Mikropalentoloji Miogypsina - Miogypsinoides - Sorites - Peneroplis - Spirolina - Globotruncana - Globigerina Füsun Alkaya Füsun Alkaya Alem PROTOCTISTA PROTOCTISTA Filum SARCODINA SARCODINA Sınıf RHIZOPODA RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA FORAMINIFERIDA (foraminiferler) (foraminiferler) Cinsler Miogypsina Üst Oligosen-Alt Miyosen Miogypsinoides Oligosen-Alt Miyosen Sorites Miyosen-Güncel Peneroplis Eosen-Güncel Spirolina Eosen-Güncel Sığ şelf üzerinde, Bentik Bentik foraminiferler Cinsler Globotruncana Üst Kretase Globigerina Paleosen-Güncel Pelajik foraminiferler Açık deniz Cins Miogypsina Miogypsina Üst Oligosen-Alt Miyosen • Test oldukça büyüktür, bazen 10 mm ye erişebilir. Yüzeyi granüllerle süslüdür • Aksiyal kesitlerde lateral localar ve pliyeler görülür • Ekvatoral kesitlerde embriyon (ilk loca) kenardadır, bunu izleyen embriyonik localar 1.5 tur sarılım gösterir • Ekvatoral localar spatül şekilli olup boyutları kenara doğru küçülür • Sığ denizel, bentik Cins Miogypsina Miogypsina Üst Oligosen-Alt Miyosen Aksiyal kesit - Kesit No: 141 lateral localar ekvatoral localar AKSİYAL KESİT Cins Miogypsinoides Miogypsinoides Oligosen-Alt Miyosen - Miogypsina’ya benzer ancak lateral localar yoktur, bunun yerine CaCo3 lameller bulunur - Embriyonu izleyen embriyonik localar 2.5 tur sarılır Sığ denizel, bentik Cins Miogypsinoides Miogypsinoides Oligosen-Alt Miyosen AKSİYAL KESİT Cins Miogypsinoides Miogypsinoides Oligosen-Alt Miyosen Miogypsinoides Miogypsina AKSİYAL KESİT Miogypsina Miogypsina ve ve Miogypsinoides Miogypsinoides Foto’nun orijinali http://www.mmf.selcuk.edu.tr/personel/yeren Şimdiii…. biz arazinin neresindeyiz?? Güneşin tam altındayız Öğrenciler arazide…… Cins Peneroplis Peneroplis Eosen-Güncel • Test yassı ve erken evrede planispiral sarılımlı olup daha sonra yelpaze şeklinde açılım gösterir. Dış şekli değişkendir; pürüzsüz, çukurlu veya yaygın olarak uzunlamasına çiziklidir • Localar geniş, basık ve bölünmemiştir • Test duvarı CaCo3, porselenimsidir • Ağız açıklığı uçta, yarık sırası şeklindedir Resimler internetten Cins Peneroplis Peneroplis Eosen-Güncel Resimler internetten Cins Spirolina Spirolina Eosen-Güncel • Test erken evrede planispiral sarılımlıdır, daha sonra açılım gösterir ve silindirik olarak gelişir. • Test yüzeyi pürüzsüz, düzgün ve boyuna çizikli olabilir • Test duvarı CaCo3, porselenimsidir • Ağız uçtadır Resimler internetten Cins Sorites Sorites Miyosen-Güncel • Test disk şeklindedir. Erken evrede hemen hemen tam bir tur şeklinde sarılan ve tüp şekilli ikinci bir loca tarafından izlenen ilk locası bulunur. Daha sonra açılan peneroplin seriler şeklinde aralıksız olarak localar eklenir ve en sonunda dairesel seriler görülür. Resimler internetten miliolid Peneroplis Spirolina Sorites Resim internetten Resim internetten Foto’nun orijinali http://www.mmf.selcuk.edu.tr/personel/yeren Siz burda ne yapıyorsunuz? sabahtan beri kaç kilometre yürüdüğümüzü ölçüyoruz Öğrenciler arazide…… Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase • Test trokospiral sarılımlıdır, bikonveks, spirokonveks veya ombilikokonveks şekillerde olabilir. • 1, 2 veya 3 karen bulunabilir • Duvar CaCo3, delikli ve ışınsal yapıdadır • Ağız ombilikal tarafın iç kenarındadır • Pelajik Resimler internetten Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik İnce kesitin genel görünümü Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik İnce kesitin genel görünümü Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik İnce kesitin genel görünümü Cins Globotruncana Globotruncana Üst Kretase Pelajik biyotürbasyon izleri Cins Globigerina Globigerina Paleosen-Güncel • Test trokospiral sarılımlıdır • Loca şekilleri küreselden ovale kadar değişir • Duvar CaCo3, delikli ve ışınsal yapılıdır • Tes yüzeyi düz, oyuklu veya dikenli olabilir • Ağız iç kenarda veya ombiliktedir • Pelajik Resimler internetten Cins Globigerina Globigerina Paleosen-Güncel Resimler internetten Cins Globigerina Globigerina Paleosen-Güncel Cins Globigerina Globigerina Paleosen-Güncel İnce kesitin genel görünümü globigerinid globigerinid İnce kesitin genel görünümü