Malzeme Karakterizasyonu ve X Işınları Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı 1 1 MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME VE TANI Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü2 IŞIK MİKROSKOBU Parlatılmış numunelerde uzamış MnS kalıntılarının Işık mikroskobu görüntüleri.3 Parlatılmış numunelerde kompleks kalıntılarının Işık mikroskobu görüntüleri. IŞIK MİKROSKOBU4 Parlatılmış numunelerde karbürlerin Işık mikroskobu görüntüleri. IŞIK MİKROSKOBU5 Ferritik bir çeliğin farklı kontrastlarda Işık mikroskobu görüntüleri (a) Aydınlık alan, (b) Netlik derinliği (a) (b) IŞIK MİKROSKOBU6 Ferritik bir çeliğin farklı kontrastlarda Işık mikroskobu görüntüleri (c) Karanlık alan, (d) Faz kontrastı (DIC) (c) (d) IŞIK MİKROSKOBU7 Dağlanmış numunede perlit ve tane sınırı ferriti mikroyapısı IŞIK MİKROSKOBU8 Dağlanmış numunede perlit mikroyapısı IŞIK MİKROSKOBU9 IŞIK MİKROSKOBU (a) Dağlanmış çelik numunede martenzit mikroyapısı (b) Dağlanmış dökme demir (hadde merdanesi) numunesinde plaka tipi martenzit ve kalıntı östenit mikroyapısı (a) (b)10 (a) Lamel grafitli gri dökme demirin dağlanmış halde ışık mikroskobu görüntüsü. (a) (b) IŞIK MİKROSKOBU Küresel grafitli gri dökme demirin dağlanmış halde ışık mikroskobu görüntüsü. (b)11 Yüksek hız çeliğinin (HSS) dağlanmış halde Işık mikroskobu görüntüleri (a) Aydınlık alan, (b) Faz kontrastı (DIC) (a) (b) IŞIKMİKROSKOBU12 Sertmetal numunenin dağlanmış halde Işık mikroskobu görüntüleri IŞIKMİKROSKOBU13 Keller ayracı ile dağlanmış Al-ötektik Si alaşımının mikroyapısı IŞIK MİKROSKOBU14 Keller ayracı ile dağlanmış Al-ötektik Si-% 5 Ti alaşımının Işık mikroskobu görüntüleri IŞIK MİKROSKOBU15 TiM1 (30 ml saf su+10 ml hidrojen florür (HF)+60 ml hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ayracı ile dağlanmış Ti 6Al 4V alaşımının Işık mikroskobu görüntüleri IŞIK MİKROSKOBU16 ELEKTRON MİKROSKOBU Sertmetal numunenin dağlanmış halde SEM görüntüleri (a) Topografik kontrast (b) Materyal kontrast (a) (b)17 ELEKTRON MİKROSKOBU Dökme demir (hadde merdanesi) numunesinin SEM görüntüleri18 4140 çelik tozlarının dağlanmış halde SEM görüntüleri ELEKTRON MİKROSKOBU19 Kalay tozlarının SEM görüntüleri ve toz boyutlarının ölçümü ELEKTRON MİKROSKOBU20 (a) Tel numunesinin kırılma yüzeyinde meydana gelen sünek kırılma (b) Zırh çeliği numunesinde meydana gelen gevrek kırılma ELEKTRON MİKROSKOBU (a) (b)