Genel Mide - 6 GASTRİK LENFOMA (Non Hodking lenfoman n en s k görülen tipi): %2 mide kanserine çok benzer yaln z semptomlar daha hafiftir. Tümör submukozal invaze ederse kesin s n rlar n saptamak zordur. Ortalama tümör çap 10 cm dir. Kesin tan : Gastroskopi ve biyopsi ile konur. Lokalize vakalarda radiakal subtotal gastrektomi + radyoterapi, diffüz vakalarda kemoterapi + radyoterapi, GASTRİK LEYOMİYOSARKOM: %1 oran nda görülür. Santral nekroz nedeni ile ülserleşerek GİS kanamalara yol açar ve kar n ağr s vard r. Teşhis: Baryumlu mide duodenum grafisi ve gastroskopi ile konur. Tedavi: Geniş rezeksiyon: Tümör kalmayacak şekilde 5 y l survi %50