Petrografi Mikroskop Özellikler MİKROSKOP ÖZELLİKLER -renk: 1. nikol rengi , el örnegi ve mikroskopta görülen renk farklı olabilir. -girişim rengi: 2. nikoldeki renk -pleokroizma: 1. nikolde tablayı döndürdüğümüzde renk değişimidir. -optik engebe: 1. nikolde mineralin icinde dağıldığı ortama kıyasla daha yüksekte görünmesidir -tek, cift optık eksen -,+ -Sönme: kristal kenarı veya dilinim hac kınına paralel getirilir, eger sonme varsa paralel sonme, eger tabla cevrılınce sonuyorsa egik sonme denır. Egık sonmede sonme acısı, ıkı farklı dondurme tarafından ıkı acı okunur, toplamı 90 olur, kucuk olan alınır. Dalgalı, pulsu.. -ikizlenme: 2. nikolde her ikiz bireyinin, tablayı cevirince değişik konumlarda sönme göstermeleri ve değişik grişim renklerine sahip olmaları durumu. -Şekil: özşekilli, yarı özşekilli, öz şekilsiz -Dilinim: tek yön: Eger dilinim yönüne paralel kesilmişse dilinim görülmez Çift yön: dilinimler arası acı belirleyicidir. Eger dilinime paralel kesilmisse tek yon görünür -catlaklar -bicim: cubuksu, iğnemsi, levha -sınır ilişkileri ve iç içe büyümeler -bozunma -parajenez: olivin kuvars bir arada bulunmaz, feldispatoid kuvars birarada bulunmaz -opak mıneral: ısıgı gecırmez. -İzotrop: 1. nikolde ışıgı gecirir, 2. nıkolde opak -anizotrop: 1. nikoldede 2. nikoldede ışığı gecirir.