Korozyon Metalik Kaplamaların Geleceği 1 METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 2 ? Metallerin, metalik kaplamalarla korozyondan korunması önemini yitirme yerine gittikçe daha yaygın hale gelmektedir. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 3 METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ ? Metalik malzemelerin üretim maliyetlerindeki artış, ? ham madde kaynaklarının azalması, ? cevher tenörlerindeki düşüş ? korozyon nedeni ile metallerin kısa sürede kullanılmaz duruma düşmelerinin önlenmesi zorunluluğu getirmişti. 4 ? Bu nedenle özelikle koruyucu niteliği yüksek çinko ve alaşımları gibi kaplama türlerinin önemi artmıştır. ? Örneğin otomativ sanayi metal kaplamaların yaygın kullanıldığı bir sanayi dalıdır. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 5 ? Otomobil karoserlerinde kullanılan değişik çinko kaplı saçların toplam ağırlığının karoser ağırlığına oranı ? Fransada %14, ? Amerika Birleşik Devletlerinde %50, ? Fiat araçalarında %70, Audi ve Porshe de %100 dür METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 6 ? Benzer şekilde büyük endüstriyel yapıların yerinde metalik kaplanmasında çinko ve alüminyum her zaman önemini koruyacaktır METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 7 ? Endüstriyel uygulamalarda özellikle akımsız nikel kaplamaların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. ? Hemen hemen her türlü endüstri dalında korozyondan koruma ve diğer amaçlarla kullanılan bu kaplamalar en çok elektronik ve kimya sanayinde kulanılmaktadır. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 8 ? Genelde akımsız nikel kaplamaların kullanımın ortalama yılda %10 artacağı tahmin edilmiştir. ? Elektrolitik nikel-krom kaplamaların kullanımı, tüketim artışı ile yakın ilişkilidir. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 9 ? Ülkelerin ekonomilerindeki gelişme veya duraklamaya paralel olarak bu tür kaplamaların önemi artmakta veya gerilemektedir METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 10 ? Günümüzde ortama daha dayanıklı, daha ince kaplama üretimi üzerinde çalışmalar yapılmakta yeni alaşımlar üretilerek özellikleri incelemektedir. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 11 ? Elektrolitik metal kaplama tesislerinin en önemli sorunlarından birisi çevre korunmasıdır METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 12 ? Son yıllarda bu alanda artan duyarlılık elektrolitik metal kaplama işlemini daha pahalı hale getirmiştir. ? Bu arada çevreyi daha az kirleten veya daha kolay atık sorunu çözülen kaplama çözeltileri önem kazanmıştır. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 13 ? Gelişmiş teknoloji ile yüzey kaplama yöntemlerinin özellikle elektronik ve yüksek teknoloji kullanan endüstri dallarında korozyondan koruma yönünden önemin artacağı şüphesizdir. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ 14 ? Elektronik sanayinde kullanılan kaplamaların korozyon sorunlarının çözülmesi de gün geçtikçe daha çok araştırmacıyı bu dala çekmektedir. METALİK KAPLAMALARLA KORUMANIN GELECEĞİ