Petrografi Metamorfik Petrografi METAMORFİK PETROGRAFİ Al ce zengın mınerallerın metamorfızması ıle Al silikat mineralleri oluşur Andalusüt -- kontak meta ile Sillimanit -- yüksek basınç ile Disten -- yüksek sıcaklı ve basınc ıle Ca ca zengın kayaclardan wollastonıt oluşur. (kontak) -skapolit -kordiyonit -granat: koyu, tek nikolde saydam 2. nıkolde sonuk İzotop mineraller 2. nıkolde soner. -epidot. -şist: dokusal olarak yapraklanmalı -hornfels: masıf kompak, kıl taslarının metamorfızası ıle -Milonıt: yönlü basınc, öğütülmüş kayaç -skarn : karbonatlı kayacın metamorfızması ıle madde alısverısıyle - metamorfızmada kımyasal degısım varsa metasomatıza