Genel Mikropaleontoloji Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Micropaleontoloji Kesit Tipleri 1. Ekvatoryal Kesit Sarılım eksenine dik yönde olan kesittir 2. Aksiyal Kesit Sarılım eksenine paralel yönde olan kesittir 3. Oblik Kesit Sarılım eksenini herhanggi bir açıyla kesen ve ilk locadan (prolokulus ) gecen kesitir 4. Verev kesit Herhangi bir yönde rastgele yapılan kesittir. Mikro Fosil Çiziminde Gösterilmesi Gereken Yapıları 1. Localar 2. Prolokulus (ilk loca) 3. Kesitin tipi Aksiyal veya Ekvatoryal gibi 4. Duvar yapısı 5. Sarılım ekseni Not: Eğer bir suborderın özellikleri ve o subordera ait fosiller bilinirse ,aldığınız mikrofosil örneğinin Duvar Yapısı,Loca Sarılımı ve Yaşam tarzı genel bilgileri bilinebilir Not:Çizimler yapılırken duvar yapısı göz önünde bulundurularak çok koyu veya acık çizimler yapılmalıdır. Örneğin Hyalin duvar yapısına sahip bir mikro fosil çiziminin çok koyu olacak şekilde çizilmesi yanlıştır. Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) İndex Formlar Paleozoik Formalar 1. Archaediscus ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Fusullinina ? Family :Archaediscusidae ? Genus :Archaediscus ? Yaş :E.Carbonifer ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline/Microgranular ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Aksiyal 2. Endothyra ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Fusullinina ? Family :Endothyridae ? Genus :Endothyra ? Yaş :Carbonifer ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Calcerous Microgranular ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoriyal Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 3. Tetraxis ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Fusullinina ? Family :Tetraxidae ? Genus :Tetraxis ? Yaş :Carbonifer-Permian ? Loca Sarılımı :Yüksek Trochospiral ? Duvar Yapısı :Calcerous Microgranular/Hyaline ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Aksiyal 4. Eopolydiexodina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Fusullinina ? Family :Schawgerindae ? Genus :Eopolydiexodina ? Yaş :L.Permian ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Calcerous Microgranular ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoryal ? Not : Üstten alta Tectum ve keriotecha adı verilen 2 kısımdan oluşur. Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 5. Hemigordius ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Miliolina ? Family :Hemigordiopsidae ? Genus :Hemigordius ? Yaş :M.Carbonifer-Permian ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :İmperforate(deliksiz) Porcellaneous ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Aksiyal Mesozoik Formlar 6. Globoturucana ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Globigerinina ? Family :Globoturucanidae ? Genus :Globoturucana (Rosalina) ? Yaş :L.Cretaceous ? Loca Sarılımı :Trochospiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Planktonic ? Kesit Tipi :Aksiyal ? Not :Kalsiyum karbonat birikimlerinden oluşan karen (keel) yapıları vardır Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 7. Rugoglobigerina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Globigerinina ? Family :Globoturucanidae ? Genus :Rugoglobigerina ? Yaş :L.Cretaceous ? Loca Sarılımı :Trochospiral ? Duvar Yapısı :Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Planktonic ? Not :Globoturucanın olduğu bir kesitte rugoglobigerinada vardır ? Kesit Tipi :Aksiyal Senozoik Formlar 8. Globigerina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Globigerinina ? Family :Globigerinidae ? Genus :Globigerina ? Yaş :Paleocene -Günümüz ? Loca Sarılımı :Trochospiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Planktonic ? Kesit Tipi :Aksiyal Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 9. Assilina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Rotalina ? Family :Nummulitidae ? Genus :Assilina ? Yaş :Paleocene-Holocene ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Aksyial ? Not :Kavkının içerisine doğru gidildikçe Koyu kahve rengi yapılar görülür bu yapılara pillar adı verilir ve görevi kavkıyı güçlendirmektir 10. Nummulites ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Rotalina ? Family :Nummulitidae ? Genus :Nummulites ? Yaş :Paleocene-Holocene (Eocene için önemlidir) ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Benthic ? Not :Prolokulusun göze benzer şekli vardır ? Kesit Tipi :Aksiyal Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 11. Discocyclina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Rotalina ? Family : Discocyclinidae ? Genus : Discocyclina ? Yaş :M.Paleocene-Holocene ? Loca Sarılımı :Planispiral ? Duvar Yapısı :Perforate Calcerous Hyaline ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Aksiyal ? Not :Boyuna oldukça uzundur 12. Biloculina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Miliolina ? Family : Miliolidae ? Genus : Biloculina ? Yaş :Jura- Günümüz ? Loca Sarılımı :Milioline Coling ? Duvar Yapısı :İmperforate(Deliksiz) Calcerous Porcellaneous ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoryal ? Not :Localar karşılıklı gelecek şekilde