Maden Yatakları Molibdenit M ineralleri Form ülü % M o M OL İB D E NİT M oS 2 60 V U L FE NİT PbM oO 4 26-M o, % 56,4 Pb POV E L L İT CaM oO 4 M OL İB D E N OKE R FeO.3M oO 2 .2H 2 O ANA KAYAÇ: GRANİT-GRANİTOİDİK KYÇ. YARARLI ELEMENTLER: %1’E KADAR RE, SN, W, AU, V ZARARLI ELEMENTLER: CU %3’Ü GEÇMEMELİ İŞLETME TENÖRÜ: %1-0,4 ARASIQ SÜLFÜRLÜ OLAN CEVHERLER DAHA KOLAY ZENGİNLEŞTİRİLİR VE İŞLETİLİR. Q ANA CEVHERLEŞTİĞİ EVRE PEGMATİTİK- PNÖMATOLİTİK EVREDİR. Q HİDROTERMAL EVREYE GEÇİŞ GÖSTEREN PNÖMATOLİTİK YATAKLARDA MOLİBDEN ANA MİNERAL OLSA DAHİ BU YATAKLARDA SN, PB, ZN VE W DA DEĞERLENDİRİLİR. QQ YAYGIN VE EKONOMİK DEĞİLDİRLER. BUNLARDA KUV ARS, FELDSPAT, MİKA MİNERALLERİNİN YANISIRA, KASSİTERİT, TOPAZ, FLORİT, W, MO BULUNUR. Q W, SN, MO BULUNUR. AYRICA ARSENOPİRİT, PİROTİN, BİZMUTİNİT, SFALERİT DE BULUNABİLİR. Q HİDROTERMAL EVREYE AİT KALKOPİRİT, SFALERİT VE GALENİT DE ARASIRA BULUNABİLİR. QCEVHER ŞEKİLLERİ DAMAR VE İMPREGNASYONLAR ŞEKLİNDEDİR. İNTRÜZYON ÜSTÜNDE BULUNURLAR. Q İMPREGNASYON TİPİNE EN ÖNEMLİ ÖRNEK CLİMAX’ DIR. Q KONTAKT PNÖMATOLİTİK YATAKLAR ÖNEMLİ DEĞİLDİR. DİYOPSİT , MO, GRANAT Q KANADA-FRANSA- RUSYA’DA V ARQ ANA MİNERAL MoS 2 DİR. CU ‘DA BULUNABİLİR. Q MO, DİSSEMİNE CU YATAKLARINDA YAN ÜRÜN OLARAK BULUNUR. Q SUBVOLKANİK HİDROTERMAL YATAKLARDA MO, SN, W BERABERCE BULUNABİLİRLER. TİPİK HİDROTERMAL OLUŞUMLARDA MO GENELLİKLE GÖZÜKMEZ. Q MOLİBDEN GENELDE STOKWORK TİPTE VE DAMAR TİPTE GÖRÜLÜR. Q MOLİBDEN, KAYAÇLAR İÇİNDE VEYA YAN KISIMLARINDA, ÜST KISIMLARINDA DAMARLAR- İMPREGNASYONLAR ŞEKLİNDE DE BULUNABİLİR. Q BOZUNMA SONUCU MOS 2 ?MOLİBDEN OKERE (OKSİTLİ MOLİBDEN) DÖNÜŞÜR. Q SARI TOZUMSU BİR HALDEDİR. ÇABUK TAŞINIR. ZENGİN MADEN OLUŞTURMAZ. Q SEDİMANTER YATAKLARDA MOS 2 ESER MİKTARDADIR. Q METAMORF YATAKLARDA AZ MO V ARDIR. Q