Borçlar Hukuku Miras Hukuku ( pratik çalışma ) 1 4/B MİRAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA OLAY 1: M, 1 Ocak 2004 tarihinde, hukuk fakültesinden mezun olan kızı B’ye, büro açması için 20.000 TL vermiş, 10 Mart 2004 tarihinde ise çok sevdiği arkadaşı I’ya, oğlunu yurtdışında dil kursuna göndermesi için 20.000 TL bağışlamıştır. Birkaç ay sonra, şekil şartlarına uygun bir el yazısı vasiyetname düzenleyen M, bu vasiyetnamede, Çayyolu’ndaki 300.000 TL değerindeki dairesini eşi E’ye, Kızılay’daki 300.000 TL değerindeki dükkânını oğlu A’ya ve Cebeci’deki 180.000 TL değerindeki dairesini kızı B’ye taksim kuralı niteliği taşımaksızın bıraktığını ve ayrıca kardeşi F’ye 20.000 YTL bağışladığını açıklamıştır. Bunun yanı sıra M, 13 Mart 2004 tarihinde yeğeni H’ye evlilik hediyesi olarak 200 TL değerinde bir ütü hediye etmiştir. M, 1 Mart 2005’te oğlu A’nın kullandığı arabanın, oğlunun hatası nedeniyle devrilmesi sonucu ölmüştür. M’nin ölümünden bir kaç saat sonra, M’nin oğullarından C, babasının düzenlediği vasiyetnameyi bulmuş, kendisine hiçbir şey bırakılmadığına sinirlenmiş ve söz konusu belgeyi ilk fırsatta imha etmek üzere kendi işyerindeki kasasına saklamıştır. M’nin ölümünden 1 ay sonra ise B, kendi miras hissesinin üyesi bulunduğu dans kulübüne verilmesi koşuluyla mirası reddettiğini bildirmiştir. Bundan bir gün sonra ise C’nin iş ortağı, kasada saklı olan vasiyetnameyi bulmuş ve hemen diğer mirasçıları bundan haberdar etmiştir. Cenaze masrafları 10.000 TL tutan M’nin, öldüğünde 800.000 TL değerinde gayrimenkulleri ve 100.000 TL nakit parası ve 90.000 TL borcu olduğu tespit edilmiştir. M’nin hayattaki yakınları ise, eşi E, oğulları A ve C, kızı B, oğlu C’den olma torunu D, kardeşi F ve F’den olan yeğeni H’dir. SORULAR: 1. a. B’nin mirası red beyanı geçerli midir? b. B’nin red beyanının geçerli olup olmaması, B’ye M tarafından sağlığında yapılan 20.000 TL’lik bağışın, miras hukuku açısından hangi işleme tâbi olması gerektiği meselesini etkiler mi? 2. Olayda A ve C yönünden mirastan mahrum olmanın şartları gerçekleşmiş midir? 3. a. M’nin yasal mirasçılarını ve bunların miras payı oranlarını belirleyiniz. b. M’nin saklı paylı mirasçılarını ve bunların saklı paylarını oran ve miktar itibariyle belirleyiniz? 4. Olayda kim ya da kimler, kime ya da kimlere karşı, hangi miktar için tenkis davası açabilir? Hesaplayınız. OLAY 2: M sağlığında oğlu A ile 2005 yılında 40000 TL karşılığında mirastan feragat sözleşmesi yapmış, kızı B’ye ise iadeye tabi olmamak üzere 2006 yılında 40000 TL bağışta bulunmuştur. Ayrıca M bir vasiyetname düzenleyerek diğer kızı C’ye 50000 TL bırakmıştır. 2007 yılında ölen M’nin, ölümü anındaki malvarlığı değeri 80000 TL’dir. M’nin hayattaki yakınları ise, eşi E, oğlu A, kızları B ve C’dir. 2 SORU: Olayda saklı paylı mirasçıları ve bunların saklı paylarını oran ve miktar itibariyle belirtip; kim ya da kimlerin, kime ya da kimlere karşı, hangi miktar için tenkis davası açabileceğini hesaplayınız. OLAY 3: M 2003 yılında ölür. M’nin ölümünde çocukları S, T ve K sağdır. M, ölümünden 3 yıl önce kızı S’ye evlenirken ev alması için 360.000 TL bağışlamıştır. M’nin ölüm tarihi itibariyle malvarlığı, tereke borçları çıkarıldıktan sonra 90.000 TL olarak tespit edilmiştir. Ayrıca M herhangi bir vasiyetname yapmamıştır. SORULAR: 1. T ve K, S’ye karşı herhangi bir talepte bulunabilirler mi? M’nin net terekesinin miktarı nedir ve net tereke M’nin mirasçıları arasında hangi miktarda, nasıl paylaştırılacaktır? Gerekçeli olarak açıklayınız. 2. S’nin, M’nin ölümünden sonra, süresinde geçerli bir şekilde mirası reddettiğini varsayalım. Bu durumda T ve K’ya hangi hukuki yola başvurmalarını tavsiye ederdiniz? Bu hukuki yola başvurmaları sonucu, T, K ve S’nin, M’nin net terekesinden elde edecekleri payın tutarı ne olur?Gerekçeli olarak açıklayarak hesaplayınız.