dizilmiştir yani 2 loca arasındaki açı 180 derecedir Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 13. Triloculina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Miliolina ? Family : Miliolidae ? Genus : Triloculina ? Yaş :Jura- Günümüz ? Loca Sarılımı :Milioline Coling ? Duvar Yapısı :İmperforate(Deliksiz) Calcerous Porcellaneous ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoryal ? Not :Localar aralrında 120 derece olacak şekilde dizilmiştir 14. QuinQueloculina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Miliolina ? Family : Miliolidae ? Genus : Quinqueloculina ? Yaş :Jura- Günümüz ? Loca Sarılımı :Milioline Coling ? Duvar Yapısı :İmperforate(Deliksiz) Calcerous Porcellaneous ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoryal ? Not :Localar Aralarında 72 derece olacak şekilde dizilim gösterir yani her bir turda 5 tane loca bulunmaktadır. Her bir turda Triloculiniada 3 ,bilioculinda 2 loca vardır. Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) 15. Alveolina ? Kingdom : Protisa ? Phylum : Sarcodonia ? Order : Foraminiferida ? Suborder : Miliolina ? Family : Alveolinidae ? Genus : Alveolina ? Yaş : Eocene ? Loca Sarılımı :Milioline Coling veya planispiral ? Duvar Yapısı :İmperforate(Deliksiz) Calcerous Porcellaneous ? Yaşam Şekli :Benthic ? Kesit Tipi :Ekvatoryal Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Kingdom : Protista Phylum : Sarcodonia Class : Actinopoda Sublcass : RADIOLARIA ? 100-200µm arasında değişen boyutlarda ? Free –floating protistlerdir ? Endoplazma ,ektoplazma ve yalancı ayaklardan oluşur ? Opal-Silica iskelet yapısına sahiptir ? Asexual üreme Suborder’ları ? Albaillellaria (Ordovician-Permian) ? Spumelleria (Siluvrian-Günümüz) ? Entactinaria (Ordovician-Günümüz) ? Nassellaria (Ordovician-Günümüz) Ekoloji ve Yayılım ? Okyanusal koşullarda ? Fotik zonda ? Kıta yamacında ? Pelajik sedimanlarda(Çört,kireçtaşı…) ? Genel olarak Ordovicina-Günümüz Stratigrafik Önem ? Paleozoikte çökelen pelajik sedimanların çökelme zamanı hakkında bilgi verir. Özellikle derin deniz çökelleri (çört , bantlı çört gibi ) için önemlidir Kingdom : Protista Phylum : Ciliophora Suborder : Tintinnia ve Calpionellids ? Bol bulunurlar ? Kalkerli tintinnidler biyostratigrafik öneme sahiptirler ? Silindirik, konik şekillerde ? Tüm deniz ,okyanus ,acı göller gibi alanların fotik zonlarında yaşayabilirler ? İnce taneli pelajik kireç taşlarında bulunurlar ? Tintinidler Ordovician –Permian ? Calpionellidler L.Jura – E.Cretaceous Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Kingdom : Protista Division : Chrysophyta Class : Bacilleriophyrea (DIATOMS) ? Fotosentetik pigmentler içerirler ? Tek hücreli alglere benzeyen bitki kökenlidirler ? Tek veya koloni olarak yaşarlar ? 20-200µm boyutlarında ? Opal-Silica duvar yapısı ? Çok sayıda diatom içeren kayaçlara Diatomit denir ? Benthic ve Planktonic ? Göl, akarsu, lagün, deniz, okyanus gibi ortamların fotik zonlarında ? Cretaceous için önemlidir Paleocene – Günümüz ? Preparat olarak incelenir Kingdom : Protista Division : Chrysophyta Class : Coccolithophyceae ? Fotosentetik pigmentler içerir ? Kalkerlidirler ? Asexual üreme ? 3-15 µm boyuntunda ? Planktonik ? Fotik zonda yaşarlar ? 1lt suda 100.000den fazla bulunabilir ? Jura – Günümüz ? Preparat olarak incelenir Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Kingdom : Protista Division : Phyrrhophyta DINOFLAGELLATES ? 20-150 µm boyutlarında ? Hem bitki hemde hayvandır çünkü , selülozdan oluşan duvara sahiptir ? Klorofil pigmentlerini içerir ? 50m derinliğe kadar ? 1-35 C sıcaklıkta ? Jeocografik önem ? Jura-Cretaceous ? Preparat olarak incelenir Kingdom : Animalia Phylum : Crustacea Class: OSTRACODA ? En gelişmiş mikroorganizmadır ? 0,5-1mm ile 7mm arasında değişen boyutlarda ? İçten ve dıştan kitin ile kaplı CaCO3 Kavkı ? Erkek ve dişisi vardır ? Taksonomik sınıflama için önemlidir Morfoloji ? 2 kapaktan oluşur ? Maximulla ,mendible, thorax, göz, ayak, antenulla yapıları Orders ? Paleocopida :Sırtları düzdür ? Podocopida :Convex sırt yapısı ve en yaygın görülen order ? Myodocopida :Planktonik yaşarlar ve menteşe bölgesi (2 kapağın birleştiği bölge) zayıftır Ekoloji ? Stratigrafiden çok paleortamsal bilgi verir ? Benthic veya planktonik (myodocopida) ? Tatlı su ,acı su ,göl ,bataklık ortamlarında yaşarlar Yayılım ? Leperdicopida Ordovician-Devonian ? Paleocopida Ordovician-Permian ? Podocopida Ordovician-Günümüz ? Myodocopida Siluvrian-Günümüz ? Tane form olarak incelenir Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Group : CONODONTOPHORİDA ? Metamorfizma derecesi hakkında bilgi verir ? 0,5-1 mm arasında boyutlarda ? Amber renginde ? Fosfatlı kavkı ? Nectobentik ? Koyu renkli şeyllerde bulunur ? Cambrian-M.Trias ? Tane form olarak incelenir Group : ACRİTARCHA ? Organik Duvar ? 20-150 µm boyutlarında ? Denizel şeyllerde, kireçtaşlarında ve kumtaşlarında ? Cambrian – Carboniferous ? Preparat olarak incelenir Group : CHITINOZOA ? Şişe, kavanoz şekilli ? 30-1500 µm boyutlarında ? Kitinden oluşan duvar yapısı ? Paleozoik kırıntılı kayaçlarda ? Cambrian – Günümüz ? Preparat olarak incelenir