZURSUZLUK, HIZLI SOLUNUM, Daha sonraki evrede; - 750-1500 ml IV CHLORAL HYDRATE 10-30 g oral yolla verilerek tetaniler engellenebilir. 750-1500 ml IV CHLORAL HYDRATE 10-30 g oral yolla verilerek tetaniler engellenebilir. , daha az ise ve - SEMPTOMLAR , , SOLUNUM YAN . Mukozalarda Pupilla 0.5 cc IM 5-15 ml/10 kg IV 50-100ml IV oral yolla verilir. HASTALIKLAR veya bir arada bulunabilir. Bunlar; Zehirlenmeler KUDUZ 1) Dejenerasyonu DURUMLAR Septik metritis, Septik mastitis, Peritonitis, Travmatik maddelerle zehirlenmeler. Retentio secundinarum ve septik metritisin komplikasyonu olarak - SEMPTOMLAR - ARKA Palpasyonda TIRNAK SICAKTIR Uterusa ; - - veya -2 cc, DINOLYTIC , BUZ KOMPRES -4 HAFTA SONRA SEMPTOMLAR : PGF2 a, Tetanoz antitoksini Trankilizanlar; - 1) HASTALIKLAR : Brucellosis, Vibriosis, Trichomoniasis, Leptospirosis, Tuberculosis, Mantarlar, Viruslar KISRAK: Salmonellosis, Equine Viral Arteritis (EVA), Rhinopneumonitis (EHV- 1), Contagious Equine Metritis (CEM) 2) HORMONAL BOZUKLUK SONUCU KISIRLIK 3) Yetersiz, Fazla, Dengesiz beslenme 4) 5) Hypoplasia Hermaphrodismus Freemartinism 1) Ovaryum Ovaryum hipoplazisi atrofik yada yetersiz beslenmeye 2) bozukluk BEYAZ RENGE 1) corpus uteri yoktur. 2) 3) Hafif olgularda; mevcuttur: 1) Tek veya her iki gonad ovaryum ve testis (Ovotestis) cinsiyete aittir. olup 4) CHORIO- BOZUKLUKLARI mg. Buna denilir. 13-15 cm 5- ERKEKLERDE KISIRLIK 1 2) 3) generandi)