Mineraloji Mineraller - 4 Pirit Kimyasal Bileşimi, FeS2 Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Genellikle kübik, oktahedral, piritohedral kristalli İkizlenme, {011} yüzeyinde bazen çapraz ikizlerine rastlanır. Sertlik, 6 - 6.5 Özgül Ağırlık, 5-5.028 Dilinim, {100} belirsiz Renk ve Şeffaflık, Metalik pirinç sarısı, opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Daha soluk renkli ve daha sert olmasıyla kalkopiritten ayrılır. Kırılganlığı ve sertliği, altından ayırıcı özelliğidir.Kalkopirit Kimyasal Bileşimi, CuFeS2 Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 3.5 - 4.0 Özgül Ağırlık, 4.35 - 4.40 Dilinim, {011} Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılırPirotin Kimyasal Bileşimi, CuFeS2 Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 3.5 - 4.0 Özgül Ağırlık, 4.35 - 4.40 Dilinim, {011} Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılırKOVELLİN SFALERİT Kovellin Kimyasal Bileşimi, CuS Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, İnce, levhamsı, hegzagonal kristalleri nadir, genellikle masif ve yapraklanmalı Sertlik , 1.5 - 2.0, Özgül Ağırlık, 4. 681 - 4.76. Dilinim, {0001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Açık-çok koyu çivit mavisi; opak Çizgi Rengi, Koyu parlak gri- siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kalkozinden rengi ile, bornitten mükemmel dilinim göstermesi ile ayrılır Kalkozin Formülü: Cu2 S Sertliği: 2,5 – 3 Yoğunluğu: 5,7 Kristal sistemi: Ortorombik sistemde kristalleşir(oda sıcaklığında). 105 oC üzerindeki sıcaklıklarda heksagonal, 460 oC üzerinde ise kübiktir. Rengi ve çizgi rengi: Siyahımsı gri renklidir. Taze yüzeyleri parlak olup hava ile temas sonucunda kararır. Çizgi rengi gri siyahtır. Tanıma özellikleri: Dilinim {110} iyi gelişmemiştir. Kırılma yüzeyleri konkoidal kırıklıdır. Gevrek bir yapıda olup dövülmeye yatkındır. Bir miktar kesilme özelliği vardır. Opak özelliktedir. Metalik parıltılıdır. HNO3 de azot dioksit çıkararak çözünür. Çözeltisi yeşil renklidir. Kömür üzerinde SO2 gazı çıkarır ve bakır düğmesi (incisi) verir. Kavrulmuş olan kalkozin HCl ile nemlendirilirse azurit mavisi alev verir.Arjantitden daha kırılgandır.Bornit Kimyasal Bileşimi, Cu5FeS4 Kristal Sistemi,Yüksek Sıcaklık (+228 oC) borniti kübik, yaygın form tetragonal Kristal Biçimi, Kristalleri nadir ve kübik, genellikle pürüzlü yüzeylere sahip, çoğunlukla masif, kompakt ve tanesel İkizlenme, {111} yüzeyinde penetrasyon ikizi Sertlik, 3 Özgül Ağırlık, 5.079 - 5.09 Dilinim, {111} çok zayıf Renk ve Şeffaflık, Bakır kırmızısı-bronz; opak Çizgi Rengi, Açık grimsi-siyah Parlaklık, Metalik parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Rengi, nitrik asitte çözünmesi Galen Kimyasal Bileşimi, PbS Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Kübik, oktohedral kristaller halinde; levhamsı, masif, bölünebilir, tanesel, lifsi İkizlenme, {111} , {114}, {144} yüzeylerinde penetrasyon veya kontakt ikizleri Sertlik, 2.5 Özgül Ağırlık, 7.58 - 7.596 Dilinim, {001} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi; Opak Çizgi Rengi, Kurşun grisi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, metalik parlaklığı, mükemmel dilinimi ve yüksek özgül ağırlığıSfalerit Kimyasal Bileşimi, ZnS Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Tetrahedral ve kübik kristaller halinde; masif, tanesel, lifsi, bölünmeli, kompakt ve kriptokristalin İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın polisentetik ikizlenme Sertlik, 3.5 - 4.0 Özgül Ağırlık, 3.9 - 4.1. Dilinim, {011} mükemmel. Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla sarı, kahverengi, siyah ayrıca yeşil, kırmızı, gri ve bazen renksiz; Şeffaf- yarı şeffaf Çizgi Rengi, Kahverengimsi sarı, beyaz Parlaklık, Yarı metalik, elmas parıltılı, reçinemsi Ayırıcı Özellikleri, Parlaklığı, mükemmel dilinimi, koyu renkli olanların kırmızımsı kahve çizgi rengiMolibdenit Kimyasal Bileşimi, MoS2 Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Genellikle levhamsı, yapraksı kristalli, masif Sertlik, 1 - 1.5 Özgül Ağırlık, 4.62 - 5.06 Dilinim, { 0001} yüzeyinde mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, opak Çizgi Rengi, Kağıt üzerinde mavimsi gri, yeşilimsi gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Grafit ile aynı sertliktedir, fakat özgül ağırlığı daha yüksektir.Antimuan (Stibnit) Kimyasal Bileşimi, Sb2S3 Kristal Sistemi, Ortorombik Kristal Biçimi, İnce-uzun prizmatik kristalli, düşey yönde çiziklere sahip, iğnemsi kristalleri genellikle ışınsal gruplar oluşturur İkizlenme, {130} ve {120} yüzeylerinde nadir Sertlik, 2 Özgül Ağırlık, 4.63 - 4.66 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kurşun grisi, mavimsi, siyahımsı; opak Çizgi Rengi, Gri-koyu gri Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Mükemmel dilinimi, düşük sertliği, rengi (kurşun grisi), kibrit yada mum alevinde eriyebilmesi)Orpiment-Realgar Kimyasal Bileşimi, As2S3 Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Kısa prizmatik, c-ekseni yönünde uzunlamasına gelişmiş, genellikle yapraklanmalı, birbirine paralel dizilmiş kristal demetleri halindedir. Tanesel yada toz agregatlar halinde de bulunur. İkizlenme, {100} düzlemi üzerinde olağan Sertlik, 1.5 - 2 Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.52 Dilinim, {010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Parlak sarı-turuncudan limon sarısına yada kahverengimsi sarıya kadar değişir. Şeffaf-yarı şeffaftır. Çizgi Rengi, Soluk sarı Parlaklık, Sakızımsı, reçinemsi, dilinim yüzeyleri boyunca inci parlaklığında Ayırıcı Özellikleri, Sarı rengi, mükemmel dilinimi, dilinim yüzeyleri boyunca gözlenen inci parlaklığıZinober Kimyasal Bileşimi, HgS Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri rombohedral veya kalın levhamsı, ayrıca kısa prizmatik, genellikle masif, ince taneli İkizlenme, {0001} olağan Sertlik, 2.0 - 2.5 Özgül Ağırlık, 8.09 - 8.187 Dilinim, {1010} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; Şeffaf-yarı şeffaf, opağa yakın Çizgi Rengi, Kankırmızı-kahverengimsi kırmızı Parlaklık, Yarı metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi, yüksek özgül ağırlığı ve mükemmel dilinimi OKSİTLER-HİDROKSİTLERKromit Kimyasal Bileşimi, FeCr2O4 Kristal Sistemi, Kübik Kristal Biçimi, Çok nadir bulunan kristalleri oktahedral; masif, tanesel Sertlik, 5.5 Özgül Ağırlık, 4.5 - 4.8 Renk ve Şeffaflık, Siyah; opak Çizgi Rengi, Kahverengi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Çizgi rengi ve zayıf manyetiklik özelliği MagnetitPirolusit- Psilomelan Kristal Sistemi, Monoklinik Kristal Biçimi, Masif; dallanmış, sarkıtlar şeklinde ve konsantrik bantlar halinde, böbreğimsi şekilli Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 6.45 Renk ve Şeffaflık, Siyah-çelik grisi; opak Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah-siyah Parlaklık, Yarımetalik Ayırıcı Özellikleri, Yüksek sertliği ile diğer mangan minerallerinden ayrılabilir.Hematit Kimyasal Bileşimi, Fe2O3 Kristal Sistemi, Trigonal Kristal Biçimi, Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir. İkizlenme, Penetrasyon ikizi tipikdir. Sertlik, 5 - 6 Özgül Ağırlık, 5.26 Renk ve şeffaflık, Çelik grisi-siyah, opak Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.